Sigbjørn Fossum

Professor emeritus - Institutt for medisinske basalfag
Bilde av Sigbjørn Fossum
English version of this page
Telefon +47 22851213
Rom 2361
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger NK-celle-gruppen

Faglige interesser

 • Immunologi
 • Molekylærbiologi
 • Genetikk
 • Evolusjon

Undervisning

 • Forelesninger, immunology, Medisin, 1. semester
 • Forelesninger og PBL, Cellebiologi, Medisin, 2. semester

Bakgrunn

 • Grunnla Immunbiologisk laboratorium (sammen med kollega Bent Rolstad og ingeniør Wendi Jensen)
 • Professor, Anatomisk Institutt (nå Avdeling for Anatomi, Institutt for medisinske basalfag) 1992 -
 • Vitenskapelig assistent, amanuensis, 1. amanuensis,  Anatomisk Institutt, 1973 - 1992
 • Dr. med. 1983
 • Autorisert lege, 1973
 • Turnustjeneste 1971 - 73
 • Cand med, Oslo Universitet, 1971

Verv

 • Prodekan for forskning, Det medisinske Fakultet, UiO, 2007 - 2010. Som forskningsdaken ex officio medlem og leder for ulike  styrer, utvalg og komiteer
 • Leder for Anatomisk Institutt, 2000 - 2003
 • Medlem av styret for Bioteknologisenteret ved UiO, 1990 - 97
 • Medlem av Fakultetsstyret, 1980 - 5 og 1993 - 7

Samarbeid

 • Erik Dissen
 • Michael R. Daws
Emneord: Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Publisert 13. apr. 2011 10:36 - Sist endret 14. mars 2012 15:19