Siri Vangen

Image of Siri Vangen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address OUS Ullevål Kirkeveien 166 Bygg 9 0450 Oslo
Postal address OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2016). Authors' reply re: Uterine rupture: Trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  123(6), s 1033 . doi: 10.1111/1471-0528.13631
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Finholt, Hege Cathrine & Vangen, Siri (2016). Er kjønn likt fordelt i medisinsk kunnskap?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Reigstad, Marte Myhre; Larsen, Inger Kristin; Myklebust, Tor Åge; Robsahm, Trude Eid; Oldereid, Nan Birgitte; Omland, Anne Katerine; Vangen, Siri & Storeng, Ritsa (2016). The Nordic Health Registries: An important part of modern medical research. Human Reproduction.  ISSN 0268-1161.  31(1), s 216- 217 . doi: 10.1093/humrep/dev276
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri; Stuge, Britt & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study.
 • Lindekleiv, Haakon; Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Løchen, Maja-Lisa; Vangen, Siri & Schirmer, Henrik (2014). Flere tusen får hjerteinfarkt uten å merke det. Nå vil vi vite hvorfor stille hjerteinfarkt rammer flere kvinner enn menn.. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Michelsen, Trond Melbye; Vangen, Siri & Henriksen, Tore (2014). Cesarean sections and fetal death rates. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  93(3), s 312- 313 . doi: 10.1111/aogs.12310
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). How does prepregnancy exercise influence the risk of pelvic girdle pain during pregnancy?.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). Pre-pregnancy exercise levels: Does it affect pelvic girdle pain.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2013). Pelvic girdle pain during pregnancy: is there an association with pre-pregnancy hormonal contraceptive use?.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Vangen, Siri; Stray-Pedersen, Babill & Eberhard-Gran, Malin (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum.
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Have immigrants in Norway higher risk of stillbirth and infant mortality?. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  22(supp. 2), s 10- 11
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Risk of stillbirth and infant mortality among immigrants in Norway. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  22, s 32
 • Bødker, Birgit; Bremme, Katarina; Geirsson, Reynir; Gissler, Mika; Grunewald, Charlotta; Hvidman, Lone; Mulic-Lutvika, A.; Nyfløt, Lill Trine; Sørensen, Jette Led; Ulander, Veli-Matti; Vangen, Siri & Ellingsen, Liv (2012). Maternal mortality in the Nordic countries The establishment of a Nordic maternal mortality collaboration. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 46- 47
 • Eidem, Ingvild; Vangen, Siri; Hanssen, Kristian Folkvord; Vollset, Stein Emil; Henriksen, Tore; Joner, Geir & Stene, Lars Christian (2012). Perinatal and Infant Mortality in Term and Preterm Births Among Women With Type 1 Diabetes EDITORIAL COMMENT. Obstetrical and Gynecological Survey.  ISSN 0029-7828.  67(3), s 139- 141 . doi: 10.1097/OGX.0b013e31824b6f5f
 • Herstad, Lina; Vangen, Siri; Klungsoyr, Kari & Skjaerven, Rolv (2012). Obstetric complications according to maternal age in planned vaginal delivery. A population based registry study of low-risk women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 87- 87
 • Owe, Katrine Mari; Nystad, Wenche; Stigum, Hein; Vangen, Siri & Bo, Kari (2012). Exercise During Pregnancy Decreases Cesarean Rate In Nulliparous Women. Medicine & Science in Sports & Exercise.  ISSN 0195-9131.  44, s 339- 339
 • Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri; Daltveit, Anne Kjersti & Sundby, Johanne (2012). Perinatal mortality among generations of Pakistani immigrants to Norway: a linked registry based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 128- 129 . doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01435_2.x
 • Vikanes, Åse Vigdis; Grjibovski, Andrej; Gunnes, Nina; Magnus, Per; Haugen, Margaretha; Støer, Nathalie; Vangen, Siri; Skjaerven, Rolv; Samuelsen, Sven Ove; Stoltenberg, Camilla; Brantsæter, Anne Lise & Meltzer, Helle Margrete (2012). Hyperemesis gravidarum - what is new? Highlights from seven Norwegian epidemiological studies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 141- 141
 • Mørkrid, Kjersti; Jenum, Anne Karen; Sletner, Line; Vangen, Siri & Birkeland, Kåre I. (2011). Gestational diabetes identified by the IADPSG- and WHO-criteria in a multiethnic population in Oslo, Norway: the Stork Groruddalen Research Program. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  54, s S42- S42
 • Sletner, Line; Nakstad, Britt; Yajnik, Chittaranjan S; Mørkrid, Kjersti; Vangen, Siri; Birkeland, Kåre I. & Jenum, Anne Karen (2011). Ethnic differences in neonatal body composition in a multiethnic population in Oslo, Norway. The STORK-Groruddalen Study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease.  ISSN 2040-1744.  2, s S143- S143

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2015 1:51 PM - Last modified Apr. 23, 2015 12:36 PM