Barneortopedi

Barneortopedigruppens forskning er klinisk og eksperimentell.

Den kliniske forskningen omfatter i all hovedsak

 • calvé-legg-perthes sykdom (CLP), en sjelden barnehoftelidelse
 • medfødt hoftedysplasi
 • medfødte bendefekter
 • bendeformiteter
 • bendysplasier
 • behandling av medfødt og ervervet forskjell i benlengde
 • ortopediske aspekter av cerebral parese (herunder ganganalyse)
 • nasjonal registrering av hoftelidelser i barnealderen

Den eksperimentelle forskningen omfatter aspekter av behandling med ekstern fiksering, som benforlengelse og distraksjon over ledd.

Langsiktige mål

Forskergruppen har som mål å fortsette å publisere resultatene av langsiktig oppfølging etter behandling for typiske barnelidelser, blant annet evaluering av prognostiske faktorer. Vi vil bidra til å utvikle nye behandlingsmetoder med kort- og langsiktig oppfølging.

Der det er mulig, vil vi initiere og delta i mono-og multicentriske randomiserte kliniske studier og registerstudier. Klinisk ganganalyse skal søkes applisert på en rekke barneortopediske lidelser og behandlinger i tillegg til etablerte studier hos pasienter med nevromotoriske lidelser.

På det eksperimentelle vil vi prøve å utvide til nye områder, inkludert biologiske aspekter av regenerativ benforskning og studier på bestemte aspekter av benvekst.

Prosjekter

 • Radiostereometriske analyser etter epifysiodese
 • Prognose og langtidsoppfølging etter calvé-legg-perthes sykdom
 • Livskvalitet hos pasienter med underekstremitetsdefekter
 • Epidemiologi og behandlingsresultater etter medfødt tibia-pseudartrose
 • Klinisk sammenligning av femurforlengelse med motoriseret marvspik og ekstern fiksering ad modum Ilizarov
 • Vekstrelaterete forandringer i trabekulært og kortikalt benvev

Samarbeid

 • Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Michigan, USA (Harald Steen)
 • Pediatric Engineering Lab., Nemours Biomedical Research, duPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware, USA (Harald Steen)
 • Department of Biomedical Engineering, Orthopaedic Biomechanics, University of Eindhoven, Nederland (Harald Steen)
 • AO Research Institute, Davos, Schweitz (Joachim Horn)
 • Orthopaedics Research Lab., Aarhus University Hospital, Aarhus, Danmark
  (Ivan Hvid)

Publikasjoner

Her finner du et utvalg av gruppens publikasjoner gjennom flere år.

 • Terjesen T., Horn J., Gunderson RB. 50-year follow-up of late detected developmental dislocation of the hip. J. Bone Jt Surg Am (accepted for publ)
 • Gunderson R.B., Horn J., Kibsgård T., Kristiansen L.P., Pripp A.H., Steen H. Negative correlation between extend of physeal ablation after percutaneous permanent epiphyiodesis and postoperative growth. Volume computer tomography and radiostereometric analysis of 37 physes in 27 patients. Acta orthopaedica 2013; 84(4):426-430
 • Terjesen T., Wiig O., Svenningsen S. Varus femoral osteotomy improves sphericity of the femoral head in older children with severe form of Legg-Calvé-Perthes disease.  Clin Orthop Relat Res  2012; 470: 2394-401
 • O. Wiig, T. Terjesen, S. Svenningsen. Prognostic factors and outcome of treatment of Perthes disease. A prospective study of 368 patients with 5 year follow-up.
  J Bone Joint Surg (Br) 2008; 90-B: 1364-71
 • O. Wiig, T. Terjesen, S. Svenningsen, and S. A. Lie. The epidemiology and aetiology of Perthes’ disease in Norway: a nationwide study of 425 patients.  J. Bone Joint Surg Br 2006 88-B: 1217-1223.
 • Gunderson R.B., Steen H., Horn J., Kristiansen L.P. Subsidence of callotasis zone in distraction osteogenesis after external fixator removal, measured by RSA. Acta Orthop. 2010 Dec;81 (6):733-6
 • Terjesen T. The natural history of hip development in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2012; 54: 951-7
 • Terjesen T., Wiig O., Svenningsen S. The natural history of Perthes disease. Acta Orthop 2010; 81: 708-14
 • Aleksyniene R., Thomsen J.S., Eckardt H., Bundgaard K.G., Lind M., Hvid I. Parathyroid hormone PTH(1-34) increases the volume, mineral content, and mechanical properties of regenerated mineralizing tissue after distraction osteogenesis in rabbits. Acta Orthop. 2009 Dec;80(6):716-23
 • Ding M., Danielsen C.C., Hvid I., Overgaard S. Three-dimensional microarchitecture of adolescent cancellous bone. Bone. 2012 Nov;51(5):953-60

 

Publisert 9. des. 2013 14:57 - Sist endret 8. sep. 2020 12:49

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere