Syklusstudien

Betydning av menstruasjonssyklus på lipidprofil og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

Det er kjent at kolesterol i blodet påvirkes av hormoner og at disse hormonnivåene endrer seg gjennom menstruasjonssyklusen. Men i hvilken grad og om denne naturlige variasjonen kan påvirke nivået av andre risikomarkører for hjerte- og karsykdom har ikke vært undersøkt systematisk hos kvinner med forhøyet nivå av kolesterol.

Hvis målinger av kolesterol foretas i ulike perioder i syklusen kan dette føre til både over- og/eller under-behandling av kvinner med behov for lipidsenkende medikamenter.

Mål

Formålet med studien er å undersøke hvordan menstruasjonssyklusen påvirker nivået av kolesterol, og andre risikomarkører for hjerte- og karsykdom for på denne måten å kunne forbedre behandling av kvinner med behov for lipidsenkende medikamenter

Delta i studien

Vi søker kvinner med og uten hyperkolesterolemi, 18 år eller eldre, med normal menstruasjonssyklus (25-35 dager). Du må ta blodprøver 3 ganger i løpet av menstruasjonssyklusen. Dette kan gjøres enten på Senter for klinisk ernæring, Domus Medica, Universitetet i Oslo eller ved et Fürst medisinsk laboratorium.

Hvis du er interessert i å delta, send oss ditt telefonnummer og kontaktinfo til: syklusstudien@medisin.uio.no

Finansiering

Studien er finansiert av Universitetet i Oslo, Throne-Holst fond for Ernæringsforskning og Nasjonal Kompetansetjeneste for FH

Samarbeidspartnere

Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Lipidklinikken og Nasjonal Kompetansetjeneste for Familiær Hyperkolesterolemi, Oslo Universitetssykehus samt Erasmus Medical Center i Rotterdam.

Publisert 23. aug. 2019 14:28 - Sist endret 23. aug. 2019 14:43

Kontakt

Prosjektleder

Kirsten B Holven

Logo

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere