Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

  • logo-a-scalpella A Scalpella

    Blandet kor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter.

Programutvalg

Programutvalget ved psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer består av studenter fra de ulike studieretningene. Programutvalget er videre representert i programrådet.

Felles for alle studenter ved UiO

Studentarrangementer ved UiO

Mer ...