English version of this page

Analyse av sykefravær, uførhet og tilbaketrekning fra arbeidslivet: Et behov for kausal inferens (avsluttet)

Forskergruppen for kausal inferens ved avdeling for biostatistikk er involvert i et prosjekt som skal undersøke sykefravær, uførhet og tilbaketrekning fra arbeidslivet.

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Om prosjektet

Kausal inferens har blitt et sentralt felt innenfor internasjonal statistikk, med anvendelser innenfor både folkehelse, epidemiologi, velferd og mange andre felt. Et viktig spørsmål innenfor disse områdene er om hvorvidt man kan trekke konklusjoner om intervensjoner og mekanismer fra statistiske data - det vil si; i hvilken grad man kan vurdere kausal sammenhenger. Norge har store nasjonale registre og muligheten til å koble disse via personnummer, noe som gir oss unike muligheter når det kommer til analyse. For å utnytte disse mulighetene trenger man avansert metode, og fokuset på slik metode bør være tilpasset kompleksiteten til dataene. Fokuset i dette prosjektet er på å anvende metoder innenfor leveltidsanalyse for å se på dynamikk og mediering (direkte og indirekte effekter), og på effekten av intervensjoner.

Eksempler på temaer vi ser på i dette prosjektet:

  • Studere overgangene mellom sykemelding, arbeid og uførepensjon for å forstår dynamikken i disse prosessene, med mål å evaluere mulige intervensjoner.
  • Analysere hvordan familiebakgrunn kan medieres gjennom individuelle faktorer som helse, evnenivå, utdanning og andre egenskaper.
  • Analysere resilience.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd gjennom SYKEFRAVAER-programmet.

Samarbeid

Hovedsamarbeidspartnere er Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Uni Helse.

 

 

Publisert 2. juni 2014 10:21 - Sist endret 14. mai 2019 14:30