English version of this page

Om instituttet

Fra gen til adferd: Fremtidsrettet grunnforskning for god helse

Institutt for medisinske basalfag er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring.

Instituttet skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.

Ekspedisjon

Tlf. 22 85 10 81

Ekspedisjonstid:

Alle dager: kl. 9-14.30

ekspedisjon@basalmed.uio.no

Presse

Aktuelt om instituttet