Siri Vangen

Bilde av Siri Vangen
English version of this page
Mobiltelefon +47-47676626
Rom E3.2018B
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Rom E3.2018B
Postadresse Postboks 4956 Nydalen,OUS Ullevål 0424 Oslo

Faglige interesser

Min forskning dreier seg om svangerskapskomplikasjoner, sykelighet og dødelighet i graviditet, migrasjon og svangerskapsutfall, hormonbehandling i overgangsalderen.

Bakgrunn

 • 2015 - d.d. - Førsteamanuensis i Obstetrikk og Gynekologi ved Universitetet i Oslo
 • 2007-2011 - Overlege Diabetespoliklinikk for gravide, Rikshospitalet
 • 2007-2010 - Seniorforsker/Overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Kvinneklinikken Rikshospitalet
 • 2002 - Dr.med."Perinatal Health among Immigrants"
 • 1996 - Spesialist I fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • 1983 - Cand.med., UiO

Verv

 • 2010 - d.d. - Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Undervisning

Jeg har lang erfaring med formidling av kunnskap gjennom vitenskapelige og andre publikasjoner, foredrag, forelesninger og klinisk "bedside" undervisning samt veiledning på student-nivå, mastergrads- nivå og PhD-nivå.

 • 2015 - d.d. - PBL undervisning for medisinske studenter
 • 2002-2015 - Obligatorisk Grunnkurs i obstetrikk: Innvandrere i obstetrikken
 • 1998-2015- Seminar for medisinske studenter. Global helse Forelesning om perinatal helse hos innvandrere
 • 2001 - Forskerkurs i regi av internasjonal helse Karolinska Institutet, Stockholm: Metodiske utfordringer i studie av perinatal helse hos innvandrere
Emneord: svangerskapskomplikasjoner, migrasjon, hormonbehandling, overgangsalderen

Publikasjoner

 • Taraldsen, Sølvi; Owe, Katrine Mari; Bødtker, Anne Sejersted; Bjørntvedt, Ida Waagsbø; Eide, Birgitte & Hagemann, Cecilie Therese [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Omskjæring hos kvinner bosatt i Norge – konsekvenser og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(15). doi: 10.4045/tidsskr.21.0509.
 • Sørbye, I.K.; Bains, Sukhjeet; Vangen, Siri; Sundby, Johanne Sommerschild; Lindskog, Benedikte V & Owe, Katrine Mari (2021). Obstetric anal sphincter injury by maternal origin and length of residence: a nationwide cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. s. 1–9. doi: 10.1111/1471-0528.16985.
 • Bains, Sukhjeet; Skråning, Susanne; Sundby, Johanne Sommerschild; Vangen, Siri; Sørbye, Ingvil & Lindskog, Benedikte V. (2021). Challenges and barriers to optimal maternity care for recently migrated women - a mixed-method study in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 21(1), s. 1–14. doi: 10.1186/s12884-021-04131-7.
 • Engjom, Hilde Marie; Aabakke, Anna J. M.; Klungsøyr, Kari; Svanvik, Teresia; Äyräs, Outi & Jonasdottir, Eva [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). COVID‐19 in pregnancy – characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital because of SARS‐CoV‐2 infection in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 100(9), s. 1611–1619. doi: 10.1111/aogs.14160.
 • Bains, Sukhjeet; Sundby, Johanne Sommerchild; Lindskog, Benedikte V; Vangen, Siri & Sørbye, Ingvil (2021). Newly Arrived Migrant Women’s Experience of Maternity Health Information: A Face-to-Face Questionnaire Study in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(14). doi: 10.3390/ijerph18147523. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bains, Sukhjeet; Sundby, Johanne Sommerchild; Lindskog, Benedikte V; Vangen, Siri; Diep, Lien My & Owe, Katrine Mari [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Satisfaction with maternity care among recent migrants: an interview questionnaire-based study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(7). doi: 10.1136/bmjopen-2020-048077. Fulltekst i vitenarkiv
 • Taraldsen, Sølvi; Vangen, Siri; Øian, Pål & Sørbye, Ingvil K. (2021). Female genital mutilation/cutting, timing of deinfibulation, and risk of cesarean section. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 100(4), s. 1–9. doi: 10.1111/aogs.14111.
 • Nyfløt, Lill Trine; Johansen, Marianne; Mulic-Lutvica, Ajlana; Gissler, Mika; Bødker, Birgit & Bremme, Katarina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). The impact of cardiovascular diseases on maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. doi: 10.1111/aogs.14104.
 • Jatta, Fatou; Sundby, Johanne Sommerchild; Vangen, Siri; Lindskog, Benedikte V; Sørbye, Ingvil & Owe, Katrine Mari (2021). Association between Maternal Origin, Pre-Pregnancy Body Mass Index and Caesarean Section: A Nation-Wide Registry Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(11). doi: 10.3390/ijerph18115938.
 • Waldum, Åsa; Jacobsen, Anne Flem; Lukasse, Mirjam; Staff, Anne Cathrine; Falk, Ragnhild Sørum & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 20(321). doi: 10.1186/s12884-020-03021-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab & Vangen, S. (2020). Prelabour uterine rupture: characteristics and outcomes. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 127(13), s. 1637–1644. doi: 10.1111/1471-0528.16363.
 • Mgongo, Melina Bernard; Hussein, Tamara Hashim; Stray-Pedersen, Babill; Vangen, Siri; Msuya, Sia Emmanueli & Wandel, Margareta (2019). Facilitators and Barriers to Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding in Kilimanjaro Region, Tanzania: A Qualitative Study. International Journal of Pediatrics. ISSN 1687-9740. 2019. doi: 10.1155/2019/8651010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri; Juárez, Sol P; Bolumar, Francisco; Morisaki, Naho & Gissler, Mika [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Birthweight of babies born to migrant mothers - What role do integration policies play? SSM - Population Health. ISSN 2352-8273. 9. doi: 10.1016/j.ssmph.2019.100503.
 • Collins, Sally L.; Alemdar, Bahrin; van Beekhuizen, Heleen J.; Bertholdt, Charline; Braun, Thorsten & Calda, Pavel [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evidence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta: recommendations from the International Society for Abnormally Invasive Placenta. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 220(6), s. 511–526. doi: 10.1016/j.ajog.2019.02.054. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støer, Nathalie Charlotte; Botteri, Edoardo; Ghiasvand, Reza; Busund, Marit Katinka; Vangen, Siri & Lund, Eiliv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Reproductive factors and risk of melanoma: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 181, s. 282–289. doi: 10.1111/bjd.17771. Fulltekst i vitenarkiv
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2019). Maternal outcome after complete uterine rupture. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 98(8), s. 1024–1031. doi: 10.1111/aogs.13579. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mgongo, Melina Bernard; Hashim, Tamara Hussein; Stray-Pedersen, Babill; Vangen, Siri; Msuya, Sia Emmanueli & Wandel, Margareta (2018). "We give water or porridge, but we don't really know what the child wants:" A qualitative study on women's perceptions and practises regarding exclusive breastfeeding in Kilimanjaro region, Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 18:323, s. 1–9. doi: 10.1186/s12884-018-1962-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyfløt, Lill Trine; Ellingsen, Liv; Yli, Branislava Markovic; Øian, Pål & Vangen, Siri (2018). Maternal deaths from hypertensive disorders: lessons learnt. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 97(8), s. 976–987. doi: 10.1111/aogs.13357.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2018). Infant outcome after complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 219(1), s. 109.e1–109.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2018.04.010.
 • Botteri, Edoardo; Støer, Nathalie Charlotte; Sakshaug, Solveig; Graff-Iversen, Sidsel; Vangen, Siri & Hofvind, Solveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Menopausal hormone therapy and colorectal cancer: a linkage between nationwide registries in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(11). doi: 10.1136/bmjopen-2017-017639. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sletner, Line; Kiserud, Torvid; Vangen, Siri; Nakstad, Britt & Jenum, Anne Karen (2017). Effects of applying universal fetal growth standards in a Scandinavian multi-ethnic population. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 97(2), s. 168–179. doi: 10.1111/aogs.13269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vangen, Siri; Bødker, Birgit; Ellingsen, Liv; Saltvedt, Sissel; Gissler, Mika & Geirsson, Reynir T. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 96(9), s. 1112–1119. doi: 10.1111/aogs.13172.
 • Berg, Rigmor; Taraldsen, Sølvi; Said, Maryan; Sørbye, Ingvil & Vangen, Siri (2017). The effectiveness of surgical interventions for women with FGM/C: a systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 125(3), s. 278–287. doi: 10.1111/1471-0528.14839. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Rigmor; Taraldsen, Sølvi; Said, Maryan; Sørbye, Ingvil & Vangen, Siri (2017). Reasons for and Experiences With Surgical Interventions for Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine. ISSN 1743-6095. 14(8), s. 977–990. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.05.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Botteri, Edoardo; Støer, Nathalie; Sakshaug, Solveig; Graff-Iversen, Sidsel; Vangen, Siri & Hofvind, Solveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: Do estrogens and progestins have a different role? International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136. 141(9), s. 1763–1770. doi: 10.1002/ijc.30878. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Does progestin-only contraceptive use after pregnancy affect recovery from pelvic girdle pain? A prospective population study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(9). doi: 10.1371/journal.pone.0184071. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mgongo, Melina Bernard; Chotta, Nikolas Albert Sagumo; Hashim, Tamara Hussein; Uriyo, Jacqueline; Damian, Damian J. & Stray-Pedersen, Babill [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Underweight, stunting and wasting among children in Kilimanjaro region, Tanzania; a population-based cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 14:509(5), s. 1–12. doi: 10.3390/ijerph14050509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyfløt, Lill Trine; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa & Vangen, Siri (2017). Duration of labor and the risk of severe postpartum hemorrhage: A case-control study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(4). doi: 10.1371/journal.pone.0175306. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reigstad, Marte Myhre; Storeng, Eleftheria (Ritsa) T.; Myklebust, Tor Åge; Oldereid, Nan Birgitte; Omland, Anne Katerine & Robsahm, Trude Eid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cancer risk in women treated with fertility drugs according to parity status- A registry-based cohort study. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. ISSN 1055-9965. 26(6), s. 953–962. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0809.
 • Nyfløt, Lill Trine; Sandven, Irene; Stray-Pedersen, Babill; Pettersen, Silje; Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab & Rosenberg, Margit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Risk factors for severe postpartum hemorrhage: A case-control study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 17:17, s. 1–9. doi: 10.1186/s12884-016-1217-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Majak, Guri Bårdstu; Reisæter, Anna Varberg; Zucknick, Manuela; Lorentzen, Bjørg; Vangen, Siri & Henriksen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Preeclampsia in kidney transplanted women; Outcomes and a simple prognostic risk score system. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12:e0173420(3), s. 1–11. doi: 10.1371/journal.pone.0173420.
 • Sletner, Line; Jenum, Anne Karen; Yajnik, Chittaranjan S; Mørkrid, Kjersti; Nakstad, Britt & Jensen, Odd H. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fetal growth trajectories in pregnancies of European and South Asian mothers with and without gestational diabetes, a population-based cohort study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(3). doi: 10.1371/journal.pone.0172946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyfløt, Lill Trine; Sandven, Irene; Oldereid, Nan Birgitte; Stray-Pedersen, Babill & Vangen, Siri (2017). Assisted reproductive technology and severe postpartum haemorrhage: a case–control study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 124(8), s. 1198–1205. doi: 10.1111/1471-0528.14471.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Daltveit, Anne Kjersti; Forsen, Lisa; Stray-Pedersen, Babill & Vangen, Siri (2017). Risk factors for complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 216(2), s. 165.e1–165.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2016.10.017.
 • Majak, Guri Bårdstu; Sandven, Irene; Lorentzen, Bjørg; Vangen, Siri; Reisæter, Anna Varberg & Henriksen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Pregnancy outcomes following maternal kidney transplantation: a national cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 95(10), s. 1153–1161. doi: 10.1111/aogs.12937.
 • Roman, Martha; Graff-Iversen, Sidsel; Weiderpass, Elisabete; Vangen, Siri; Sakshaug, Solveig & Hofvind, Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Postmenopausal hormone therapy and breast cancer prognostic characteristics: A linkage between nationwide registries. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. ISSN 1055-9965. 25(11), s. 1464–1473. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0240.
 • Herstad, Lina; Klungsøyr, Kari; Skjaerven, Rolv; Tanbo, Tom Gunnar; Forsen, Lisa & Åbyholm, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: A population-based registry study of low-risk primiparous women. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 16. doi: 10.1186/s12884-016-1028-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Owe, Katrine Mari; Nystad, Wenche; Stigum, Hein; Vangen, Siri & Bø, Kari (2016). Exercise during pregnancy and risk of Cesarean delivery in nulliparous women: A large population-based cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 215(6), s. 791.e1–791.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2016.08.014.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2016). Uterine rupture: Trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 123(5), s. 780–787. doi: 10.1111/1471-0528.13394.
 • Merry, Lisa; Vangen, Siri & Small, Rhonda (2016). Caesarean births among migrant women in high-income countries. Best Practice & Research: Clinical Obstetrics & Gynaecology. ISSN 1521-6934. 32, s. 88–99. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.09.002.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain. ISSN 0304-3959. 157(3), s. 710–716. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000427.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Orsini, Nicola; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2016). Exercise level before pregnancy and engaging in high-impact sports reduce the risk of pelvic girdle pain: a population-based cohort study of 39 184 women. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. 50(13), s. 817–822. doi: 10.1136/bjsports-2015-094921.
 • Reigstad, Marte Myhre; Larsen, Inger Kristin; Myklebust, Tor Åge; Robsahm, Trude Eid; Oldereid, Nan Birgitte & Omland, Anne Katerine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Cancer risk among parous women following assisted reproductive technology. Human Reproduction. ISSN 0268-1161. 30(8), s. 1952–1963. doi: 10.1093/humrep/dev124.
 • Herstad, Lina; Klungsøyr, Kari; Skjaerven, Rolv; Tanbo, Tom Gunnar; Forsen, Lisa & Åbyholm, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Maternal age and emergency operative deliveries at term: a population-based registry study among low-risk primiparous women. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 122(12), s. 1642–1651. doi: 10.1111/1471-0528.12962.
 • Sletner, Line; Rasmussen, Svein; Jenum, Anne Karen; Nakstad, Britt; Jensen, Odd H. & Vangen, Siri (2015). Ethnic differences in fetal size and growth in a multi-ethnic population. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 91(9), s. 547–554. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.07.002.
 • Størksen, Hege Therese; Niegel, Susan; Adams, Samantha Salvesen; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Fear of childbirth and elective caesarean section: a population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 15. doi: 10.1186/s12884-015-0655-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roman, Martha; Sakshaug, Solveig; Graff-Iversen, Sidsel; Vangen, Siri; Weiderpass, Elisabete & Ursin, Giske [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway. International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136. 138(3), s. 584–593. doi: 10.1002/ijc.29810.
 • Vandraas, Kathrine; Grjibovski, Andrej; Støer, Nathalie; Troisi, Rebecca; Stephansson, Olof & Ording, Anne Gulbech [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Hyperemesis gravidarum and maternal cancer risk, a scandinavian nested case-control study. International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136. 137(5), s. 1209–1216. doi: 10.1002/ijc.29475.
 • Vandraas, Kathrine; Vikanes, Åse Vigdis; Støer, Nathalie; Troisi, Rebecca; Stephansson, Olof & Sørensen, Henrik Toft [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Hyperemesis gravidarum and risk of cancer in offspring, a Scandinavian registry-based nested case-control study. BMC Cancer. ISSN 1471-2407. 15. doi: 10.1186/s12885-015-1425-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørbye, Ingvil; Daltveit, Anne Kjersti; Sundby, Johanne; Stoltenberg, Camilla & Vangen, Siri (2015). Caesarean section by immigrants' length of residence in Norway: a population-based study. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 25(1), s. 78–84. doi: 10.1093/eurpub/cku135.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Stuge, Britt; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow-up study of 10 603 women 18 months after delivery. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 122(13), s. 1765–1771. doi: 10.1111/1471-0528.13118.
 • Urquia, Marcelo; Glazier, Richard; Gagnon, Anita J.; Mortensen, Laust H.; Andersen, Anne-Marie Nybø & Janevic, Teresa [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2014). Disparities in pre-eclampsia and eclampsia among immigrant women giving birth in six industrialised countries. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 121(12), s. 1492–1500. doi: 10.1111/1471-0528.12758.
 • Sletner, Line; Jenum, Anne Karen; Mørkrid, Kjersti; Vangen, Siri; Holme, Ingar Morten K & Birkeland, Kåre I. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Maternal Life Course Socio-Economic Position and Offspring Body Composition at Birth in a Multi-Ethnic Population. Paediatric and Perinatal Epidemiology. ISSN 0269-5022. 28(5), s. 445–454. doi: 10.1111/ppe.12137.
 • Henriksen, Lena; Schei, Berit; Vangen, Siri & Lukasse, Mirjam (2014). Sexual violence and neonatal outcome: a Norwegian population-based cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 4(10). doi: 10.1136/bmjopen-2014-005935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eidem, Ingvild; Vangen, Siri; Henriksen, Tore; Vollset, Stein Emil; Hanssen, Kristian Folkvord & Joner, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Discrepancy in term calculation from second trimester ultrasound scan versus last menstrual period in women with type 1 diabetes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 93(8), s. 809–816. doi: 10.1111/aogs.12422.
 • Sørbye, Ingvil; Daltveit, Anne Kjersti; Sundby, Johanne & Vangen, Siri (2014). Preterm subtypes by immigrants' length of residence in Norway: A population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 14. doi: 10.1186/1471-2393-14-239. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vangen, Siri; Ellingsen, Liv; Andersgaard, Alice Beathe; Jacobsen, Anne Flem; Lorentzen, Bjørg & Nyfløt, Lill Trine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Mødredødsfall i Norge 2005-09. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(8), s. 836–839. doi: 10.4045/tidsskr.13.0203.
 • Mørkrid, Kjersti; Jenum, Anne Karen; Berntsen, Sveinung; Sletner, Line; Richardsen, Kåre Rønn & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Objectively recorded physical activity and the association with gestational diabetes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN 0905-7188. 24(5), s. e389–e397. doi: 10.1111/sms.12183.
 • Henriksen, Lena; Schei, Berit; Vangen, Siri & Lukasse, Mirjam (2014). Sexual violence and mode of delivery: a population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 121(10), s. 1237–1244. doi: 10.1111/1471-0528.12923. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørbye, Ingvil; Stoltenberg, Camilla; Sundby, Johanne; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2014). Stillbirth and infant death among generations of Pakistani immigrant descent: a population-based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 93(2), s. 168–174. doi: 10.1111/aogs.12303.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Vangen, Siri; Stray-Pedersen, Babill & Eberhard-Gran, Malin M C (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome six months postpartum. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 208(4). doi: 10.1016/j.ajog.2012.12.002.
 • Engeland, Anders; Bjørge, Tone; Daltveit, Anne Kjersti; Skurtveit, Svetlana; Vangen, Siri & Vollset, Stein Emil [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: cohort study of 340,000 pregnancies using Norwegian population-based databases. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 75(4), s. 1134–1141. doi: 10.1111/j.1365-2125.2012.04426.x.
 • Henriksen, Lena; Vangen, Siri; Schei, Berit & Lukasse, Mirjam (2013). Sexual violence and antenatal hospitalization. Birth. ISSN 0730-7659. 40(4), s. 281–288. doi: 10.1111/birt.12063.
 • Sletner, Line; Nakstad, Britt; Yajnik, Chittaranjan S.; Mørkrid, Kjersti; Vangen, Siri & Vårdal, Mari H [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Ethnic differences in neonatal body composition in a multi-ethnic population and the impact of parental factors: a population-based cohort study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 8(8:e73058). doi: 10.1371/journal.pone.0073058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fretheim, Atle; Odgaard-Jensen, Jan; Røttingen, John-Arne; Reinar, Liv Merete; Vangen, Siri & Tanbo, Tom Gunnar (2013). The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysis. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(10). doi: 10.1136/bmjopen-2013-003355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vandraas, Kathrine; Vikanes, Åse Vigdis; Støer, Nathalie; Vangen, Siri; Magnus, Per & Grjibovski, Andrej (2013). Is hyperemesis gravidarum associated with placental weight and the placental weight-to-birth weight ratio? A population-based Norwegian cohort study. Placenta. ISSN 0143-4004. 34(11), s. 990–994. doi: 10.1016/j.placenta.2013.08.001.
 • Vandraas, Kathrine; Vikanes, Åse Vigdis; Vangen, Siri; Magnus, Per; Støer, Nathalie & Grjibovski, Andrej (2013). Hyperemesis gravidarum and birth outcomes-a population-based cohort study of 2.2 million births in the Norwegian Birth Registry. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 120(13), s. 1654–1660. doi: 10.1111/1471-0528.12429.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2013). Validation study of uterine rupture registration in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 92(9), s. 1086–1093. doi: 10.1111/aogs.12148.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, P; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin M C (2013). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study of 91 721 pregnancies in the Norwegian Mother and Child Cohort. Human Reproduction. ISSN 0268-1161. 28(11), s. 3134–3140. doi: 10.1093/humrep/det301.
 • Størksen, Hege Therese; Niegel, Susan; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin M C (2013). The impact of previous birth experiences on maternal fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 92(3), s. 318–324. doi: 10.1111/aogs.12072.
 • Simonsen, Tone Breines; Wahl, Astrid Klopstad; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin M C (2013). Gir tidligere aborter fødselsangst? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(6), s. 635–639. doi: 10.4045/tidsskr.12.0816.
 • Vikanes, Åse Vigdis; Magnus, Per; Vangen, Siri; Lomsdal, Sølvi & Grjibovski, Andrej (2012). Hyperemesis gravidarum in the Medical Birth Registry of Norway - a validity study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 12. doi: 10.1186/1471-2393-12-115.
 • Mørkrid, Kjersti; Jenum, Anne Karen; Sletner, Line; Vårdal, Mari H; Waage, Christin & Nakstad, Britt [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Failure to increase insulin secretory capacity during pregnancy-induced insulin resistance is associated with ethnicity and gestational diabetes. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 167(4), s. 579–588. doi: 10.1530/EJE-12-0452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Herstad, Lina; Melve, Kari Klungsøyr; Skjaerven, Rolv; Tanbo, Tom Gunnar; Eidem, Ingvild & Forsen, Lisa [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Maternal age and elective cesarean section in a low-risk population. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91(7), s. 816–823. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01405.x.
 • Lukasse, Mirjam; Henriksen, Lena; Vangen, Siri & Schei, Berit (2012). Sexual violence and pregnancy-related physical symptoms. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 12. doi: 10.1186/1471-2393-12-83. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jenum, Anne Karen; Mørkrid, Kjersti; Sletner, Line; Vangen, Siri; Torper, Johan & Nakstad, Britt [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2012). Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 166(2), s. 317–324. doi: 10.1530/EJE-11-0866. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storeng, Eleftheria (Ritsa) T.; Vangen, Siri; Omland, Anne Katerine & Oldereid, Nan Birgitte (2012). Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(22), s. 2494–2499. doi: 10.4045/tidsskr.12.0376.

Se alle arbeider i Cristin

 • Støer, Nathalie Charlotte; Botteri, Edoardo; Busund, Marit Katinka; Ghiasvand, Reza; Vangen, Siri & Lund, Eiliv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. doi: 10.1111/bjd.20640.
 • Finholt, Hege Cathrine & Vangen, Siri (2016). Er kjønn likt fordelt i medisinsk kunnskap? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Reigstad, Marte Myhre; Larsen, Inger Kristin; Myklebust, Tor Åge; Robsahm, Trude Eid; Oldereid, Nan Birgitte & Omland, Anne Katerine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The Nordic Health Registries: An important part of modern medical research. Human Reproduction. ISSN 0268-1161. 31(1), s. 216–217. doi: 10.1093/humrep/dev276.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2016). Authors' reply re: Uterine rupture: Trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 123(6). doi: 10.1111/1471-0528.13631.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Lindekleiv, Haakon; Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Løchen, Maja-Lisa; Vangen, Siri & Schirmer, Henrik (2014). Flere tusen får hjerteinfarkt uten å merke det. Nå vil vi vite hvorfor stille hjerteinfarkt rammer flere kvinner enn menn. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Michelsen, Trond Melbye; Vangen, Siri & Henriksen, Tore (2014). Cesarean sections and fetal death rates. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 93(3), s. 312–313. doi: 10.1111/aogs.12310.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). How does prepregnancy exercise influence the risk of pelvic girdle pain during pregnancy?
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). Pre-pregnancy exercise levels: Does it affect pelvic girdle pain.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri; Stuge, Britt & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Vangen, Siri; Stray-Pedersen, Babill & Eberhard-Gran, Malin (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2013). Pelvic girdle pain during pregnancy: is there an association with pre-pregnancy hormonal contraceptive use?
 • Bødker, Birgit; Bremme, Katarina; Geirsson, Reynir; Gissler, Mika; Grunewald, Charlotta & Hvidman, Lone [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Maternal mortality in the Nordic countries The establishment of a Nordic maternal mortality collaboration. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 46–47.
 • Herstad, Lina; Vangen, Siri; Klungsoyr, Kari & Skjaerven, Rolv (2012). Obstetric complications according to maternal age in planned vaginal delivery. A population based registry study of low-risk women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 87–87.
 • Vikanes, Åse Vigdis; Grjibovski, Andrej; Gunnes, Nina; Magnus, Per; Haugen, Margaretha & Støer, Nathalie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Hyperemesis gravidarum - what is new? Highlights from seven Norwegian epidemiological studies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 141–141.
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Have immigrants in Norway higher risk of stillbirth and infant mortality? European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 22(supp. 2), s. 10–11.
 • Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri; Daltveit, Anne Kjersti & Sundby, Johanne (2012). Perinatal mortality among generations of Pakistani immigrants to Norway: a linked registry based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 128–129. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01435_2.x.
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Risk of stillbirth and infant mortality among immigrants in Norway. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 22.
 • Eidem, Ingvild; Vangen, Siri; Hanssen, Kristian Folkvord; Vollset, Stein Emil; Henriksen, Tore & Joner, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Perinatal and Infant Mortality in Term and Preterm Births Among Women With Type 1 Diabetes EDITORIAL COMMENT. Obstetrical and Gynecological Survey. ISSN 0029-7828. 67(3), s. 139–141. doi: 10.1097/OGX.0b013e31824b6f5f.
 • Owe, Katrine Mari; Nystad, Wenche; Stigum, Hein; Vangen, Siri & Bo, Kari (2012). Exercise During Pregnancy Decreases Cesarean Rate In Nulliparous Women. Medicine & Science in Sports & Exercise. ISSN 0195-9131. 44, s. 339–339.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2015 13:49 - Sist endret 19. jan. 2021 14:49

Forskergrupper