Anestesi- og intensivmedisin

Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

Forskergruppens forskningsaktivitet innbefatter forskning på anestesirelaterte emner som

  • effekter av ulike typer anestesi på outcome-variabler
  • nye monitoreringsteknikker for overvåking av viktige funksjoner som hjertefunksjon/sirkulasjon og vevsperfusjon
  • farmakologiske studier på anestesimidler

og intensivmedisinske problemstillinger som

  • hypotermi ved hjertestans
  • vevsmonitorering ved implanterbare sensorer for tidlig deteksjon av organischemi
  • avstøting av vevet ved transplantasjoner og komplikasjoner etter større kirurgiske inngrep
  • nevrotraumatologisk forskning på bølgetransformasjon av intracerebral trykkmålingskurve
  • cerebral oksymetri

Mange av gruppens prosjekter representerer forskning på et høyt internasjonalt nivå. Det er imidlertid et klart mål å øke kvaliteten slik at flere publikasjoner kommer i nivå 2-tidsskrifter.

Oslo universitetssykehus har et unikt og meget stort pasientmateriale innenfor anestesi- og intensivmedisin. Det er et stort uutnyttet forskningspotensiale innenfor disse pasientgruppene og målet er at disse mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag.

For å øke kvaliteten og kvantiteten av forskningen utvikles nå et intensivregister med biobank som vil bidra til å fasilitere forskning på det store pasientmaterialet vi har.

Det er også viktig å øke ekstern støtte til forskningen ved å gjøre gruppen mer konkurransedyktig. Det er et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale forskningsgrupper, noe som også skal ekspanderes.

Publisert 14. feb. 2014 09:37 - Sist endret 27. aug. 2015 13:54