Barne- og ungdomsdiabetes

Vi forsker på problemstillinger knyttet til sykdomsårsak og klinisk behandling av diabetes.

Formål og strategi

Diabetes mellitus (DM) er en kronisk, livslang sykdom, som skyldes mangel på insulin og/eller nedsatt insulinvirkning.  DM er vår vanligste endokrinologiske sykdom.  Det finnes flere forskjellige typer DM. Hos barn og ungdom utgjør Type 1 diabetes (T1D) mer enn 98 % av tilfellene. T1D er en insulinmangelsykdom.  Årsakene til T1D er en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer, men hva som ligger bak selve sykdomsprosessen er uklart. T1D oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder insidens av T1D < 15 år. T1D er en svært alvorlig sykdom, assosiert med alvorlige akutte komplikasjoner som insulinsjokk og diabetes ketoacidose, redusert livskvalitet, spiseforstyrrelse, alvorlige sen-komplikasjoner (tap av syn, nyresvikt, nerveskade, amputasjoner, hjerte- og kar sykdommer) og for tidlig død i alle aldersgrupper. I tillegg kommer psykologiske utfordringer i forhold til den omfattende oppgaven det er å regulere sitt eget blodsukker.

Barnediabetesregisteret (BDR) er en prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort av barn som får T1D i alderen 0-14 år. BDR samarbeider med alle landets barneavdelinger. BDR har siden 1989 samlet inn data ved diagnosetidspunktet. Siden 2000 er det også samlet inn kliniske data og biobankprøver årlig under pågående behandling ved norske barneavdelinger. Siden 2008 også biobankprøver fra diagnosetidspunkt. Dataene her gir grunnlag for mye forskning.

Forskningen vår søker å avdekke årsakene til at diabetes oppstår slik at sykdommen kan forebygges, vi vil bedre behandlingen slik at sykdomsbelastningen på pasientene blir minimal, samt forebygge utvikling av senkomplikasjoner. For å oppnå dette gjennomføres en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning.

Fokusområder

Forskergruppen har fire primære fokusområder

 • Diabetes etiologi: Årsaksforhold og forebygging av T1D og autoimmune sykdommer. Spesielt fokus på betydning av ernæringsfaktorer og virus.

 • Diabetesepidemiologi (insidens av diabetes, klassifikasjon, insidens av komplikasjoner, dødelighet)

 • Utvikling av senkomplikasjoner (spesielt fokus på CVD og nefropati)

 • Klinisk diabetes, livskvalitet, spiseforstyrrelser.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Barnemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
 • Folkehelseinstituttet
 • Hormonlaboratoriet
 • Avdeling for pediatri, Haukeland universitetssykehus
 • Immunologisk institutt, OUS
 • Klinisk psykolog Jon Haug
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelser, OUS
 • Genetiskavdeling, OUS

Internasjonale

 • Avdeling for pediatri, Universitetet i Linköping, Sverige
 • Barneavdelingen, Herlev Universitets Hospital, Copenhagen
 • Avdeling for pediatri, Universitetet i Helsinki, Finland
 • Avdeling for immunologi, Universitetet i Leiden, Nederland
 • Universitetet i Uppsala, Sverige
 • Avdeling for virologi, Universitetet i Tampere, Finland

 

Publisert 27. juni 2012 11:29 - Sist endret 27. sep. 2016 09:31

Kontakt

Gruppeleder

 • Torild Skrivarhaug

Deltakere

 • Knut Dahl-Jørgensen
 • Geir Joner
 • Hans J Bangstad
 • Martin Heier
 • Hanna Dis Margeirsdottir
 • Jacon Larsen
 • Lars Krogvold
 • Vibeke Gagnum
 • Dag Helge Frøisland
 • Kari Anne Sveen
 • Sara S Hammerstad
 • Jon Haug
 • Lars Christian Stene
 • Ingvild Menes Sørensen
 • Line Wisting
 • Magnhild P. Kolsgaard
 • Ingvild Eidem
 • Kristin Hodnekvam
 • Dag Fosmark
 • Marie Dahlberg Tonga
 • Siv-Janne Kummernes
 • Ann-Kristin Drivvoll
 • Nicolai Andre-Blix
 • Hilde Bjørndalen
 • Hildegunn Styve Borkamo
 • Severina Haugvik
Detaljert oversikt over deltakere