English version of this page

Autofagi

Autofagi, en prosess hvor cellen bryter ned deler av sitt eget cytoplasma i lysosomene, er vist å beskytte mot kreft og nevrodegenerative sykdommer.

Vårt laboratorium ønsker å karakterisere de molekylære mekanismene involvert i selektiv nedbrytning av proteinaggregater og andre defekte cellulære komponenter ved autofagi.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for autofagi.

Publisert 23. feb. 2011 15:00 - Sist endret 22. aug. 2020 15:29

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder