English version of this page

Cellulære responser til skade på arveanleggene

Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan reparasjon av oksidativ DNA-skade motvirker kreftutvikling og degenerering av hjernen.

De fleste stoffer som kan føre til mutasjoner og kreft gjør dette ved å endre de såkalte elektronparbindingene i arvematerialet (DNA). Flere hundre genfunksjoner er involvert i å reparere slike skader for å unngå celledød og utvikling av sykdom.

Mekanismer for å reparere DNA er viktige for cellens beskyttelse mot utvikling av kreft og nevrodegenerative sykdommer, og er essensielle for at levende celler skal overleve i et miljø som ellers vil forårsake uakseptable mutasjonsfrekvenser.

DNA kan repareres gjennom ulike prosesser, slik som direkte reversering av skade (fotolyaser; transferaser), utkuttingsreparasjon (nukleotiduttkuttingsreparasjon; baseutkuttingsreparasjon; mismatchutkuttingsreparasjon), rekombinasjonsreparasjon og ulike toleransemekanismer (by-pass polymeraser).

Vår gruppe fokuserer på reparasjon av DNA-baseskade med spesiell vekt på reparasjon forårsaket av hydrolyse, alkylering og oksygenradikaler.

Prosjekter

 • Molecular mechanisms of DNA base lesion repair. Prosjektleder: Magnar Bjørås
 • Role of oxidative DNA base lesion repair in cancer. Prosjektleder: Magnar Bjørås
 • Impact of oxidative DNA base lesion repair and epigenetics on brain function: cognition, behavior and neurogenesis. Prosjektledere: Magnar Bjørås and Katja Scheffler
 • Small peptides in biological responses to DNA damage. Prosjektledere: Magnar Bjørås and James Booth
 • Impact of Oxidation resistance gene 1 (Oxr1) in stress signalling. Prosjektleder: Magnar Bjørås

Samarbeid

Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskere:

 • Francoise Dantzer, Strasbourg, Frankrike
 • Joann Sweasy, Yale, USA
 • Lumir Kreji, Brno, Tjekkia
 • Ingrun Alseth, Oslo
 • Bjørn Dalhus Oslo
 • Kirsten Skarstad, Oslo
 • Ola Didrik Saugstad, Oslo
 • Pål Aukrust, Oslo
 • Linda Bergersen, Oslo
 • Hilde Nilsen, Oslo
 • Arne Klungland, Oslo
 • Bente Halvorsen, Oslo
 • Arne Yndestad, Oslo
 • Ingrun Alseth, Oslo
 • Lars Eide, Oslo
 • Marit Otterlei, Trondheim
 • Geir Slupphaug, Trondheim
 • Pål Sætrom, Trondheim
 • Valentyn Oksenych, Trondheim
 • Barbara van Loon, Trondheim
Publisert 2. mai 2012 13:02 - Sist endret 21. aug. 2017 08:06

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Magnar Bjørås
 • Tekle Airgecho Lobie
 • Rajikala Suganthan
 • Gunn Anette Hildrestrand
 • Xiaolin Lin
 • Elise Kristiansen
 • Christine Neurater Gran
 • Hanne Korvald
 • Mingyi Yang
 • James Booth
 • Ragnhild Weel-Sneve
 • Knut Ivan Kristiansen
Detaljert oversikt over deltakere