Øivind Larsen

Bilde av Øivind Larsen
English version of this page
Telefon +47 22850673
Mobiltelefon +47 415 415 34
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk historie, spesielt medisinsk sosial- og samtidshistorie.
 • Samfunnsmedisin.

Undervisning

 • Medisinsk historie
 • Stedsplanlegging for trivsel og helse (kursundervisning)

Bakgrunn

 • Professor emeritus, medisinsk historie (Oslo) 2008-
 • Professor medisinsk historie (Oslo) 1985-2008
 • Dosent medisinsk historie (Oslo) 1971-1985 (med permisjon professor i forebyggende medisin, Universitetet i Tromsø 1 år 1976- 1977)
 • Stipendiat Hygienisk Institutt, (Oslo) 1964-1970
 • Cand. med. (Oslo) 1962
 • Dr. med. (Oslo) 1968
 • Bistilling som bedriftslege i elektroindustri 1967-1996
 • Timelærer i medisinsk historie ved universitetene i Tromsø og Trondheim

Verv

       

          Tidligere styreleder i Norsk bedriftslegeforening

          Redaktør for Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin (med forgjengere) 1975-1993

 • Det norske medicinske Selskab, styreleder 1986-1990, 1993-2018
 • Redaktør i tidsskriftet Michael 2003- 

Publikasjoner

 •  
 • Larsen, Øivind (2021). Å treffes for å lære - de første ti år med legemøter i Christiania. Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 263–280.
 • Larsen, Øivind (2020). Koleraen i Norge i 1853 og historien om den. Michael. ISSN 1893-9651. 17(4), s. 621–639.
 • Larsen, Øivind (2019). Det norske medicinske Selskab - aktør og arena. Michael. ISSN 1893-9651. 16(4), s. 351–425. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael. ISSN 1893-9651. s. 33–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik? Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 53–163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2019). Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 36–52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst i Norges Leger. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 358–362. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind (2017). Holst gjennom håndskrift. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 343–357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Frederik Holst som redaktør. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 324–342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst - professor, publisist og pioner. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 259–271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Medisineren Frederik Holst - mer fagets enn folkets lærer. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 147–162.
 • Larsen, Øivind (2017). Fotografisk dokumentasjon av krigsskader 1861-1865. Michael. ISSN 1893-9651. 14(1), s. 63–75. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind (2016). Det norske medicinske Selskabs virksomhet i driftsåret 2015-2016. Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 240–243.
 • Larsen, Øivind (2016). Karl Evang - det opplyste eneveldets siste representant? Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 221–226.
 • Nylenna, Magne; Breivik, Noralv; Heiberg, Arvid & Larsen, Øivind (2016). «Et høist mærkeligt Sygdomstilfælde hos flere Sødskende» - en norsk førstegangsbeskrivelse fra 1830? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(5), s. 437–440. doi: 10.4045/tidsskr.15.0844.
 • Larsen, Øivind (2016). Samfunnsmedisin - ord og begreper. Michael. ISSN 1893-9651. 13(2), s. 86–103.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2016). Da norske leger fikk sitt eget tidsskrift - Eyr 1826-1838. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. s. 32–34.
 • Larsen, Øivind (2015). Time and space perspectives in medical teaching in Oslo. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 25(1-2), s. 11–19. doi: 10.5324/nje.v25i1-2.1884.
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon (CI): revolusjon og utfordring for døves identitet, kultur og språk. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(1), s. 13–140.
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon - hvorfor et teknisk mirakel møtte kulturell motstand. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(1), s. 7–12.
 • Moen, Bente Elisabeth; Hanoa, Rolf Otto Høe; Lie , Arve & Larsen, Øivind (2015). Duties performed by occupational physicians in Norway. Occupational Medicine. ISSN 0962-7480. 65(2), s. 139–142. doi: 10.1093/occmed/kqu184.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Øivind (2018). Turist i krigens skygge - Thorvalds Larsens rundreise 1921. Øivind Larsen. ISBN 978-82-999082-2-1. 138 s.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2018). Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2364-0. 326 s.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskabs tidsskrift. ISBN 978-82-92871-89-8. 222 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Øivind (2022). Dyrenes helsevesen. Michael. ISSN 1893-9651. 19(2), s. 186–188.
 • Larsen, Ingegerd Frøyshov & Larsen, Øivind (2022). Medisinhistorie i Kyiv - attraksjon satt på vent. Michael. ISSN 1893-9651. 19(2), s. 160–175.
 • Larsen, Øivind (2022). Medisinstudium eller legeskole - et evig dilemma. Michael. ISSN 1893-9651. 19(1), s. 62–66.
 • Larsen, Øivind (2022). Ulikhet i norsk virkelighet. Michael. ISSN 1893-9651. 19(1), s. 72–74.
 • Larsen, Øivind (2021). Tre bøker til samfunnsforståelse. Michael. ISSN 1893-9651. 18(4), s. 504–506.
 • Larsen, Øivind (2021). Boligpriser og krokodilletårer - et korrektiv. Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 384–386.
 • Larsen, Øivind (2021). Vaksinasjon - ikke noe nytt. Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 373–374.
 • Larsen, Øivind (2021). Blomst på graven - nå vet vi mer om Frederik Holst (1791-1871). Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 364–365.
 • Larsen, Øivind (2021). Språk på skjermen. Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 362–363.
 • Larsen, Øivind (2021). Blod er ikke bare blod. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(10).
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Jacob Birger Natvig. Michael. ISSN 1893-9651. 18(2), s. 246–248.
 • Larsen, Øivind (2021). Nesten samfunnsmedisin. Michael. ISSN 1893-9651. 18(2), s. 227–229.
 • Larsen, Øivind (2021). Michael supplement 25 på sjøfartsmedisinsk bokbad. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1).
 • Larsen, Øivind (2021). Migrasjon og malaria - med norske emigranter til Texas. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1), s. 109–110.
 • Larsen, Øivind (2021). Pesten ut av mytene. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1), s. 102–103.
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Tidsskriftet Michael - en programerklæring. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1), s. 7–11.
 • Larsen, Øivind (2020). Æsculap, studenthverdag og en gullklokke. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(13), s. 1381–1383.
 • Larsen, Øivind (2020). Krigen og Norge - en oversikt. Michael. ISSN 1893-9651. 17(3), s. 583–585.
 • Larsen, Øivind; Paulsen, Berit Smestad & Vaalund, Anne (2020). Frederik Holst og farmakologisamlingen - en skjult skatt fram i lyset. Michael. ISSN 1893-9651. 17(3), s. 557–564.
 • Larsen, Øivind (2020). Kunnskapsbasert forståelse av sammenhenger. Michael. ISSN 1893-9651. 17(3), s. 543–548.
 • Larsen, Øivind (2020). Contagious disease and visual representations. The Nordic Psychiatrist. ISSN 2001-2454. s. 34–37.
 • Larsen, Øivind (2020). Bygger vi for en "psykt bra by"? Journalen. s. 14–15.
 • Larsen, Øivind (2020). Oslo - en "psykt bra by"? Michael. ISSN 1893-9651. 17(2).
 • Larsen, Øivind (2020). Oslo - og byens helse. Michael. ISSN 1893-9651. 17(2), s. 447–452.
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind & Ridderstrøm, Gunnar (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael. ISSN 1893-9651. 16, s. 33–40.
 • Larsen, Øivind (2019). Michael Skjelderup 250 år. Michael. ISSN 1893-9651. 16(3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind (2019). Samfunnsmedisinsk samling i Levanger. Michael. ISSN 1893-9651. 16(3), s. 321–333.
 • Larsen, Øivind (2019). Kontekstkompetanse. Michael. ISSN 1893-9651. 16(3), s. 267–269.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 7–9.
 • Larsen, Øivind (2018). Praktverk med skjønnhetsplett. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(20).
 • Larsen, Øivind (2018). Møte om samfunnsmedisinsk undervisning i Norge - Sem, Asker, 28.-29. mai 2018. Michael. ISSN 1893-9651. 15(4), s. 335–346.
 • Larsen, Øivind (2018). Det norske medicinske Selskab 2017-2018. Michael. ISSN 1893-9651. 15(4), s. 363–366.
 • Larsen, Øivind (2018). Museum og virkelighet - det medisinhistoriske museet i Kiev. Michael. ISSN 1893-9651. 15(3), s. 289–291.
 • Larsen, Øivind (2018). Medisinsk historie: Vi har noe viktig å fortelle . Michael. ISSN 1893-9651. 15(3), s. 167–174.
 • Larsen, Øivind (2018). Niels Tønder Lund /1849-1809) - et livsløp til ettertanke. Michael. ISSN 1893-9651. 15(2), s. 155–160.
 • Larsen, Øivind (2018). Mangt om makt og mat. Michael. ISSN 1893-9651. 15(1), s. 70–72.
 • Larsen, Øivind (2018). Nytt universitetssykehus i Oslo - glimt fra en planleggingsprosess. Michael. ISSN 1893-9651. 15(1), s. 73–77.
 • Larsen, Øivind (2018). Konsist om Kings Bay. Michael. ISSN 1893-9651. 15(1), s. 78–79.
 • Larsen, Øivind (2018). Hvem er dette? Michael. ISSN 1893-9651. 15(1).
 • Larsen, Øivind (2017). Sykdom er mer enn sykdom. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3), s. 179–181.
 • Larsen, Øivind (2017). Det norske medicinske Selskab 2016-2017. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3), s. 231–235.
 • Larsen, Øivind (2017). Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3).
 • Larsen, Øivind (2017). Mot en felles samfunnsmedisin. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3), s. 242–243.
 • Larsen, Øivind (2017). Sykehus som ankerfeste - om Longyearbyen sykehus. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3), s. 244–245.
 • Larsen, Øivind (2017). Axel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne. Michael. ISSN 1893-9651. 14(3), s. 246–252.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2017). Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. 95(3), s. 8–20.
 • Larsen, Øivind (2017). Markedsplass eller samfunn. Michael. ISSN 1893-9651. 14(2), s. 129–130.
 • Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Per Sundby. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(3).
 • Larsen, Øivind (2017). Lahaugmoen - mangeårig treningssenter. Michael. ISSN 1893-9651. 14(1).
 • Larsen, Øivind (2017). Sanitetsjubileet 2016. Michael. ISSN 1893-9651. 14(1), s. 9–11.
 • Larsen, Øivind (2017). Sanitet i forandring. Michael. ISSN 1893-9651. 14(1), s. 7–8.
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2016). Organdonasjon: behov og begrensninger. Michael. ISSN 1893-9651. 13(4), s. 261–388.
 • Larsen, Øivind (2016). Distriktsjordmødre. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 53(3-4), s. 356–358.
 • Larsen, Øivind (2016). History of Public Health in the Ancient World. I Quah, Stella R. (Red.), International Encyclopedia of Public Health. Academic Press. ISSN 9780128036785. s. 19–22.
 • Larsen, Øivind (2016). Moskus som møteplager. Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 238–239.
 • Larsen, Øivind (2016). Virchow i Norge. Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 227–229.
 • Larsen, Øivind (2016). Tiden. Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 183–186.
 • Larsen, Øivind (2016). Psykiatrien inn i norsk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(12-13). doi: 10.4045/tidsskr.16.0507.
 • Larsen, Øivind (2016). Global samfunnsmedisin: WHOs oppgaver i endring. Michael. ISSN 1893-9651. 13(2), s. 172–176.
 • Larsen, Øivind (2016). Medisinhistorisk kildeutgivelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(7).
 • Larsen, Øivind (2016). Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Michael. ISSN 1893-9651. 13(1), s. 67–72.
 • Larsen, Øivind (2016). Høyere utdanning - noen tanker. Michael. ISSN 1893-9651. 13(1), s. 7–12.
 • Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke & Lie, Rolv T. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(17). doi: 10.4045/tidsskr.15.0755.
 • Larsen, Øivind (2015). Koppevaksinasjon - vellykket forebyggende medisin. Norgeshistorie.no.
 • Larsen, Øivind (2015). Logisk om logikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(22).
 • Larsen, Øivind (2015). Bredt og dypt om helse. Michael. ISSN 1893-9651. 12(4), s. 428–430.
 • Larsen, Øivind (2015). Bredde og dybde. Michael. ISSN 1893-9651. 12(4), s. 367–368.
 • Larsen, Øivind (2015). Historien bak helsetjenesten i USA. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(3), s. 313–316.
 • Larsen, Øivind (2015). Fin bok om Baselstudenter. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(3), s. 311–312.
 • Larsen, Øivind (2015). Ny giv for samfunnsmedisinsk undervisning? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(3), s. 306–310.
 • Larsen, Øivind (2015). Det norske medicinske Selskab høsten 2014 - våren 2015. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(3), s. 296–305.
 • Larsen, Øivind (2015). Før og nå. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 12(3), s. 259–262.
 • Larsen, Øivind (2015). Friskt om FDA. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(12-13).
 • Larsen, Øivind (2015). Bra om befolkningsutviklingen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(10).
 • Larsen, Øivind (2015). Yrke og profesjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(9).
 • Larsen, Øivind (2014). Er du fargeblind? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 11(4), s. 557–558.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2013 13:41 - Sist endret 16. jan. 2019 14:25

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter