Helge Skirbekk

Bilde av Helge Skirbekk
English version of this page
Telefon +47-22850678
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Senter for medisinsk etikk

Faglige interesser

Helge Skirbekk arbeider med kommunikasjonsforhold mellom helsepersonell og pasienter. Han har særlig arbeidet med tillitsforholdet mellom pasienter og leger.

Undervisning

 • Klinisk kommunikasjon for medisinstudentene

Bakgrunn

 • Helge Skirbekk ble ansatt som postdoktor på prosjektet "Mapping a normative terrain of an Ethics of Care" i juli 2008.
 • Skirbekks doktorgrad har tittelen "The patient's trust. Theoretical analyses of trust and a qualitative study in general practice consultations." Han var universitetsstipendiat ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO, under arbeidet med doktorgraden.
 • Skirbekk er utdannet sosiolog fra UiO med grunnfag i filosofi og historie. Han har også studert etikk, statistikk, matematikk, fransk, thai kultur og astronomi.
 • Han underviser nå medisinstudenter i 1. semester i klinisk kommunikasjon.
 • Tidligere har han hatt PBL-undervisning for medisinstudentene og forelest i samfunnsvitenskap ved Lovisenberg diakonale høgskole.
 • Han har også opptrådt som stuntmann og fekter for Oslo-Filharmonien i rollen som Romeo Montague under skolekonsertene våren 2000.

Verv

 • Redaktør PREACH, newsletter for Europaen Association for Communication in Health Care

Publikasjoner

 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2017). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733016664977 Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2017). To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2017.11.013
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2017). Health education competence, self-management. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe (2016). Patient-mediated interventions to improve professional practice (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (12) . doi: 10.1002/14651858.CD012472
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Dagens sykehuslege - fremdeles alltid på vakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1635- 1638 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0067 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Den gode legen - sterk og utholdende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1631- 1634 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0066 Vis sammendrag
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(4), s 316- 329 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-04 Vis sammendrag
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women's rights?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15 . doi: 10.1186/1472-6939-15-15 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  22(2), s 192- 201 . doi: 10.1007/s10728-012-0207-2
 • Skirbekk, Helge (2012). Et praktisk syn på tillit til velferdsstater, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 13.
 • Skirbekk, Helge (2012). Hva er viktig for pasienters tillit til leger?, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Kapittel nummer 7.  s 129 - 148
 • Skirbekk, Helge (2012). Pasienters tillitsforhold til helsevesen og leger, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  kapittel nummer 10.
 • Skirbekk, Helge (2012). Tillitens betydning i Norge og Norden, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 1.
 • Skirbekk, Helge & Skirbekk, Gunnar (2012). Tillit og mistillit: Norge og Sicilia, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Kapittel nummer 3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Helge & Grimen, Harald (red.) (2012). Tillit i Norge. Res Publica.  ISBN 9788282260367.  338 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Helge (2016, 30. november). Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning?. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). De nordiska länderna leder tillitsligan i världen. [Tidsskrift].  Arbeidsliv i Norden.
 • Skirbekk, Helge (2016). Forutsetninger for tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016). Hvorfor likepersonsarbeid?.
 • Skirbekk, Helge (2016). Kvalitative metoder i forskning om behandler-pasient-kommunikasjon.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Likepersonsarbeid på agendaen for Funkis. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. juni). Naive nordmenn. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). Nordic countries top of global trust league. [Tidsskrift].  Nordic Labour Journal.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen. [Internett].  funkis.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. september). Tillit mer verdt enn oljen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge & Vågan, Andre (2016). User participation in medical schools - is it enough/Does it help?.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i legeutdanningen?.
 • Skirbekk, Helge (2015, 04. november). Den jævla naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet. Bok med populærvitenskapelige bidrag.  Kagge forlag.
 • Skirbekk, Helge (2015). How does shared decision making work? Effects of user participation in Norwegian learning and mastery services.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hva er forskning?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Kommunikasjon, motivasjon og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2015, 30. september). Nyfødtes vekt kan ha stor betydning for hvor mye de stoler på folk som voksne.  Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2015, 11. juli). Tillit er nøkkelen til å lykkes i den nye delingsøkonomien.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit og respekt.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Finset, Arnstein & Skirbekk, Helge (2014). ””Du trenger ikke trekke kølapp!” Rapport fra Likepersonsprosjektet. En kvalitativ undersøkelse av likepersonstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Aasland, Olaf G.; Tyssen, Reidar & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2014). Is it possible to combine being 'a good doctor' with taking care of one's own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors.
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Skirbekk, Helge (2014, 16. oktober). Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Pecha kucha presentasjon.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Presentasjon av prosjektdirektiv.
 • Skirbekk, Helge (2014). Conversations and cake in cancer care. A qualitative study of trust in voluntary peer support.
 • Skirbekk, Helge (2014, 01. april). Det hjelper å snakke med en som vet. [Fagblad].  Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Forskning i støpeskjeen. Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014, 05. mars). Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). General Trust in Norway.
 • Skirbekk, Helge (2014). Gjensidig tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Historien bak likepersontjenesten. Leve med.  (4)
 • Skirbekk, Helge (2014). Kaffe, kake og konversasjon. En kvalitativ studie av mestring i kreftbehandling.
 • Skirbekk, Helge (2014). Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2014). "Likemannsprosjektet”. A qualitative study on voluntary peer support in cancer care.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonprosjektet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonsarbeid ved Vardesentreret. Kreftforeningens informasjonsskriv.  (1)
 • Skirbekk, Helge (2014). Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014). Resultater fra forskningsprosjektet til likepersonstjenesten på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i forholdet mellom pasient og lege/tannlege.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit og rett i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2014). Trust in Norway from a sociological perspective.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av tillit.
 • Skirbekk, Helge (2013, 21. november). Fordeler med tillit. [Radio].  Her og nå, NRK P1.
 • Skirbekk, Helge (2013, 23. november). Frykter for tilliten med blå politikk.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Hvorfor stoler vi på leger?.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet – Støttespilleres sosialisering samt søte saker som symbolsk system.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet Første rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.
 • Skirbekk, Helge (2013, 22. november). Norge, rotekoppenes drømmeland.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013, 25. november). Støre mener blå politikk vil svekke tilliten i Norge. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit gir ledere handlingsrom. Ukeavisen ledelse.  ISSN 1891-2028.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og helsetjenester.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og ledelse.
 • Skirbekk, Helge (2013, 07. november). Tillit og naivitet. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og sivilsamfunn.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit til leger.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillitens betydning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge (2013, 22. november). Tror flere lommebøker ville kommet tilbake utenfor Oslo.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Åpenhet gir tillit. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet.
 • Skirbekk, Helge & Finset, Arnstein (2013). Likemannsprosjektet: Rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.
 • Skirbekk, Helge (2012). Behovet for gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2012). Forord, I: Helge Skirbekk & Harald Grimen (red.),  Tillit i Norge.  Res Publica.  ISBN 9788282260367.  Forord.
 • Skirbekk, Helge (2012). Hva vil det si å gjøre en forskjell for pasientene?.
 • Skirbekk, Helge (2012). Kan vi miste tilliten?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Skirbekk, Helge (2012). Sicilia: en historie om mistillit. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Helge (2012). Tillit i Norge - et overblikk.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2013 13:35