Deltakere i BEACH-proteiner og selektiv autofagi

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Gjøen Simonsen Professor +47 22851110 +4799350960 (mob) +47-99350960 a.g.simonsen@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Kreft, Cellebiologi, Membrantransport, Autofagi, Nevrodegenerative sykdommer, Livsvitenskap
Benan John Mathai Postdoktor +47 22845546 +47 95332123 (mob) b.j.mathai@medisin.uio.no