English version of this page

Om instituttet

Fra gen til adferd: Fremtidsrettet grunnforskning for god helse

Institutt for medisinske basalfag er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring.

Instituttet skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.

Ekspedisjon

Tlf. 22 85 10 81

Ekspedisjonstid:

Alle dager: kl. 9-14.30

ekspedisjon@basalmed.uio.no

Presse

Aktuelt om instituttet

  • spark_logo_broad Helserelatert innovasjonsprogram: Søk om opptak til SPARK Norway

    Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway innen 11. november for å videreutvikle ideen til ny teknologi, behandling eller tjenester. Søkere fra alle livsvitenskapsrelaterte fakultet og institutt på UiO, OUS og Ahus er velkomne til å søke.

  • Bildet viser en mann som står foran et kamera og forklarer, mens en kvinne med hodetelefoner filmer Tester ut prisvinnende digital undervisning

    Jan Magnus Aronsen lager femminutters videoer om viktige undervisningstemaer til studentene. Digitale tester underveis gir studentene tilbakemelding på om de har lært det de skal.

  • Bildet viser en kvinne i hvit frakk ved et skrivebord som snakker med en kvinne Vil du bidra til forskning på kvinnehelse?

    Forskere trenger deltakere til et forskningsprosjekt på en blodmarkør for alkoholinntak hos kvinner etter overgangsalderen. Blir du med, kan du få tilbakemelding på kroppssammensetningen din.