English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
     
  • Scientia Fellows.
    Scientia Fellows er et internasjonalt postdoktorprogram innen helsefag.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

30. aug. 2018 08:30 - 10:00 , Vilhelm Bjerknes hus
TBA
30. aug. 2018 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Room 2183 (at nutrition dept.).
6. sep. 2018 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Room 1151
9. sep. 2018 13:00 - 11. sep. 2018 17:00 , Lysebu
19. sep. 2018 - 21. sep. 2018 , Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

 

Forskning ved instituttet

Se film om Institutt for medisinske basalfag