Småbarnskost 3

Småbarnskost er en landsomfattende undersøkelser av kostholdet til barn på 2 år. Vinter/vår 2019 skal det gjennomføres en ny Småbarnskost-undersøkelse (Småbarnskost 3). Mødre fra hele landet blir spurt om å fylle ut et spørreskjema om barnets kosthold. Har du mottatt en invitasjon, kan du fylle ut spørreskjemaet ved å trykke på den blå knappen "Svar på spørreskjema".

gutt som spiser
Illustrasjon: Colourbox

Kostholdsundersøkelse

Småbarnskost-undersøkelsene har blitt gjennomført to ganger tidligere, i 1999 (Småbarnskost 1) og i 2007 (Småbarnskost 2).

Formålet med Småbarnskost 3 er å øke kunnskapen om kostholdet til 2-åringer, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer blant de minste barna.

Resultater

Resultatene fra Småbarnskost 3 vil bli publisert i en rapport som vil være tilgjengelige på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Resultatene vil også kunne inngå i publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter. Data vil bare publiseres på gruppenivå og det vil ikke gis informasjon om hva enkeltpersoner har svart.

Finansiering

Småbarnskost 3 finansieres og gjennomføres av Folkehelseinstituttet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Varighet

September 2018 – Desember 2019

Publisert 6. des. 2018 15:42 - Sist endret 5. feb. 2020 11:20

Kontakt

Epostsmabarnskost@medisin.uio.no

Spørreskjema

Svar på spørreskjema

Etterutfylling av vekt og lengde

Prosjektleder

Anne Lene Kristiansen

Forskere