Pål Henrik Lillevold

Image of Pål Henrik Lillevold
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postal address Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Publications

  • Johnsen, Thore; Lillevold, Pål Henrik & Røtnes, Rolf (2016). Økonomiske effekter av nytt kapitalkrav. Samfunnsøkonomisk analyse AS.
  • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter? SERAF RAPPORT 1/2020.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2012). Statusrapport 2011 LAR i Helseforetakene. Universitetet i Oslo, SERAF og Oslo universitetssykehus, SPA.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). SERAF rapport 1/2012. Statusrapport 2011 LAR i helseforetakene. SERAF, UiO.
  • Waal, Helge; Thomas, Clausen; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). Statsurapport 2010. Første år med nye retningslinjer. SERAF rapport 3/2011. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2010). SERAF rapport 1/2010 Statusrapport 2009. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2009). LAR i Norge 10 år; Statusrapport 2008 (SERAF rapport 2/2009). SERAF, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Jan. 27, 2012 11:20 AM - Last modified May 28, 2020 12:02 PM