Elin Therese Brødholt

Bilde av Elin Therese Brødholt
English version of this page
Rom 1224
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Biologisk antropologi
  • Humanosteologi
  • Rettsantropologi
  • Paleopatologi
  • Forvaltning og kuratering av skjelettsamlinger

Bakgrunn

  • Stipendiatprosjekt med fokus på benmineraltetthet (BMD), benskjørhet og sosioøkonomiske forskjeller i arkeologiske befolkninger i Norge (750 e. Kr. frem til moderne tid) gjennom osteoarkeologisk undersøkelse og DXA-analyse.
  • Rådgiver og sakkyndig, rettsantropologiske undersøkelser. Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Oslo Universitetssykehus.
  • Magister i Osteoarkeologi, Master i arkeologi
  • Erfaring fra arkeologiske utgravninger i Norden, Russland samt Oceania.
  • Osteologisk konsulent ved undersøkelse av humant og animalt arkeologisk skjelettmateriale.
Emneord: Biologisk antropologi, Humanosteologi, Rettsantropologi

Publikasjoner

Brødholt, E.T., Günther, C.-C., Gautvik, K.M., Sjøvold, T., Holck, P., 2021. Bone mineral density through history: Dual-energy X-ray absorptiometry in archaeological populations of Norway, Journal of Archaeological Science: Reports 36, 102792, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102792

Brødholt, E.T., Gautvik, K., Günther, C.-C., Holck, P., Sjøvold, T., 2021. Social stratification reflected in bone mineral density: Spectral imaging and osteoarchaeological findings from medieval Norway (Manuscript in preparation). 

Brødholt, E. T. and P. Holck (2018). Undersøkelse av skjeletter fra Smeerenburg, Amsterdamøya, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Svalbard. Smeerenburg 2017. Rapport fra arkeologisk utgravning av automatisk fredet kulturminne id 93813-24 (grav 1), id 93812-28 (grav 2) og id 93812-17 (grav 3), Smeerenburg, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Svalbard. L. Loktu and I. Sommerseth. Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard.

Brødholt, E. T. and P. Holck (2016). Undersøkelse av tre skjeletter fra Likneset, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Svalbard. Likneset. Arkeologisk utgravning av automatisk fredet kulturminne, Askeladden ID 93705, Likneset, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Svalbard. A. Skjæveland Vivås. Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard.

Brødholt, E. T. (2015). Rapport fra osteologisk undersøkelse av skjelett fra Nordhamna, Bjørnøya, Svalbard. Rapport fra arkeologisk nødgravning og registrering av automatisk fredete kulturminner; grav (ID:116432-2) og del av russisk fangststasjon (ID:92949) Nordhamna, Bjørnøya. A. Skjæveland Vivås. Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard.

Brødholt, E., & Holck, P. (2012). Skeletal trauma in the burials from the royal church of St. Mary in medieval Oslo. International Journal of Osteoarchaeology, 22(2), 201-218.

Brødholt, E. T. (2007). Mariakirken i Oslo : funn av skjelettskader hos menn, kvinner, barn og ungdom. Viking (Oslo : 1937- . : trykt utg.). 70(2007), 171-188.

Brødholt, E. T. (2007). Skjelettene fra Mariakirken: nytt lys på kongskirken gjennom en undersøkelse av skjelettmaterialet Antropologiske skrifter 2007 (7): Avdeling for anatomi, Universitet i Oslo.

 

Publisert 28. sep. 2015 13:07 - Sist endret 3. feb. 2021 15:24

Forskergrupper