English version of this page

Om instituttet

Fra gen til atferd – grunnforskning for god helse

Institutt for medisinske basalfag skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.