Pål Henrik Lillevold

Bilde av Pål Henrik Lillevold
English version of this page
Mobiltelefon 23368972
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

  • Administrasjon og drift ved SERAF
  • Bistand i forskningprosjekter

Bakgrunn

Bachelor i realfag fra Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

  • Johnsen, Thore; Lillevold, Pål Henrik & Røtnes, Rolf (2016). Økonomiske effekter av nytt kapitalkrav. Samfunnsøkonomisk analyse AS.
  • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter? SERAF RAPPORT 1/2020.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2012). Statusrapport 2011 LAR i Helseforetakene. Universitetet i Oslo, SERAF og Oslo universitetssykehus, SPA.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). SERAF rapport 1/2012. Statusrapport 2011 LAR i helseforetakene. SERAF, UiO.
  • Waal, Helge; Thomas, Clausen; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). Statsurapport 2010. Første år med nye retningslinjer. SERAF rapport 3/2011. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2010). SERAF rapport 1/2010 Statusrapport 2009. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
  • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2009). LAR i Norge 10 år; Statusrapport 2008 (SERAF rapport 2/2009). SERAF, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. jan. 2012 12:10 - Sist endret 29. juni 2022 15:49

Prosjekter