Barne- og ungdomsdiabetes

Vi forsker på problemstillinger knyttet til sykdomsårsak og klinisk behandling av diabetes.

Formål og strategi

Barnediabetesregisteret (BDR) er en prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort av barn som får DM i alderen 0-18 år. Dette er en multisenterstudie hvor alle Norges barneavdelinger deltar. BDR har siden 1989 samlet inn data ved diagnosetidspunktet. Siden 2000 er det ved standardiserte årskontroller også samlet inn kliniske data og biobankprøver av hver pasient under pågående behandling ved norske barneavdelinger; siden 2008 er det samlet biobankprøver ved diagnose.

Mye av forskningen i forskningsgruppen utgår fra BDR. Forskningen søker å avdekke årsakene til at T1D oppstår slik at sykdommen kan forebygges. På barneavdelingen, OUS, pågår det en dobbel blind randomisert clinical trial med antivirale medikamenter ved nyoppdaget T1D.  Målet er å bevare betacellenes evne til å produsere insulin. Vi deltar også i INNODIA, et EU prosjekt. Her rekrutterer vi førstegradsslektninger til screening av diabetesantistoffer. Når RTC studien beskrevet ovenfor blir åpnet vil alle dataene fra placebogruppen bli inkludert i INNODIA. Et annet mål er å bidra til forebygging av akutte – og senkomplikasjoner, og bidra til at sykdomsbelastningen på pasientene blir så liten som mulig. For å oppnå dette gjennomføres en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning.

Er virus infeksjoner involvert i utviklingen av autoimmune thyroidea sykdommer (AITD)?  Forskningsprosjektet «Virus and autoimmunity in autoimmune thyroid diseases» tar thyroidebiopsier fra pasienter med Graves sykdom og Hashimoto thyroditt for å lete etter enterovirus og «viral footprint».

Fokusområder

Forskergruppen har fire primære fokusområder

 • Etiologi og forebygging av type 1-diabetes (T1D) og autoimmune sykdommer

 • Epidemiologi; senkomplikasjoner og dødelighet ved diabetes

 • Klinisk diabetes

 • Virus og autoimmunitet i autoimmune thyroideasykdommer.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Norsk studiegruppe for barne- og ungdomsdiabetes
 • Senter for diabetesgenetikk, Barneavd., Haukeland univ.sykehus
 • KG Jebsen Center for Diabetes Research, UiB
 • Hormonlaboratoriet, Aker, OUS

 • Folkehelseinstituttet
 • Immunologisk institutt, OUS
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelse (RASP), OUS
 • Genetisk avdeling, OUS
 • Alle barneavdelingene i Norge deltar i BDR
 • Norsk Diabetikersenter
 • Oslo Diabetesforskningssenter
 • Sentralsykehuset i Telemark
 • Barneavdelingen ved St. Olavshospital / NTNU

 

 

 

Internasjonale

 • EURODIAB            
 • The Nordic Childhood Diabetes Registry Study Group (Danmark, Island, Norge, Sverige)
 • EU-IMI 2,  the INNODIA consortium
 • Sverige: Universitetet i Linköping, Uppsala, Gøteborg, Karolinska Institutet
 • Danmark: Herlev Universitets Hospital, København og University of Copenhagen
 • Island: Landspitali University Hospital
 • Finland: University of Tampere, University of Turku, Helsinki University Hospital
 • USA: Columbia University, University of Memphis, La Jolla Institute for Allergy and Immunology, City of Hope, Mt. Sinai Hospital, University of California, University of Cleveland
 • Europa: Universitetet i Leiden, University of Groningen, University of Bruxelles, University of Varese, Dept. of Pathology- Exeter, Cambridge University
 • University of Jerusalem,  Israel
 • University of Auckland, New Zealand

Utvalgte publikasjoner

 1. Weider T et al. Upregulation of HLA Class I and antiviral tissue responses in Hashimoto`s Thyroiditis. Thyroid. 2020 Mar;30(3):432-442.
 2. Colli ML et al. An integrated multi-omics approach identifies the landscape of interferon-α-mediated responses of human pancreatic beta cells. Nat Commun. 2020 May 22; 11(1):2584.
 3. Lund-Blix NA et al. Maternal and child gluten intake and association with type 1 diabetes. The Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS Med. 2020 Aug;21 (2):900-908.
 4. Cherubini V et al. Temporal trends in diabetic ketoacidosis at diagnosis of paediatric type 1 diabetes between 2006 and 2016: results from 13 countries in three continents. Diabetologia 2020 Aug;63(8):1530-1541.
Publisert 27. juni 2012 11:29 - Sist endret 16. nov. 2021 14:18

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Geir Joner
 • Knut Dahl-Jørgensen
 • Maryam Saeed
 • Aida Simeunovic
 • Lars Krogvold
 • Therese Weider
 • Hans-Jacob Bangstad
 • Lars Christian Stene
 • Hanna Dis Margeirsdottir
 • Ingvild Menes Sørensen
 • Martin Heier
 • Line Wisting
 • Kristin Hodnekvam
 • Siv-Janne Kummernes
 • Severina Haugvik
 • Sara Hammerstad
 • Nicolai Andre Lund-Blix
 • Ida Maria Mynarek
 • Håvard Hatle
 • Heiko Bratke
 • Egil Midtlyng
 • Kristin Andersen Bakke
 • Trine Roald
 • Kristin Namtvedt Tuv
 • Osman Gani
Detaljert oversikt over deltakere