Kim Sverre Larsen

Image of Kim Sverre Larsen
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90572670
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postal address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Publications

View all works in Cristin

  • Larsen, Kim Sverre & Teigen, Karl Halvor (2020). Historien om den ungarske selvmordsangen Gloomy Sunday. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(9), s 690- 692
  • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll; Øverland, Svein & Aarre, Trond F. (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12), s 1142- 1146
  • Larsen, Kim Sverre (2012). Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922–1983 [Leucotomy. Psychosurgery and Danish psychiatry 1922–1983]. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  37(3), s 401- 403 . doi: 10.1080/03468755.2012.666402
  • Larsen, Kim Sverre (2010). Selvmordsforebygging: Balansegang mellom realisme og optimisme. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(10), s 906- 907

View all works in Cristin

Published July 4, 2012 9:30 AM - Last modified Mar. 31, 2016 10:31 AM