Desiree Eide

Image of Desiree Eide
Norwegian version of this page
Username
Postal address Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Petterson, Aase Grønlien & Madah-Amiri, Desiree (2017). Overdose prevention training with naloxone distribution in a prison in Oslo, Norway: A preliminary study. Harm Reduction Journal. ISSN 1477-7517. 14:74, p. 1–6. doi: 10.1186/s12954-017-0200-z. Full text in Research Archive
  • Madah-Amiri, Desiree & Clausen, Thomas (2016). The use of public health infrastructure probably the best strategy for national and large-scale naloxone distribution programmes. Addiction. ISSN 0965-2140. 111(7), p. 1309–1310. doi: 10.1111/add.13400.
  • Grov, Ellen Karine; Madah-Amiri, Desiree & Kyte, Lars (2015). Klinisk undersøkelse, Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202427986. p. 588–618.
  • Eide, Desiree Soraya; Muller, Ashley Elizabeth & Clausen, Thomas (2019). Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).
  • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-110-7.

View all works in Cristin

Published Oct. 6, 2014 1:56 PM - Last modified Oct. 9, 2019 11:57 AM