English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
     
  • Scientia Fellows.
    Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

25. sep. 2018 13:15 , Blått auditorium, Rikshospitalet
27. sep. 2018 13:15 , Runde auditorium, Domus Medica
3. okt. 2018 13:15 , Runde auditorium, Domus medica tilbygg, Sognvannsveien 9
5. okt. 2018 13:00 - 14:00 , Nye auditorium 13, Domus Medica (preklinisk I og II)
1. nov. 2018 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Room 2183 (at nutrition dept.)
TBA
22. nov. 2018 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Room 2183 (at nutrition dept.)

 

Forskning ved instituttet

Se film om Institutt for medisinske basalfag