Brystkreft

Gruppen fokuserer på kliniske og translasjonsstudier ved brystkreft og har som målsetting å ha stor tverrfaglig bredde i forskningen.

Gruppen deltar i internasjonale multisenterstudier, både for å styrke det internasjonale samarbeidet og for å sikre kompetanse om behandlingsmetoder under utvikling. Dette innebærer også utprøvning av nye medikamenter, med mål om å individualisere behandlingen.
I tillegg foregår det stor aktivitet i form av forskerinitierte studier for å utvikle nye behandlingsmetoder både for tidlig brystkreft og for metastatisk brystkreft. Det fokuseres på alle de viktigste brystkreftbehandlingsmetodene, deres effekt og bieffekter.

Gruppen omfatter flere fagområder: onkologisk brystkreft, kirurgisk brystkreft, seneffekter av kreftbehandling, tidlig utprøvende behandling, mammaradiologi, mammapatologi, molekylærpatologi, genetikk, og tumorbiologi.

Samarbeid

Gruppen har samarbeid med flere institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • St Olav's universitetssykehus
 • NTNU
 • Haukeland universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Ålesund sykehus
 • Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)
 • Sykhuset Østfold
 • Vestre Viken, Drammen sykehus

Internasjonalt

 • MD Anderson Cancer Center (Houston, USA)
 • The Cancer Institute of New Jersey (CINJ, USA)
 • Rutgers University (NJ, USA)
 • University Hospital Leuven, Department of Human Genetics, VIB and KU Leuven, (Belgium)
 • The University of Chicago (Chicago, Illinois, USA)
 • Welcome Trust Sanger Institute (Hinxton, UK)
 • Hospital Clínic de Barcelona, University of Barcelona, Spania
 • Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University, Danmark

 

Publisert 6. aug. 2013 15:05 - Sist endret 26. okt. 2016 14:13

Kontakt

Gruppeledere

Deltakere

 • Bjørn Naume
 • Erik Wist
 • Kristin Reinertsen
 • Erik Løkkevik
 • Mette Nordberg Stokke
 • Olav Engebråten
 • Anna Sætersdal
 • Ellen Schlichting
 • Maria Fennefoss Dahlen
 • Inger Schou Bredal
 • Margit Riis
 • Hege Oma Ohnstad
 • Anne Elisabeth Østgaard
 • Jon Amund Kyte
Detaljert oversikt over deltakere