Cochleaimplantat, hørsel og ørekirurgi

Med økende forskningsaktivitet arbeider denne gruppen med hørselstap hos voksne og barn generelt og Cochleaimplantat, kalt CI, spesielt.

Om gruppen

Forskergruppen har sitt virke ved Øreseksjonen på ØNH-avdelingen ved Oslo universitetssykehus. Øreseksjonens sentrale oppgaver omfatter blant annet Cochleaimplantat og innehar landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne.

Videre forskes det på avansert ørekirurgi som kompliserte cholesteatomer og øregangsatresier, barneaudiologi og høyspesialiserte audiologiske utredninger.

Forskningsaktiviteten er organisert i et tverrfaglig team med kompetanse innen det medisinske, det teknologiske og det pedagogiske fagfeltet. Gruppen har fokus på spissfunksjoner og tverrfaglige audiologiske problemstillinger.

Målet med forskningsaktiviteten er langsiktig utvikling av kunnskap som vil stimulere til teoretisk og klinisk kunnskapsutvikling med hensyn til behandling av hørselstap og hørselsvansker hos barn og voksne generelt, og ved bruk av CI spesielt.

Forskningsaktiviteten er økende med tre ferdige doktorander i 2016/2017, tre pågående doktorgradsprosjekter og studenter som arbeider med mindre forskningsprosjekter i forbindelse med utdanning.

Gruppens styrke

 • CI-kirurgi og  ørekirurgi
 • Diagnostisering av spesielle pasientgrupper (Øregangsatresi, Dehiscens på buegang)
 • Spisskompetanse i auditiv utløst elektrofysiologiske målinger (ABB, ASSR)
 • Spisskompetanse i målinger under CI-operasjoner med pågående forskningsprosjekter både i selvstendige prosjekter og i samarbeid med industri
 • Spisskompetanse i Auditory Verbal Therapy (AVT)
 • Kunnskap om og verktøy til å måle taleoppfattelse i stille og støy
 • Kunnskap  om språkutvikling etter CI-operasjon
 • Radiologisk visualisering under CI-kirurgi (samarbeid Intervensjonssenteret, UiO)
 • Samarbeid med industrien i noen prosjekter / innovasjon
 • Spisskompetanse i  diagnosemetoden Visual reinforcement audiometry (VRA) som brukes for å teste hørsel til små barn
 • Nasjonalt behandlingssenter for barn med CI
 • Barn med CI – ett lands totale populasjon følges opp på samme sted (unikt internasjonalt)
 • Voksne med CI (mer enn 50% av voksne med CI i Norge)

PhD-prosjekter

 • Arne Rødvik , Overview of speech sound confusions for adults and children with cochlear implants, 2013–2017 (pågående)
 • Torstein Grønseth, Otitis media chronica and cholesteatoma: bacteriology and antibacterial treatment, 2014–2018 (pågående)
 • Jacob Skalleberg, Long term hearing loss and tinnitus after platinum based chemotherapy (pågående)
 • Marte Myhrum,  Hearing abilities measured with the Hearing In Noise Test (HINT), Mars 2017
 • Ralf Greisiger, Objective Measurements and Cochlear Implants Imaging, Desember 2016
 • Karl Fredrik Nordfalk, Vestibular function and residual hearing after cochlear implantation, November 2016
 • Geir Siem, Pediatric cochlear implantation in Norway, September 2012
 • Birger Mo,  Cochlear implants in adults – A study of quality of life, Juni 2015

Andre forskningsprosjekter

 • A survey of hearing, language and quality of life in persons who received cochlear implants as children. Dette prosjekt er finansiert av Helsedirektoratet, og kjøres av ISP/ UiO/Ona Bø Wie i samarbeid med OUS,  2012–2018
 • Visualization of cochlear implant electrode and measurements of electrode insertion angle, Ralf Greisiger, Greg Eigner Jablonski, Marie Bunne
 • Electrode position of electrode type CI532, Ralf Greisiger, Marie Bunne, Greg Eigner Jablonski, and Kjell Rasmussen
 • Electrocochleography using cochlear implant electrode, Torquill Sørensen
 • Hearing preservation of residual hearing of cochlear implant recipients, Marie Bunne, Greg Jablonski
 • Speech perception in noise in norma lhearing population and CI participants, Marte Myhrum
 • Collaboration PhD project, “Radiologic visualization of tuba auditiva”,  with the Department of Radiology, Benedicte Falkenberg-Jensen, Greg Eigner Jablonski (co-supervisor), Juha Silvola (co-supervisor)
 • Collaboration PhD project, “Tinnitus in Helicopter pilots”, Institute of Aviation Medicine and Institute for Health and Society, Greg Eigner Jablonski (co-supervisor)
 • Visual statistical learning in typically developing children, children with specific language impairment and children with hearing impairment, Janne von Koss Torkildsen (UiO), Joanne Arciuli (University of Sydney), Christiane Lingås Haukedal, Marit Gismarvik and Ona Bø Wie, 2014–2017

Samarbeid

 • Helse Sør-øst / Midt / Nord / Vest
 • Helsedirektoratet
 • The Interventional Centre, and the Imaging and intervention department. OUS
 • Department for Medical Genetics, OUS (Ketil Heimdal)
 • Institutt for spesialpedagogiskk (ISP), UiO
 • Institutt for informatikk, UiO
 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
 • Linköping University, Sweden, Dept. of Behavioral Sciences & Learning: Professor B. Lyxell and Professor M. Heimann.
 • Karolinska University Hospital, Huddinge in Stockholm (Eva Karltorp MD/PhD)
 • University of Wisconsin, US (Ruth Litovsky)
 • University of Sydney, Australia
 • University of Tampere, Finland
 • Harvard University, Boston, US (Dennis Poe)
 • House Ear Institute, LA, USA (Sig Solli)
 • Mayo House Ear Clinic, Rochester, USA
 • New Mexico State University College of Education Department of Special Education & Communication Disorders, Associated professor L. Spencer
 • University of Iowa Hospitals and Clinics, Department of Otolaryngology, USA, The Child Language Research Center Professor Bruse Tomblin
 • Jon Shallop, University of Arizona

Samarbeid industri

 • Cochlear Corporation
 • Advanced Bionics
 • Medel

 

Publisert 17. sep. 2012 13:51 - Sist endret 30. mars 2020 12:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Marte Myhrum
 • Arne Kirkhorn Rødvik
 • Greg Jablonski
 • Jens Jørgen Dammerud
 • Torstein Grønseth
 • Ona Bø Wie
 • Borghild Landsvik
 • Jacob Skalleberg
 • Kjell Rasmussen
 • Leif Runar Opheim
 • Lisbeth Wingaard
 • Mariann Gjervik Heldahl
 • Marie Bunne
 • Marit Enny Gismarvik
 • Ole Tvete
 • Ralf Greisiger
 • Torquill Sørensen
 • Åsrun Edvardsen Valberg
Detaljert oversikt over deltakere