forde

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

View all works in Cristin

 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (red.) (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  626 s.
 • Danis, Marion; Hurst, Samia A.; Fleck, Leonard M.; Førde, Reidun & Slowther, Anne* (2015). Fair Resource Allocation and Rationing at the Bedside. Oxford University Press.  ISBN 9780199989447.  453 s.
 • Ruyter, Knut W; Førde, Reidun & Solbakk, Jan Helge (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46110-9.  390 s.
 • Førde, Reidun (2013). Etiske overveielser i allmennpraksis I:Hunskår S. (red). Lærebok i allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40192-1.

View all works in Cristin

 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2019). Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(14) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0353
 • Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2019). Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19)
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  11 . doi: doi: 10.4045/tidsskr.19.0145
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Førde, Reidun (2018). Forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten. Foredrag.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Friis, Pål & Førde, Reidun (2017). Forhåndssamtaler = advance care planning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 462- 462 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1049
 • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, I:  Indremedisin I & II.  Forlag Vett & Viten.  ISBN 9788241207402.  Kapittel 15.  s 183 - 188
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0247.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy..
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (5), s 28
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2016). Premature og behandlingsgrenser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136, s 45- 47
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016, 13. mars). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til».  VG.
 • Førde, Reidun; Materstvedt, Lars Johan; Markestad, Trond; Kongsgaard, Ulf; von Hofacker, Sebastian; Brelin, Siri; Ore, Stephan & Laudal, Morten (2015). Lindrende sedering i livets sluttfase - reviderte retningslinjer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(3), s 220- 221 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1116
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • von Hofacker, Sebastian; Materstvedt, Lars Johan & Førde, Reidun (2015). Palliative Sedation (PS) at the End of Life – Revision of the Norwegian Medical Association’s Guidelines.
 • Bahus, Marianne & Førde, Reidun (2014). Comment on: When the patient refuses blood transfusion.. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Bahus, Marianne & Førde, Reidun (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Førde, Reidun (2014). Ytringsfridom og taushetsplikt.. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (4), s 42- 43
 • Førde, Reidun & Bahus, Marianne (2014). Når pasienten nekter blodtransfusjon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 850- 851
 • Førde, Reidun (2013). Alt var ikkje betre før. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (3), s 46- 47
 • Førde, Reidun; Larsen, Berit H & Andersson, Helena (2013). Pasientautonomi er ingen enkel sak. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1955- 1957
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Hvordan redusere og forebygge bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Ny lovgivning for bruk av tvang i sykehjem-framskritt eller tvangstrøye?.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified June 29, 2011 2:32 PM

Projects