Malin Marie Cecilia Eberhard-Gran

Publications

View all works in Cristin

 • Eberhard-Gran, Malin (2017). Spørreskjema som metode - for helsefagene. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02940-5.  64 s.

View all works in Cristin

 • Eberhard-Gran, Malin (2020, 25. mars). Eksperter frykter for nybakte foreldres mentale helse.  Verdens gang.
 • Eberhard-Gran, Malin (2020, 02. april). Fagfolk advarer mange vordende og nybakte mødre har det veldig tøft nå.  Dagsavisen.
 • Eberhard-Gran, Malin (2020, 27. august). Flere fødselsdepresjoner i år enn tidligere. [Internett].  NRK.
 • Eberhard-Gran, Malin (2020, 05. februar). Graviditet og psykisk helse. [Internett].  Babyverden.
 • Eberhard-Gran, Malin (2020, 05. april). Hege fikk ekstrem svangerskapskvalme. [Tidsskrift].  KK.
 • Rosseland, Leiv Arne; Reme, Silje Endresen & Eberhard-Gran, Malin (2020). Jordmødre og fødselsleger bør gi korrekt og saklig informasjon ikke synse. Aftenposten Viten.  ISSN 2464-3033.
 • Rosseland, Leiv Arne; Reme, Silje Endresen; Simonsen, Tone Breines; Thoresen, Magne; Nielsen, Christopher Sivert & Eberhard-Gran, Malin (2020). Corrigendum to: Are labor pain and birth experience associated with persistent pain and postpartum depression? A prospective cohort study. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  20(4), s 865- 865 . doi: 10.1515/sjpain-2020-2023
 • Adler, Ida; Weidner, Kerstin; Eberhard-Gran, Malin & Garthus-Niegel, Susan (2019). The impact of pre- and postpartum sleep quality on child development: A 2 year follow-up study. Geburtshilfe und Frauenheilkunde.  ISSN 0016-5751.  79(2), s 207- 207
 • Eberhard-Gran, Malin (2019, 10. februar). En av ti sliter med angst rundt svangerskap. [Internett].  TV2.no.
 • Eberhard-Gran, Malin (2019). Newborn children and vulnerable mothers- reply. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Eberhard-Gran, Malin (2019). Vi trenger forskningsbasert kunnskap om barselomsorgen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (1)
 • Eberhard-Gran, Malin; Osnes, Rannveig Storaune; Roaldset, John Olav & Follestad, Turid (2019). Insomnia late in pregnancy is associated with postpartum anxiety.
 • Eberhard-Gran, Malin; Schjelderup, Hanne & Røsand, Gun-Mette Brandsnes (2019). Lik fordeling av foreldrepermisjonen er misforstått likestilling. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Garthus-Niegel, Susan; Horsch, Antje; von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin (2019). Posttraumatic stress symptoms following childbirth are associated with greater prenatal attachment in subsequent pregnancies. Journal of Reproductive and Infant Psychology.  ISSN 0264-6838.  37(5), s e32- e32 . doi: 10.1080/02646838.2019.1673570
 • Horsch, Antje; Garthus-Niegel, Susan & Eberhard-Gran, Malin (2019). Maternal posttraumatic stress disorder negatively impacts on child sleep at 2 years. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  10
 • Lundqvist, Christofer; Russell, Michael Bjørn & Eberhard-Gran, Malin (2019). The course of chronic and non-chronic headaches during pregnancy: A population based prospective study.
 • Lundqvist, Christofer; Russell, Michael Bjørn; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Eberhard-Gran, Malin (2019). The course of chronic and non-chronic headaches during pregnancy. A population based prospective study from a large pregnancy cohort: The Akershus Birth Cohort- ABC study. Cephalalgia.  ISSN 0333-1024.  39, s 84- 84
 • Osnes, Rannveig Storaune; Roaldset, John Olav; Follestad, Turid & Eberhard-Gran, Malin (2019). Insomnia late in pregnancy is associated with perinatal anxiety: A longitudinal cohort study.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Martinsen, Egil Wilhelm; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2019). Depressive symptoms in pregnant and postpartum women.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 08. mars). Dette er vårt siste varsel- nå vil vi ha bedre barsel. [Fagblad].  Sykepleien.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 08. mars). Flere får fødselsdepresjon- kort liggetid kan være en av årsakene. [Internett].  NRK.no.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 02. mars). Hun våknet med panikkanfall- Det var starten på en fødselsdepresjon.  Bergens tidende.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 02. februar). Jeg klarte ikke å være alene med babyen min.  Verdens gang.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018). Mors psykiske helse i svangerskap og nyfødtperiode, I: Else Karin Grøholt; Linn Bøhler & Hanna Hånes (red.),  Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  helse under svangerskap, fødsel og i nyfødtperioden.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018). Nyfødte barn og sårbare mødre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (20), s 1907- 1907
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 27. februar). Nyhetslunsj om barseldepresjon. [Radio].  NRK P2.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 04. mai). Nyhetslunsj om kort liggetid i barsel. [Radio].  NRK P1.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 04. januar). Nytt gratistilbud til barselkvinner og gravide- Vi ønsker å gi omsorg, trygghet og kunnskap.  Aftenposten.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018, 27. februar). Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år.  Dagbladet.
 • Eberhard-Gran, Malin (2018). Recent development in perinatal mood disorders.
 • Eberhard-Gran, Malin; Garthus-Niegel, Susan; Benyamini, Yael & Preis, Heidi (2018). Fear of childbirth: cross-validation and comparison between two cultures.
 • Eberhard-Gran, Malin; Garthus-Niegel, Susan; Horsch, Antje; Graz, Myriam Bickle; Martini, J; von Soest, Tilmann & Weidner, Kerstin (2018). The prospective relationship between postpartum PTSD and child sleep: a 2-year follow-up study.
 • Eberhard-Gran, Malin; Garthus-Niegel, Susan; Horsch, Antje; Handtke, Eric; Ayers, Susan; von Soest, Tilmann & Weidner, Kerstin (2018). The impact of postpartum stress symptoms on couple relationship satisfaction: a population-based prospective study.
 • Eberhard-Gran, Malin & Heskje, Lina Kristine (2018). Fødselsforberedende kurs og andre faktorers betydning for bruk av epiduralbedøvelse i fødsel.
 • Eberhard-Gran, Malin; Stuge, Britt; Froholdt, Anne; Almås, Ingunn & Kibsgård, Thomas (2018). Informasjonsfilm om bekkenleddsmerter. [html ].
 • Eberhard-Gran, Malin; Vikanes, Åse Vigdis & Kjeldgaard, Helena Kames (2018). Hyperemesis gravidarum and mental health: Exploring associations.
 • Garthus-Niegel, Susan & Eberhard-Gran, Malin (2018). The impact of postpartum PTSD on child development.
 • Garthus-Niegel, Susan; Eberhard-Gran, Malin; Ayers, Susan; Horsch, Antje; Junge-Hoffmeister, J & Weidner, Kerstin (2018). The influence of postpartum PTSD on breastfeeding: A longitudinal population-based study.
 • Haga, Silje Marie & Eberhard-Gran, Malin (2018, 19. september). Selvhjelpsprogrammet "Mamma Mia" kan forebygge barseldepresjon. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Schumacher, Cecilie; Torgersen, Leila & Eberhard-Gran, Malin (2018). Exploring relationships between eating-problems and gestational weight gain: A Norwegian pregnancy cohort study.
 • Brean, Gro Vatne & Eberhard-Gran, Malin (2017). Perinatal mental health during pregnancy.
 • Garthus-Niegel, Susan; Ayers, Susan; Weidner, Kerstin; von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin (2017). Auswirkungen postpartaler posttraumatischer Belastungsstörungen auf die Entwiklung des Kindes: eine populationsbasierte 2-Jahres-Follow-up-Studie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde.  ISSN 0016-5751.  77, s 182- 191 . doi: 10.1055/s-0037-1598129
 • Garthus-Niegel, Susan; Eberhard-Gran, Malin; Horsch, Antje; Ayers, Susan; Junge-Hoffmeister, J. & Weidner, Kerstin (2017). The influence of postpartum PTSD on breastfeeding: a longitudinal population-based study.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 10. oktober). Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. [Internett].  iTromsø.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 18. oktober). Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. [Internett].  Aftenposten.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 12. oktober). Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt..  Aftenposten.
 • Junge, Carolin; Garthus-Niegel, Susan; von Soest, Tilmann; Weidner, Kerstin & Eberhard-Gran, Malin (2017). Der Einfluss von Geburtsangst auf das Erleben von Geburtsschmerzen: eine Bevolkerungsbezogene Kohortenstudie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde.  ISSN 0016-5751.  77, s 182- 191 . doi: 10.1055/s-0037-1598122
 • Kjeldgaard, Helena; Eberhard-Gran, Malin; Benth, Jūratė Šaltytė & Vikanes, Åse Vigdis (2017). Hyperemesis gravidarum and the risk of depression during and after pregnancy.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Richardsen, Kåre Rønn; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm & Jenum, Anne Karen (2017). Physical Activity and postpartum depression in a multiethnic cohort.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and predictors of analgesic use in pregnant women with migraine.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Eberhard-Gran, Malin; Nulman, Irena; Koren, Gideon & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2015). Behavioral Effects of Fetal Antidepressant Exposure in a Norwegian Cohort of Dicordant Siblings.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Eberhard-Gran, Malin; Nulman, Irena; Koren, Gideon & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2015). Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings..
 • Chortatos, Arthur; Haugen, Margaretha; Iversen, Per Ole; Vikanes, Åse Vigdis; Eberhard-Gran, Malin; Bjelland, Elisabeth Krefting; Magnus, Per & Veierød, Marit Bragelien (2015). Erratum to Pregnancy complications and birth outcomes among women experiencing nausea only or nausea and vomiting during pregnancy in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. [BMC Pregnancy Childbirth, 15, (2015), 138] doi: 10.1186/s12884-015-0580-6.. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15:167 . doi: 10.1186/s12884-015-0596-y
 • Lukasse, Mirjam; Helbig, Anne; Saltyte Benth, Jurate & Eberhard-Gran, Malin (2015). Distress and duration of pregnancy.
 • Polte, Carolin; Garthus-Niegel, Susan & Eberhard-Gran, Malin (2015). The impact of perinatal maternal anxiety on child development in two-year-old children- an analysis of a prospective study in Norwegian mothers and their offspring.

View all works in Cristin

Published Nov. 11, 2013 1:27 PM - Last modified May 4, 2017 11:07 AM