Kim Sverre Larsen

Image of Kim Sverre Larsen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 OSLO
Postal address Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll; Øverland, Svein & Aarre, Trond F. (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12), s 1142- 1146
  • Larsen, Kim Sverre (2012). Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922–1983 [Leucotomy. Psychosurgery and Danish psychiatry 1922–1983]. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  37(3), s 401- 403 . doi: 10.1080/03468755.2012.666402
  • Larsen, Kim Sverre (2010). Selvmordsforebygging: Balansegang mellom realisme og optimisme. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(10), s 906- 907

View all works in Cristin

Published July 4, 2012 9:30 AM - Last modified Mar. 31, 2016 10:31 AM