Anita Johanna Tørmoen

Bilde av Anita Johanna Tørmoen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo

Utdanning

1989-1997

UIO, Cand.paed (pedagogisk-psykologisk rådgivning)

2010-2017

UIO, PhD, Det medisinske fakultet

 

 

1996-1997

UIO, vit.ass

1998

PPT Oslo, pedagogisk-psykologisk rådgiver

1998-1999

PPT Nittedal, pedagogisk-psykologisk rådgiver

1999-2003

Helseavdelingen i bydel Østensjø, rådgiver i psykisk helsevern

2004-2006          

Barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet, pedagogisk-psykologisk rådgiver. Prosjektarbeid ”Kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade”

2006 -2012

Bistilling DBT terapeut ved Oslo Universitetssykehus, avd. barn og unge

2006-

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, stipendiat/forsker      

2013-

Bistilling spesialist/DBT-terapeut Oslo Universitetssykehus, avd. voksne

 

Etterutdanning

 • Fem års spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning, godkjent som spesialist gjennom Utdanningsforbundet.
 • To årig etterutdanning i nevropsykiatri ved R.bup
 • Veiledning 160 timer av spesialist.
 • Utdanningskandidat i barnefaglig sakkyndighetsarbeid, Barne og Familiedepartementet og Norsk psykologforening.
 • Ettårig utdanningsforløp før godkjent DBT terapeut
 • Toårig utdannings og veiledningsforløp som DBT lærer og veileder

Verv

 • Fagfelle vurderer for ulike tidsskrift
 • Spesialistveileder i Dialektisk Atferdsterapi
 • Veileder for master og –videreutdanningsstudenter
 • Sensor på ulike master/profesjonsprogrammer
 • Leder for arbeidsgruppen om «Veiledende materiell for kommunene» på oppdrag for Helsedirektoratet.
 • Leder av utdanningsutvalget ved NSSF
 • Leder for prosjektet «DBT overfor spesielt sårbare grupper», tiltak 9 i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvmordsforsøk. Oppstart 2016.
 • Leder av utdanningsprogrammet i DBT ved NSSF
 • Fagfellevurderer for The Neurosciences,  BioMEdCentral, Journal of Affective Disorders
 • Medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Suicidologi

Faglige interesseområder

 • Suicidologi
 • Behandlingsforskning, DBT (dialektisk atferdsterapi)
 • Ungdom og villet egenskade
 • Nevropsykologi og pedagogikk
 • Kognitive vansker hos barn og ungdom
 • Kognitive og atferdsorienterte terapier

Doktorgradsprosjekt

En randomisert kontrollert studie av dialektisk atferdsterapi og behandling som vanlig for ungdom med repetert villet egenskade. Ledet av professor Lars Mehlum samt professor Berit Grøholt. Utført i samarbeid med NOVA, Nasjonalt folkehelseinstiutt og Helsedirektoratet. Fullført disputas 2017.

Publikasjoner

 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt III, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2022.2090481.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 30(4), s. 688–692. doi: 10.1093/eurpub/ckaa042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Lars; Ramleth, Ruth-Kari; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60(10), s. 1112–1122. doi: 10.1111/jcpp.13077. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X.
 • Haga, Egil; Aas, Eline; Grøholt, Berit; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2018). Cost-effectiveness of dialectical behaviour therapy vs. enhanced usual care in the treatment of adolescents with self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 12(1). doi: 10.1186/s13034-018-0227-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Dialectical behavior therapy compared with enhanced usual care for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: outcomes over a one-year follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 0890-8567. 55(4), s. 295–300. doi: 10.1016/j.jaac.2016.01.005.
 • Haga, Egil; Grøholt, Berit; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline & Mehlum, Lars (2014). Økonomisk evaluering av behandling for ungdom med villet egenskade - hvorfor og hvordan? Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), s. 30–35. doi: 10.5617/suicidologi.2270.
 • Mehlum, Lars & Tørmoen, Anita Johanna (2014). Hva er dialektisk atferdsterapi? En kort oversikt. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 3. doi: 10.5617/suicidologi.2266.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Grøholt, Berit; Haga, Egil; Brager-Larsen, Anne Trana; Miller, Alec L & Walby, Fredrik A [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 18(4), s. 432–444. doi: 10.1080/13811118.2013.826156.
 • Grøholt, Berit; Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria & Mehlum, Lars (2014). Screening for selvksading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker - erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), s. 24–29. doi: 10.5617/suicidologi.2269.
 • Mehlum, Lars; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria; Haga, Egil; Diep, Lien My & Sund, Anne Mari [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Dialektisk atferdsterapi for ungdommer med gjentatt suicidal og selvskadende adferd : en randomisert kontrollert undersøkelse. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), s. 15–23. doi: 10.5617/suicidologi.2268.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend & Mehlum, Lars (2014). Contact with child and adolescent psychiatric services among self-harming and suicidal adolescents in the general population: A cross sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 8(13). doi: 10.1186/1753-2000-8-13.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Larsson, Bo Sture & Mehlum, Lars (2013). Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. ISSN 0933-7954. 48(9), s. 1447–1455. doi: 10.1007/s00127-012-0646-y.
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2013). Use of health services following self-harm in urban versus suburban and rural areas: a national cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(7:e002570). doi: 10.1136/bmjopen-2013-002570. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A & Rossow, Ingeborg Margrete (2022). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide study.
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Emosjonsregulering blant ungdom i barnevernet – funn fra en metaanalyse og en implementeringsstudie av en institusjonstilpasset DBT-informert modell i barnevernsinstitusjoner.
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability.
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Løkke, Jon Arne (2022). Dialektisk Atferdsterapi. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2021). DBT ferdighetene - en introduksjon.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2021). Selvskading på sosiale medier - hva vet vi og hva kan vi gjøre?
 • Tørmoen, Anita Johanna (2021). Selfharm among adolescents-treatment and prevention.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Rossow, Ingeborg Margrete & Kildahl, Anine Therese (2021). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide cross-sectional study.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Kvalstad, Gjertrud; Espenes, Kristin & jensen, liv elin (2020). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark 2.utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0553570-1.
 • Qin, Ping; Legard, Ingunn; Walby, Fredrik A; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). Selvmordsrisiko og -forebygging under covid-19-pandemien og etterpå. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 25(1), s. 14–19. doi: 10.5617/suicidologi.8271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(6).
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2020). Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(4), s. 295–297.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Kvalstad, Gjertrud (2019). DBT - en innføring.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Selvmordsforebygging- utfordringer og initiativer i Norge: .
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Om selvskading.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Dialektisk Atferdsterapi - forskning og behandling.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Ferdigheter du kan bruke selv.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2018). Adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior treated with Dialectical Behavior Therapy or Enhanced Usual Care: Skills Use. .
 • Tørmoen, Anita Johanna (2018). Adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior treated with Dialectical Behavior Therapy or Enhanced Usual Care: Ways of Coping two years after treatment.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Erfaringer fra siste års selvmordsbølger, tiltak som ble utført og videre planer.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Fra identifikasjon til tilpasset behandling. Selvskading blant ungdom.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord - erfaringer så langt.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Espenes, Kristin; Kvalstad, Gjertrud & jensen, liv elin (2016). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Velken, Trond (2016). DBT for ungdom. Ferdighetstrening - faktaark og øvelser. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: Outcomes over a 1-year Follow-Up.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). One year follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs. Enhanced Usual Care for Self-harming Adolescents.
 • Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline; Mehlum, Lars & Grøholt, Berit (2015). Cost-effectiveness of Dialectical Behaviour Therapy (DBT) vs Enhanced Usual care in the treatment of adolescents With self-harm.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2014). Utfyllende manual for DBT tilpasset ungdom. Suicidologi. ISSN 1501-6994.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). STRONG ENOUGH With Dialectical Behavior Therapy (DBT): Development and Acceptability of an Advanced Skills Group for Adolescents.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). Use of Mental Health Services among Students who Self-harm.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). Feasibility of Dialectical Behavior Therapy (DBT)With Suicidal and Self-harming Adolescents: Training, Adherence and Retention.
 • Walby, Fredrik A. & Tørmoen, Anita Johanna (2008). Dialektisk atferdsterapi.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Larsson, Bo & Mehlum, Lars (2008). Psychosocial risk factors and help-seeking behaviour related to type and repetition of suicide-related behaviours among Norwegian adolescents.
 • Mork, Erlend & Tørmoen, Anita Johanna (2008). DIALEKTISK ATFERDSTERAPI FOR UNGDOM SOM SELVSKADER.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Mork, Erlend (2008). Dialektisk atferdsterapi for ungdom som skader seg selv med vilje.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment. Institute of clinical medicine, University of Oslo. ISSN 978-82-8333-371-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2011 12:35 - Sist endret 7. des. 2018 14:39