Øivind Larsen

Image of Øivind Larsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850673
Mobile phone +47 415 415 34
Username

Academic interests

 • Medical history and public health

Courses taught

 • Medical history
 • Urban planning and health

Background

 • Prof. emeritus 2008-
 • Prof. medical history 1985-2008,
 • Associate professor medical history (Oslo) 1971-1985 with a break as professor of preventive medicine University of Tromsø 1976-1977.
 • Research fellow Inst. of hygiene (Oslo) 1964-1970.

Positions held

 • The Norwegian Medical Society (chairman 1986-1990, 1993-2018)
 • Editor Michael 2003-

Publications

 • Larsen, Øivind (2019). Det norske medicinske Selskab - aktør og arena. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(4), s 351- 425 Full text in Research Archive.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik?. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 53- 163 Full text in Research Archive. Show summary
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  s 33- 40 Full text in Research Archive.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2019). Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 36- 52 Full text in Research Archive.
 • Larsen, Øivind (2017). Fotografisk dokumentasjon av krigsskader 1861-1865. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(1), s 63- 75 Full text in Research Archive.
 • Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst i Norges Leger. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 358- 362 Full text in Research Archive. Show summary
 • Larsen, Øivind (2017). Holst gjennom håndskrift. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 343- 357 Full text in Research Archive. Show summary
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Frederik Holst som redaktør. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 324- 342 Full text in Research Archive.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Medisineren Frederik Holst - mer fagets enn folkets lærer, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  6.  s 147 - 162
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst - professor, publisist og pioner.. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 259- 271 Full text in Research Archive.
 • Larsen, Øivind (2016). Det norske medicinske Selskabs virksomhet i driftsåret 2015-2016. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 240- 243
 • Larsen, Øivind (2016). Karl Evang - det opplyste eneveldets siste representant?. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 221- 226
 • Larsen, Øivind (2016). Samfunnsmedisin - ord og begreper. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(2), s 86- 103
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2016). Da norske leger fikk sitt eget tidsskrift - Eyr 1826-1838. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.  (1), s 32- 34
 • Nylenna, Magne; Breivik, Noralv; Heiberg, Arvid & Larsen, Øivind (2016). «Et høist mærkeligt Sygdomstilfælde hos flere Sødskende» - en norsk førstegangsbeskrivelse fra 1830?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 437- 440 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0844
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon - hvorfor et teknisk mirakel møtte kulturell motstand. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(1), s 7- 12
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon (CI): revolusjon og utfordring for døves identitet, kultur og språk. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(1), s 13- 140 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Time and space perspectives in medical teaching in Oslo. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  25(1-2), s 11- 19
 • Moen, Bente Elisabeth; Hanoa, Rolf Otto Høe; Lie, Arve & Larsen, Øivind (2015). Duties performed by occupational physicians in Norway. Occupational Medicine.  ISSN 0962-7480.  65(2), s 139- 142 . doi: 10.1093/occmed/kqu184 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Transisjonsbegrepet og velferdsstaten. Michael.  ISSN 1893-9651.  11(4), s 516- 529
 • Larsen, Øivind & Sørsdal, Randi (2014). Tysk okkupasjon og russiske fly - overlege Sverre Sørsdals brev fra Vardø 1942 og 1945. Michael.  ISSN 1893-9651.  11(1), s 62- 97 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Natvig, Jacob B (2013). Ugelstads kuler. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10(1), s 14- 112 Show summary
 • Larsen, Øivind (2013). Det medisinske fakultet i Oslo siden 1970-årene - et aktørseminar. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10(3), s 219- 344
 • Larsen, Øivind (2013). Et medisinsk fakultet over tid - ytre og indre påvirkningskrefter. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10(3), s 215- 218

View all works in Cristin

 • Larsen, Øivind (red.) (2018). Turist i krigens skygge - Thorvalds Larsens rundreise 1921. Øivind Larsen.  ISBN 978-82-999082-2-1.  138 s. Show summary
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2018). Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2364-0.  326 s.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskabs tidsskrift.  ISBN 978-82-92871-89-8.  222 s. Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Doktorskole og medisinstudium - Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom 200 år (1814-2014). Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-92-8.  726 s.
 • Larsen, Øivind (2013). Forsiderefleksjoner - Et utvalg forsideartikler fra Tidsskrift for Den norske lægeforening. Øivind Larsen.  ISBN 978-82-999082-1-4.  200 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Larsen, Øivind (2020). Bygger vi for en "psykt bra by"?. Journalen.  (1), s 14- 15
 • Larsen, Øivind (2020). Contagious disease and visual representations. The Nordic Psychiatrist.  ISSN 2001-2454.  (1), s 34- 37
 • Larsen, Øivind (2020). Oslo - en "psykt bra by"?. Michael.  ISSN 1893-9651.  17(2), s 536 Show summary
 • Larsen, Øivind (2020). Oslo - og byens helse. Michael.  ISSN 1893-9651.  17(2), s 447- 452 Show summary
 • Larsen, Øivind (2019). Kontekstkompetanse. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(3), s 267- 269
 • Larsen, Øivind (2019). Michael Skjelderup 250 år. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(3), s 340 Full text in Research Archive. Show summary
 • Larsen, Øivind (2019). Samfunnsmedisinsk samling i Levanger. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(3), s 321- 333 Show summary
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 7- 9 Show summary
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind & Ridderstrøm, Gunnar (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  16, s 33- 40
 • Larsen, Øivind (2018). Niels Tønder Lund /1849-1809) - et livsløp til ettertanke. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(2), s 155- 160 Show summary
 • Larsen, Øivind (2018). Det norske medicinske Selskab 2017-2018. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(4), s 363- 366
 • Larsen, Øivind (2018). Hvem er dette?. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(1), s 80 Show summary
 • Larsen, Øivind (2018). Konsist om Kings Bay. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(1), s 78- 79 Show summary
 • Larsen, Øivind (2018). Mangt om makt og mat.. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(1), s 70- 72 Show summary
 • Larsen, Øivind (2018). Medisinsk historie: Vi har noe viktig å fortelle. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(3), s 167- 174
 • Larsen, Øivind (2018). Museum og virkelighet - det medisinhistoriske museet i Kiev. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(3), s 289- 291
 • Larsen, Øivind (2018). Møte om samfunnsmedisinsk undervisning i Norge - Sem, Asker, 28.-29. mai 2018. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(4), s 335- 346
 • Larsen, Øivind (2018). Nytt universitetssykehus i Oslo - glimt fra en planleggingsprosess.. Michael.  ISSN 1893-9651.  15(1), s 73- 77
 • Larsen, Øivind (2018). Praktverk med skjønnhetsplett. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(20), s 1993 Show summary
 • Larsen, Øivind (2017). Axel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 246- 252
 • Larsen, Øivind (2017). Det norske medicinske Selskab 2016-2017. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 231- 235
 • Larsen, Øivind (2017). Lahaugmoen - mangeårig treningssenter. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(1), s 76 Show summary
 • Larsen, Øivind (2017). Markedsplass eller samfunn. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(2), s 129- 130 Show summary
 • Larsen, Øivind (2017). Mot en felles samfunnsmedisin. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 242- 243 Show summary
 • Larsen, Øivind (2017). Sanitet i forandring. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(1), s 7- 8
 • Larsen, Øivind (2017). Sanitetsjubileet 2016. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(1), s 9- 11
 • Larsen, Øivind (2017). Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 241
 • Larsen, Øivind (2017). Sykdom er mer enn sykdom. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 179- 181
 • Larsen, Øivind (2017). Sykehus som ankerfeste - om Longyearbyen sykehus. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(3), s 244- 245 Show summary
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2017). Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  95(3), s 8- 20
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(3), s 226 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2016). Organdonasjon: behov og begrensninger. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(4), s 261- 388 Show summary
 • Larsen, Øivind (2016). Distriktsjordmødre. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(3-4), s 356- 358 Show summary
 • Larsen, Øivind (2016). Global samfunnsmedisin: WHOs oppgaver i endring. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(2), s 172- 176
 • Larsen, Øivind (2016). History of Public Health in the Ancient World, In Stella R. Quah (ed.),  International Encyclopedia of Public Health.  Academic Press.  ISBN 9780128036785.  Volume 4.  s 19 - 22
 • Larsen, Øivind (2016). Høyere utdanning - noen tanker. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(1), s 7- 12
 • Larsen, Øivind (2016). Medisinhistorisk kildeutgivelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(7), s 638 Show summary
 • Larsen, Øivind (2016). Moskus som møteplager. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 238- 239
 • Larsen, Øivind (2016). Per Nyborg: På tide med en faghøyskole?. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(1), s 67- 72 Show summary
 • Larsen, Øivind (2016). Psykiatrien inn i norsk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(12-13), s 1060 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0507
 • Larsen, Øivind (2016). Tiden. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 183- 186
 • Larsen, Øivind (2016). Virchow i Norge. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 227- 229 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Bra om befolkningsutviklingen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(10), s 966 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Bredde og dybde. Michael.  ISSN 1893-9651.  12(4), s 367- 368
 • Larsen, Øivind (2015). Bredt og dypt om helse. Michael.  ISSN 1893-9651.  12(4), s 428- 430 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Det norske medicinske Selskab høsten 2014 - våren 2015. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(3), s 296- 305
 • Larsen, Øivind (2015). Fin bok om Baselstudenter. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(3), s 311- 312 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Friskt om FDA. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(12-13), s 1161 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Før og nå. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(3), s 259- 262
 • Larsen, Øivind (2015). Historien bak helsetjenesten i USA. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(3), s 313- 316 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Koppevaksinasjon - vellykket forebyggende medisin. Norgeshistorie.no. Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Logisk om logikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2082 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Ny giv for samfunnsmedisinsk undervisning?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(3), s 306- 310 Show summary
 • Larsen, Øivind (2015). Yrke og profesjon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(9), s 872 Show summary
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke; Lie, Rolv T.; Bjertness, Espen; Wergeland, Ebba & Lund, Johan (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17) . doi: 10.4045/tidsskr.15.0755 Show summary
 • Tellnes, Gunnar; Larsen, Øivind; Kristensen, Petter & Irgens, Lorentz M. (2015). Nekrolog: Tor Bjerkedal. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (18/6)
 • Harbitz, Thorstein B. & Larsen, Øivind (2014). Oddvar Stokke. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1602 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). 1700-talls legepraksis fram i lyset. Michael.  ISSN 1893-9651.  11(1), s 58- 60 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Bedriftshelsetjenesten - fra katedral til markedsplass. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.  ISSN 0805-5238.  21(1), s 10- 13
 • Larsen, Øivind (2014). Ensomme dikt. Michael.  ISSN 1893-9651.  11(1), s 56- 57 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Er du fargeblind?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  11(4), s 557- 558 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Fin bok om sykehus i Molde. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(18), s 1771 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Fint om folketrygden. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  11(4), s 538- 540 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Forskning i stramme tøyler - fem års erfaringer med Helseforskningsloven. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  11(4), s 546- 549
 • Larsen, Øivind (2014). Medisinhistorisk bjørnetjeneste. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 749 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Museum om hva for hvem - Norsk Teknisk Museum 100 år. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  11(4), s 550- 556 Show summary
 • Larsen, Øivind (2014). Rom for refleksjon?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(22), s 2185 Show summary
 • Myren-Svelstad, Sverre; Spigset, Olav & Larsen, Øivind (2014). Vakthund i journalen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(15), s 1486- 1487 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1600 Show summary
 • Larsen, Øivind (2013). Besynderlig biografi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(6), s 671- 671 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0076 Show summary
 • Larsen, Øivind (2013). Det norske medicinske Selskab høsten 2012 - våren 2013. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10, s 447- 452
 • Larsen, Øivind (2013). Dovenskap, uforstand, skjørbuk eller blyforgiftning?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2526 Show summary

View all works in Cristin

Published Oct. 2, 2013 1:42 PM - Last modified Jan. 8, 2019 8:06 PM