English version of this page

Kjernemembrandynamikk

Kjernemembranen omslutter genomet, sikrer nukleocytoplasmatisk integritet, romlig organisering av cellulære prosesser, og regulerer signaloverføring og kromatinfunksjoner. I stedet for å være en statisk enhet, er kjernemembranen dynamisk og istand til å respondere raskt på ekstracellullære og intracellulære signaler ved å endre form og integritet, sammensetning og proteom, og på den måten styre en rekke signaleringskaskader. Mens det er kjent at kjernemembranen spiller en viktig rolle i å sørge for at cellens helse, har vi bare såvidt begynt å forstå prosessene som blir organisert av kjernemembanen. I dette prosjektet fokuserer vi på kjernemembrandynamikk og har som mål å karakterisere mekanismene som utløses som følge av endringer i kjernemembranens topologi, og å forstå hvordan disse påvirker cellens tilstand og skjebne. Du kan lese mer om forskningen vår på våre engelske prosjektsider.

Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 5. des. 2019 19:54 - Sist endret 14. sep. 2021 10:45

Kontakt

Coen Campsteijn

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Domus Medica, Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo