Kim Sverre Larsen

Image of Kim Sverre Larsen
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90572670
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postal address Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo

Publications

 • Larsen, Kim Sverre & Qin, Ping (2018). Personales kjennskap og holdninger til retninglinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 23(3), p. 26–37. doi: 10.5617/suicidologi.6768. Full text in Research Archive
 • Pedersen, Reidar & Larsen, Kim Sverre (2017). Selvmord, etikk og tvang. In Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Ed.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. p. 229–256.
 • Larsen, Kim Sverre & Teigen, Karl Halvor (2015). Hvorfor misforstås forskning om selvmord? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(7), p. 607–612.
 • Larsen, Kim Sverre (2013). Utelatelsen av religiøse og spirituelle faktorer i vurdering av selvmordsrisiko. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 18(1), p. 10–17.
 • Gjelstad, Kari & Larsen, Kim Sverre (2013). Selvmordforebygging skal sitte i veggene : om bygging av nytt Østfoldsykehus. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 18(2), p. 12–17. doi: 10.5617/suicidologi.2219.
 • Larsen, Kim Sverre & Karlsen, Kim Edgar (2011). Doras hjelpere og dramaet dem imellom : en kontekstuell analyse av Felix Deutschs "A footnote to Freud's Fragment of an analysis of a case of hysteria" (1957). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(2), p. 136–143.
 • Larsen, Kim Sverre (2011). "Bare gå og heng deg, din jævla dritt!" : motoverføring og suicidalitet. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 16(1), p. 18–24.
 • Larsen, Kim (2004). Bertha Pappenheim alias Anna O - en biografisk presentasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41(12), p. 979–984.
 • Larsen, Kim (2004). Anna O. - en undersøkelse av psykoanalysens historiefremstilling i<BR/>lys av nyere materiale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41(11), p. 883–891.

View all works in Cristin

 • Larsen, Kim Sverre & Teigen, Karl Halvor (2020). Historien om den ungarske selvmordsangen Gloomy Sunday. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(9), p. 690–692.
 • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll & Øverland, Svein [Show all 7 contributors for this article] (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(12), p. 1142–1146.
 • Larsen, Kim Sverre (2012). Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922–1983 [Leucotomy. Psychosurgery and Danish psychiatry 1922–1983]. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 37(3), p. 401–403. doi: 10.1080/03468755.2012.666402.
 • Larsen, Kim Sverre (2010). Selvmordsforebygging: Balansegang mellom realisme og optimisme. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47(10), p. 906–907.

View all works in Cristin

Published July 4, 2012 9:30 AM - Last modified Mar. 31, 2016 10:31 AM