English version of this page

Forskning

Forskning ved instituttet

Instituttets forskning spenner over et bredt spekter av fagområder innen klinisk, pasientnær forskning og eksperimentell laboratoriebasert forskning.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

 • Ph.d. i medisin og helsefag
  Etter fullførte medisinstudier eller mastergrad kan du ta en ph.d.-grad. Utdanningen er normert til tre år.
 • Postdoktorprogrammet
  Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram for forskere på postdoktornivå.
 • Nasjonale forskerskoler
  Forskerskolene støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

 

 • Disputaser ved Klinmed
  Les mer om instituttets rutiner for gjennomføring av disputaser.
 • Forskerlinjen 
  Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
 • Dr.philos.
  Dr.philos. passer for deg som av ulike årsaker ikke ønsker eller har anledning til å delta i det organiserte ph.d.-programmet.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

29 nov.
09:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet
29 nov.
10:15, Store auditorium, Midtblokken (6), Ullevål universitetssykehus, Kirkeveien 166
29 nov.
12:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet
29 nov.
13:15, Store auditorium, Midtblokken (6), Ullevål universitetssykehus, Kirkeveien 166