CIRRO - Senter for implantat, RSA og beinremodellering i Oslo

Forskergruppen undersøker og analyserer bevegelsen av ledd, bein eller implantater ved å benytte 3-dimensjonale analyser i kroppen, såkalt RSA - Radiostereometrisk analyse.

Vi måler endringer i beintettheten og sammensettingen i kroppen både hos de med beinskjørhet og andre som er utsatt for stor belastning på muskel-skjelettapparatet, som ved kreftbehandling. Dette kalles DXA - dobbel røntgen absorpsjonsmetri.

Gruppen tilbyr støtte til forskere innenfor ulike områder, samt veiledning av doktorgradskandidater.

Mål

Vårt mål for forskningen er å videreutvikle implantater innenfor muskel- skjelettområdet, samt målemetoder for sykdomsutvikling (bruskslitasje, beintap, endringer i kroppssammensetning) for å øke innsikten i mekanismer for sykdommer og bedre behandlingstilbudet.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt

 • Drammen sykehus
 • Ringerike sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
 • Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
 • Elverum Sykehus
 • Sykehuset Telemark og Betanien hospital, Skien
 • Oslo Universitetssykehus (Forskningsstøtte: IT og avdeling for biostatistikk og epidemiologi)
 • Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE)
 • Armitage Language Services, Oslo
 • Senter for Idrettsskadeforskning (OSTRC)
 • Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR)
 • Fürst Medisinske Laboratorium, Oslo

Nasjonalt

 • Norwegian Arthroplasty registry (NAR)
 • Lillehammer sykehus
 • Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi NFHKK

Internasjonalt

 • Umeå university hospital, Arthroplasty unit, Sverige
 • UmRSA Biomedical, Sverige
 • Leiden University, Nederland
 • University of Western Australia, Perth orthopaedic center, Australia
 • Innovationsmanufaktur, München, Tyskland
 • Harvard and Massachusetts General Hospital, USA
 • Helsinki bone and joint research group, Finland
Publisert 24. feb. 2014 10:41 - Sist endret 23. sep. 2021 12:01

Kontakt