Barne- og ungdomsdiabetes

Vi forsker på problemstillinger knyttet til sykdomsårsak og klinisk behandling av diabetes.

Formål og strategi

Diabetes mellitus (DM) er en kronisk, livslang sykdom, som skyldes mangel på insulin og/eller nedsatt insulinvirkning.  DM er vår vanligste endokrinologiske sykdom.  Det finnes flere forskjellige typer DM. Hos barn og ungdom utgjør Type 1 diabetes (T1D) mer enn 98 % av tilfellene. T1D er en insulinmangelsykdom.  Årsakene til T1D er en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer, men hva som ligger bak selve sykdomsprosessen er uklart. T1D oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder insidens av T1D < 15 år. T1D er en svært alvorlig sykdom, assosiert med alvorlige akutte komplikasjoner som insulinsjokk og diabetes ketoacidose, redusert livskvalitet, spiseforstyrrelse, alvorlige sen-komplikasjoner (tap av syn, nyresvikt, nerveskade, amputasjoner, hjerte- og kar sykdommer) og for tidlig død i alle aldersgrupper. I tillegg kommer psykologiske utfordringer i forhold til den omfattende oppgaven det er å regulere sitt eget blodsukker.

Barnediabetesregisteret (BDR) er en prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort av barn som får T1D i alderen 0-18 år. BDR samarbeider med alle landets barneavdelinger. BDR har siden 1989 samlet inn data ved diagnosetidspunktet. Siden 2000 er det også samlet inn kliniske data og biobankprøver årlig under pågående behandling ved norske barneavdelinger. Siden 2008 er det også samlet biobankprøver ved diagnose.

Forskningen vår søker å avdekke årsakene til at diabetes oppstår slik at sykdommen kan forebygges. Vi vil bedre behandlingen slik at sykdomsbelastningen på pasientene blir minimal, samt forebygge utvikling av senkomplikasjoner. For å oppnå dette gjennomføres en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning.

Fokusområder

Forskergruppen har fire primære fokusområder

 • Diabetes etiologi: Årsaksforhold og forebygging av T1D og autoimmune sykdommer. Spesielt fokus på betydning av ernæringsfaktorer og virus.

 • Diabetesepidemiologi (insidens av diabetes, klassifikasjon, insidens av komplikasjoner, dødelighet)

 • Utvikling av senkomplikasjoner (spesielt fokus på CVD og nefropati)

 • Klinisk diabetes, livskvalitet, spiseforstyrrelser.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Norsk studiegruppe for barne- og ungdomsdiabetes
 • Senter for diabetesgenetikk, Barneavdelingen, Haukeland universitetssykehus
 • KG Jebsen Center for Diabetes Research, Department of Clinical Science, UiB
 • Hormonlaboratoriet, Aker, OUS

 • Folkehelseinstituttet
 • Immunologisk institutt, OUS
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelse (RASP), OUS
 • Genetisk avdeling, OUS
 • Alle barneavdelingene i Norge deltar i BDR
 • Norsk Diabetikersenter
 • Oslo Diabetesforskningssenter
 • Sentralsykehuset i Telemark
 • Barneavdelingen ved St. Olavshospital / NTNU

 

 

 

 

 

Internasjonale

 • EURODIAB            
 • The Nordic Childhood Diabetes Registry Study Group (Danmark, Island, Norge, Sverige)
 • EU-IMI 2,  the INNODIA consortium
 • Universitetet i Linköping, Sverige
 • Universitetet i Leiden, Nederland
 • Universitetet i Uppsala, Sverige
 • Barneavdelingen, Herlev Universitets Hospital, København
 • Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland
 • University of Tampere, Finland
 • Karolinska Institutet, Sweden
 • Columbia University, NY, USA
 • University of Varese, Italia
 • Dept. of Pathology, Exeter, UK
 • University of Memphis, USA
 • University of Turku, Finland
 • University of Jerusalem,  Israel
 • University of Auckland, New Zealand
 • University of Groningen, Netherlands
 • University of Bruxelles, Belgium
 • University of Copenhagen, Denmark
 • La Jolla Institute for Allergy and Immunology, USA
 • City of Hope, Los Angeles, USA
 • Helsinki University Hospital
 • University of Gothenburgh, Sweden
 • Cambridge University, UK
 • Mt. Sinai Hospital, NY, USA
 • University of California, Oakland, USA  
 • University of Cleveland, USA

Selekterte publikasjoner

 1. Gagnum V, Saeed M, Stene L.C, Leivestad T, Joner G, Skrivarhaug T (2018) Low Incidence of End-Stage Renal Disease in Childhood-Onset Type 1 Diabetes followed for up to 42 years. Diabetes Care, 2018 March; 41(3):420-425.PMID: 29025877. Doi: 10.2337/dc 17-0906.
 2. Heier M, Stensæth KH, Brunborg C, Seljeflot I, Margeirsdottir HD, Hanssen KF, Dahl-Jørgensen K. Increased arterial stiffness in childhood onset diabetes: a cardiovascular magnetic resonance study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 2018 Jun 1;19(6):694-700. doi: 10.1093/ehjci/jex178.
 3. Horwitz E, Krogvold L, Zhitomirsky S, Swisa A, Fischman M, Lax T, Dahan T, Hurvitz N, Weinberg-Corem N, Klochendler A, Powers AC4, Brissova M, Jörns A, Lenzen S, Glaser B, Dahl-Jørgensen K, Dor Y. β-Cell DNA Damage Response Promotes Islet Inflammation in Type 1 Diabetes. Diabetes 2018 Nov;67(11):2305-2318. doi: 10.2337/db17-1006.
 4. Bowman P, Sulen Åsta, Barbetti F, Beltrand J, Svalastoga P, Codner E, Tessmann E. H, Juliusson P.B, Skrivarhaug T, Pearson E.R, Flanagan S.E, Babiker T, Thomas N. J, Shepherd M. H, Ellard S, Klimes I, Szopa M, Polak M, Iafusco D, Hattersley A. T, Njølstad P.R. Effectiveness and safety of long-term treatment with sulphonylureas in patients with neonatal diabetes due to KCNJ11 mutations: an international cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 June 4. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30106-2.
Publisert 27. juni 2012 11:29 - Sist endret 9. juli 2019 15:07

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Geir Joner
 • Knut Dahl-Jørgensen
 • Maryam Saeed
 • Aida Simeunovic
 • Lars Krogvold
 • Hans-Jacob Bangstad
 • Vibeke Gagnum
 • Dag Helge Frøisland
 • Jon Haug
 • Lars Christian Stene
 • Line Wisting
 • Kristin Hodnekvam
 • Siv-Janne Kummernes
 • Ann-Kristin Drivvoll
 • Severina Haugvik
 • Ingvild Menes Sørensen
 • Hanna Dis Margeirsdottir
 • Martin Heier
 • Sara Hammerstad
 • Nicolai Andre Lund-Blix
 • Ida Maria Mynarek
 • Håvard Hatle
 • Heiko Bratke
 • Egil Midtlyng
 • Kristin Andersen Bakke
 • Trine Roald
 • Yusman Kamaleri
Detaljert oversikt over deltakere