English version of this page

Genomikk og metagenomikk ved inflammasjonssykdom

Gruppens hovedmål er å karakterisere og forstå hvordan forandringer i det humane genom og bakteriefloraen i tarmen påvirker risikoen for primær skleroserende cholangitt (PSC) og cholangiocarcinom (gallegangskreft) ved PSC.

Vi benytter moderne genotyping- og sekvenseringsteknikker i tverrsnitt- og intervensjonsstudier.

Førstegradsslektninger av pasienter med PSC har økt risiko for å få sykdommen, noe som tyder på at genetiske faktorer er av betydning for sykdomsutviklingen. Ved å studere gener som er assosiert med sykdommen, og deres funksjon, håper vi å oppnå en bedre forståelse for sykdomsmekanismene, og hvordan disse kan stoppes.

Siden mange PSC pasienter også har andre betennelsessykdommer, hovedsakelig inflammatorisk tarmsykdom, men også typiske autoimmune sykdommer som type 1 diabetes og reumatoid artritt, er vi også interessert i disse sykdomsgruppene.

Bakteriefloraen (mikrobiotaen) i tarmen er sannsynligvis et av kroppens viktigste organer og består av ti ganger flere celler enn kroppen selv. Mikrobiotaen har betydning både for normal utvikling og en rekke sykdomstilstander.

Studier

Pågående studier tar sikte på å karakterisere hvordan sammensetningen av mikrobiotaen hos PSC pasienter påvirker immunregulering, omsetningen av gallesyrer og medikamenter.

En viktig del av forskningsaktivitetene er standardisering av metoder knyttet til sentrale utfordringer i feltet, som studiedesign, prøvetaking og prøvehåndtering, sekvenseringsteknologi og bioinformatikk.

PSC pasienter har 10-20% livstidsrisiko for å få kreft i gallegangene. Få andre betennelsestilstander har en like høy risiko for utvikling av kreft, og det å identifisere genetiske og epigenetiske forandringer som bidrar til dette er av stor betydning.

I tillegg til å forstå patogenesen av gallegangskreft, kan kreftgenetikk og epigenetikk tjene som diagnostiske og prognostiske markører .

Samarbeidspartnere

  • Andre Franke, Institute of Clinical Molecular Biology, Christian Albrecht's University, Kiel, Germany
  • Fredrik Bäckhed and Hanns-Ulrich Marschall, Wallenberg Laboratory, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
  • Karsen Kristiansen (University of Copenhagen) and Susanne Brix (Denmark's Technical University), Copenhagen, Denmark
Publisert 4. feb. 2014 15:41 - Sist endret 29. mai 2018 13:34

Kontakt

Gruppeleder