English version of this page

Norkost 4

Norkost 4 er en kostholdsundersøkelse der et tilfeldig utvalg personer fra hele landet i alderen 18 til 80 år blir spurt om å delta.

Opplysningene som samles inn brukes til å finne ut mer om våre spisevaner og sammenhengen mellom kosthold og helse i Norge. Det er Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet som gjennomfører og finansierer Norkost 4.

Norkost 4 er delt inn i to deler. I den første delen vil vi blant annet finne ut om metodene vi bruker gir god nok informasjon om kostholdet.

Hvorfor er Norkost 4 viktig?

Norkost 4 gir oss oppdatert informasjon om kostholdet. Ved å sammenligne med tidligere undersøkelser, kan vi se på hvordan kostholdet forandrer seg over tid. Kostholdsvaner kan også ses i sammenheng med befolkningens helse.

Informasjonen som samles inn i Norkost brukes på en rekke områder i samfunnslivet og i forskning, blant annet til å sammenligne befolkningens kosthold med de norske kostrådene, se på utvilking i kostholdet over tid og se hvordan kostholdet skiller seg mellom ulike grupper i befolkningen. Dataene brukes også til å vurdere inntaket av stoffer som vi helst ikke bør få i oss for mye av.

Det er viktig å vite hva vi spiser i Norge!

Hvordan foregår datainnsamlingen?

Innsamlingen av data i Norkost 4 begynner i januar 2021. Deltagelse innebærer å gjennomføre to telefonintervjuer og svare på et spørreskjema på nett. Det er bare personer som har mottatt en brosjyre med forespørsel om å være med i undersøkelsen som kan delta. Alle som fullfører undersøkelsen mottar et universalgavekort og tilbud om en kort tilbakemelding på kostholdet sitt.

Dette er den fjerde Norkostundersøkelsen

Det har tidligere blitt gjennomført tre landsrepresentative kostholdsundersøkelser blant voksne i Norge:

Publisert 2. juni 2020 16:36 - Sist endret 20. apr. 2021 09:02