Ole Petter Ottersen

Professor - Seksjon for anatomi
Bilde av Ole Petter Ottersen
English version of this page
Mobiltelefon +47 90132610
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo

Ole Petter Ottersen var Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2013- 31. juli 2017. Han er nå rektor ved Karolinska Institutet i Sverige.

Som rektor ved UiO hadde Ole Petter Ottersen med seg et bredt sammensatt rektorlag som hadde som mål å fremme kvaliteten i forskning og undervisning ved alle fakulteter. Ottersen og hans lag ønsket å utvikle Universitetet i Oslo til et internasjonalt ledende breddeuniversitet.

Bakgrunn

Ole Petter Ottersen er professor i medisin ved UiO siden 1992. Han har vært leder for Anatomisk Institutt (1997-1999), Forskningsdekan ved det Medisinske Fakultet (2000- 2002), leder for et av Norges Centres of Excellence (Centre for Molecular Biology and Neuroscience (2002-2009) og har siden 2009 vært UiOs rektor. I sin rektorperiode har han ledet det norske Universitets- og Høgskolerådet (2013- 2015) og Det nordiske universitetssamarbeidet (2013 – 2015). Han har ledet en av UiOs tverrvitenskapelige satsinger (EMBIO; nå UiO:Life Science) og ett av Forskningsrådets store nasjonale programmer (FUGE) og har også koordinert to prosjekter under EUs rammeprogram. Ottersen koordinerte ett av de tre første Nordic Centres of Excellence in Molecular Medicine, finansiert av Nordforsk. Fra 2006 til 2009 var han hovedredaktør i det offisielle tidsskriftet til Den internasjonale hjerneforskningsorganisasjonen (IBRO). Ottersen har i mange år vært engasjert i internasjonale institusjonsevalueringer og var panelleder (Advanced Grants) i European Research Council (ERC) fra starten til utgangen av 2012. Han er styreleder i et nyetablert, europeisk universitetsnettverk (The Guild of Research Intensive Universities) som har som et hovedformål å arbeide opp mot EUs rammeprogram. Ottersen ledet Lancet-kommisjonen som studerte de politiske determinantene for globale helseulikheter (The Lancet-University of Oslo Commission on Global Governance for Health).

Ottersen har hatt en rekke styreverv i inn- og utland og er for tiden medlem av styret for Oslo Universitetssykehus. Han er leder av Helse-Sørøsts Samarbeidsorgan (alternerende med direktøren for Helse-Sørøst). Han har ledet flere priskomitéer og er nå leder av Kavlipriskomitéen i Nevrovitenskap.

Ottersen har undervist medisinske studenter siden 1976 og har hatt studiekvalitet, internasjonalisering, innovasjon og formidling blant sine kjernesaker. Ottersen har fått flere priser inklusive Anders Jahres store medisinske pris og Lundbecks Nordiske forskningspris. Han er redaktør av flere bøker og har en h-faktor på 97 (Google Scholar). Hans arbeider er sitert over 34 000 ganger (Google Scholar).

CV

Publisert 31. juli 2017 18:31 - Sist endret 1. okt. 2020 09:40