Brystkreft

Gruppen fokuserer på kliniske og translasjonsstudier ved brystkreft og har som målsetting å ha stor tverrfaglig bredde i forskningen.

Gruppen deltar i internasjonale multisenterstudier, både for å styrke det internasjonale samarbeidet og for å sikre kompetanse om behandlingsmetoder under utvikling. Dette innebærer også utprøvning av nye medikamenter, med mål om å individualisere behandlingen.

I tillegg foregår det stor aktivitet i form av forskerinitierte studier for å utvikle nye behandlingsmetoder både for tidlig brystkreft og for metastatisk brystkreft. Det fokuseres på alle de viktigste brystkreftbehandlingsmetodene, deres effekt og bieffekter.

Gruppen omfatter flere fagområder: onkologisk brystkreft, kirurgisk brystkreft, seneffekter av kreftbehandling, tidlig utprøvende behandling, mammaradiologi, mammapatologi, molekylærpatologi, genetikk, og tumorbiologi.

Samarbeid

Gruppen har samarbeid med flere institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)
 • St Olav's universitetssykehus
 • NTNU
 • Molde sykehus
 • Ålesund sykehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Sykehuset i Telemark
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykhuset Østfold
 • Vestre Viken, Drammen sykehus
 • Sykehuset Innlandet

Internasjonalt

 • MD Anderson Cancer Center (Houston, USA)
 • Welcome Trust Sanger Institute (Hinxton, UK)
 • Hospital Clínic de Barcelona, University of Barcelona, Spania
 • Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University, Danmark
 • University College London, UK
 • Warwick Clinical Trials Unit, UK

 

Publisert 6. aug. 2013 15:05 - Sist endret 21. sep. 2022 14:31

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere