Siri Vangen

Bilde av Siri Vangen
English version of this page
Mobiltelefon +47-47676626
Rom E3.2018B
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Rom E3.2018B
Postadresse Postboks 4956 Nydalen,OUS Ullevål 0424 Oslo

Faglige interesser

Min forskning dreier seg om svangerskapskomplikasjoner, sykelighet og dødelighet i graviditet, migrasjon og svangerskapsutfall, hormonbehandling i overgangsalderen.

Bakgrunn

 • 2015 - d.d. - Førsteamanuensis i Obstetrikk og Gynekologi ved Universitetet i Oslo
 • 2007-2011 - Overlege Diabetespoliklinikk for gravide, Rikshospitalet
 • 2007-2010 - Seniorforsker/Overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Kvinneklinikken Rikshospitalet
 • 2002 - Dr.med."Perinatal Health among Immigrants"
 • 1996 - Spesialist I fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • 1983 - Cand.med., UiO

Verv

 • 2010 - d.d. - Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Undervisning

Jeg har lang erfaring med formidling av kunnskap gjennom vitenskapelige og andre publikasjoner, foredrag, forelesninger og klinisk "bedside" undervisning samt veiledning på student-nivå, mastergrads- nivå og PhD-nivå.

 • 2015 - d.d. - PBL undervisning for medisinske studenter
 • 2002-2015 - Obligatorisk Grunnkurs i obstetrikk: Innvandrere i obstetrikken
 • 1998-2015- Seminar for medisinske studenter. Global helse Forelesning om perinatal helse hos innvandrere
 • 2001 - Forskerkurs i regi av internasjonal helse Karolinska Institutet, Stockholm: Metodiske utfordringer i studie av perinatal helse hos innvandrere
Emneord: svangerskapskomplikasjoner, migrasjon, hormonbehandling, overgangsalderen

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Støer, Nathalie Charlotte; Botteri, Edoardo; Busund, Marit Katinka; Ghiasvand, Reza; Vangen, Siri & Lund, Eiliv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Menopausal hormone therapy and risk of melanoma: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. doi: 10.1111/bjd.20640.
 • Finholt, Hege Cathrine & Vangen, Siri (2016). Er kjønn likt fordelt i medisinsk kunnskap? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per & Vangen, Siri [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Reigstad, Marte Myhre; Larsen, Inger Kristin; Myklebust, Tor Åge; Robsahm, Trude Eid; Oldereid, Nan Birgitte & Omland, Anne Katerine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The Nordic Health Registries: An important part of modern medical research. Human Reproduction. ISSN 0268-1161. 31(1), s. 216–217. doi: 10.1093/humrep/dev276.
 • Al-Zirqi, Iqbal Ahmad Abdelwahab; Stray-Pedersen, Babill; Forsen, Lisa; Daltveit, Anne Kjersti & Vangen, Siri (2016). Authors' reply re: Uterine rupture: Trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 123(6). doi: 10.1111/1471-0528.13631.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Lindekleiv, Haakon; Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Løchen, Maja-Lisa; Vangen, Siri & Schirmer, Henrik (2014). Flere tusen får hjerteinfarkt uten å merke det. Nå vil vi vite hvorfor stille hjerteinfarkt rammer flere kvinner enn menn. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Michelsen, Trond Melbye; Vangen, Siri & Henriksen, Tore (2014). Cesarean sections and fetal death rates. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 93(3), s. 312–313. doi: 10.1111/aogs.12310.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). How does prepregnancy exercise influence the risk of pelvic girdle pain during pregnancy?
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). Pre-pregnancy exercise levels: Does it affect pelvic girdle pain.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri; Stuge, Britt & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Vangen, Siri; Stray-Pedersen, Babill & Eberhard-Gran, Malin (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2013). Pelvic girdle pain during pregnancy: is there an association with pre-pregnancy hormonal contraceptive use?
 • Bødker, Birgit; Bremme, Katarina; Geirsson, Reynir; Gissler, Mika; Grunewald, Charlotta & Hvidman, Lone [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Maternal mortality in the Nordic countries The establishment of a Nordic maternal mortality collaboration. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 46–47.
 • Herstad, Lina; Vangen, Siri; Klungsoyr, Kari & Skjaerven, Rolv (2012). Obstetric complications according to maternal age in planned vaginal delivery. A population based registry study of low-risk women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 87–87.
 • Vikanes, Åse Vigdis; Grjibovski, Andrej; Gunnes, Nina; Magnus, Per; Haugen, Margaretha & Støer, Nathalie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Hyperemesis gravidarum - what is new? Highlights from seven Norwegian epidemiological studies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 141–141.
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Have immigrants in Norway higher risk of stillbirth and infant mortality? European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 22(supp. 2), s. 10–11.
 • Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri; Daltveit, Anne Kjersti & Sundby, Johanne (2012). Perinatal mortality among generations of Pakistani immigrants to Norway: a linked registry based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 128–129. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01435_2.x.
 • Arntzen, Annett; Samuelsen, Sven Ove; Vangen, Siri & Stoltenberg, Camilla (2012). Risk of stillbirth and infant mortality among immigrants in Norway. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 22.
 • Eidem, Ingvild; Vangen, Siri; Hanssen, Kristian Folkvord; Vollset, Stein Emil; Henriksen, Tore & Joner, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Perinatal and Infant Mortality in Term and Preterm Births Among Women With Type 1 Diabetes EDITORIAL COMMENT. Obstetrical and Gynecological Survey. ISSN 0029-7828. 67(3), s. 139–141. doi: 10.1097/OGX.0b013e31824b6f5f.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2015 13:49 - Sist endret 19. jan. 2021 14:49

Forskergrupper