English version of this page

Spørreskjema

Siste ledd i undersøkelsen er et spørreskjema. Dette skal besvares etter at begge kostintervjuene er gjennomført.

Spørreskjemaet skal bare besvares av deltagere i Norkost-undersøkelsen som har gjennomført to kostintervjuer.

For å fylle ut skjemaet, trenger du ID-nummeret ditt. ID-nummeret er oppgitt i informasjonsbrosjyren du har fått tilsendt i posten.

Dersom du ikke har ID-nummeret, send en e-post til norkostpost@medisin.uio.no eller fyll ut kontaktskjemaet, så
hjelper vi deg!

Åpne spørreskjemaet her


Har du problemer med å åpne eller sende skjemaet, ta kontakt med oss ved å sende en e-post til norkostpost@medisin.uio.no eller fyll ut kontaktskjemaet, så hjelper vi deg!

Publisert 23. des. 2020 09:17 - Sist endret 13. jan. 2021 17:16