Research news and events

Research news

Research events

May 6, 2021 12:15 PM , Zoom

M.Sc Heidi Annett Eilertsen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis The Ability of Hematology Analyzers to Detect Pathological Cells in Blood – with Special Focus on Blasts and Immature Granulocytes for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

May 7, 2021 10:15 AM , Zoom

Master in Nursing Science Monica Strand at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Samarbeid, tilgjengelighet og gjensidig tillit i bærekraftige, digitale helsetjenester; diskuter potensial, utfordringer og forholdsregler for forskning og utvikling av mental helse

Funding opportunities

Announcements of various research grants, stipends and awards.