Reidun Førde

Image of Reidun Førde
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205534605. 249 p.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49372-8. 626 p.
 • Danis, Marion; Hurst, Samia A.; Fleck, Leonard M.; Førde, Reidun & Slowther, Anne* (2015). Fair Resource Allocation and Rationing at the Bedside. Oxford University Press. ISBN 9780199989447. 453 p.

View all works in Cristin

 • Haave, Per; Bjørn Oscar, Hoftvedt & Førde, Reidun (2022). Legenes makt – pasientenes og pårørendes maktesløshet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(6), p. 530–532.
 • Førde, Reidun & Iden, Pål (2021). To år med en havarikommisjon i helsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(11), p. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0233.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2021). First judgement on clinical ethics committees? Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 106(9), p. 929–931. doi: 10.1136/archdischild-2021-321735.
 • Førde, Reidun & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Koronasertifikat på bekostning av dem som har lidd mest? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Førde, Reidun (2021). Etiske dilemma i livets siste fase. Om forhåndssamtale.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(1). doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11%20ER.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord. In Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Ed.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. p. 5–7.
 • Miljeteig, Ingrid & Førde, Reidun (2020). Helseetikk i et flerkulturelt samfunn. In Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Ed.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. p. 180–188.
 • Wester, Gry; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Berge (2020). Hvem bør få koronavaksine først? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(1).
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(18), p. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0851.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2019). Har vi lukket øynene for voldelige eldre? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2019). Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(14). doi: 10.4045/tidsskr.19.0353.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2019). Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 11. doi: 10.4045/tidsskr.19.0145.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Uheldig lovverk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Samtykke og tvang. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Tvang og samtykkekompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius & Førde, Reidun (2018). Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk. [Internet]. Erfaringskompetanse.no.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2018). Who leads in the final dance of life?
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Førde, Reidun (2018). Forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten. Foredrag.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(9). doi: 10.4045/tidsskr.18.0270.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling .
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger. In Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Ed.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. p. 320–352.
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy.
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0247..
 • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, Indremedisin I & II. Forlag Vett & Viten. ISSN 9788241207402. p. 183–188.
 • Friis, Pål & Førde, Reidun (2017). Forhåndssamtaler = advance care planning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(6), p. 462–462. doi: 10.4045/tidsskr.16.1049.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2016). Premature og behandlingsgrenser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136, p. 45–47.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie.
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til». [Newspaper]. VG.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Førde, Reidun (2021). Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat. Helsedirektoratet.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Show all 7 contributors for this article] (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Norwegian Institute of Public Health. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Show all 9 contributors for this article] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet, Koronavaksinasjonsprogrammet. Full text in Research Archive
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider. Helsedirektoratet.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Jan. 7, 2021 1:34 PM