Cochleaimplantat, hørsel og ørekirurgi

Gruppens forskning er primært knyttet til øre og hørsel, og den ligger under Øreseksjonen ved OUS. Seksjonens sentrale oppgaver omfatter blant annet cochleaimplantat (CI), og den innehar CI-landsfunksjonen for barn og CI-regionsfunksjon for voksne.

Om gruppen

Gruppens medlemmer er PhD-studenter og ansatte ved CI-teamet og Hørselssentralen. Yrkesgrupper i denne seksjonen er leger/ørekirurger, audiofysikere, audiopedagoger, audiografer og koordinatorer, og forskningen er ofte tverrfaglig.

Mye forskningsaktivitet er innenfor CI-tematikk. For øvrig forskes det på avansert ørekirurgi, som kompliserte cholesteatomer og øregangsatresier, barneaudiologi og høyspesialiserte audiologiske utredninger.

Gruppen har fokus på spissfunksjoner og tverrfaglige audiologiske problemstillinger. Forskningen søker å finne optimal intervensjon, behandling, og rehabilitering.

Forskning på diagnostisering av buegangsdehiscens (superior semicircular canal dehiscence disorder) er et annet hovedfokus i forskergruppen, samt kvalitetssikring av intervensjon hos pasienter med denne tilstanden.

Gruppens styrke

 • CI-kirurgi og ørekirurgi
 • Diagnostisering av spesielle pasientgrupper, særlig med følgende vansker:
  - Øregangsatresi
  - Buegangsdehiscens
 • Spisskompetanse i auditiv utløst elektrofysiologiske målinger (ABB, ASSR)
 • Spisskompetanse på målinger under CI-operasjoner, med pågående forskningsprosjekter både i selvstendige prosjekter og i samarbeid med industri
 • Spisskompetanse på Auditiv-Verbal terapi (Auditory Verbal Therapy, AVT)
 • Kunnskap om og verktøy til å måle taleoppfattelse i stille og støy
 • Kunnskap om språkutvikling etter CI-operasjon
 • Radiologisk visualisering under CI-kirurgi (samarbeid Intervensjonssenteret, UiO)
 • Samarbeid med industrien i noen prosjekter / innovasjon
 • Spisskompetanse i  diagnosemetoden Visual reinforcement audiometry (VRA), som brukes for å teste hørsel til små barn
 • Nasjonalt behandlingssenter for barn med CI
 • Barn med CI – et lands totale populasjon følges opp på samme sted (unikt internasjonalt)
 • Voksne med CI (mer enn 50% av voksne med CI i Norge)

PhD-prosjekter

 • "Otitis media chronica and cholesteatoma: bacteriology and antibacterial treatment"
  Torstein Grønseth
 • "Long term hearing loss and tinnitus after platinum based chemotherapy"
  Jacob Skalleberg
 • "Quality of Life in Children with Hearing Loss"
  Christiane L. Haukedal
 • "Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words"
  Arne Kirkhorn Rødvik
 • "Hearing abilities measured with the Hearing In Noise Test (HINT)"
  Marte Myhrum
 • "Objective Measurements and Cochlear Implants Imaging"
  Ralf Greisiger
 • "Vestibular function and residual hearing after cochlear implantation"
  Karl Fredrik Nordfalk
 • "Pediatric cochlear implantation in Norway - A study of etiologies and outcomes, based on clinical and genetic studies"
  Geir Siem
 • "Cochlear implants in adults – A study of quality of life"
  Birger Mo

Andre forskningsprosjekter

 • "A survey of hearing, language and quality of life in persons who received cochlear implants as children".
  Dette prosjekt er finansiert av Helsedirektoratet, og prosjektleder Ona Bø Wie (ISP/UiO) i samarbeid med OUS
 • "Visualization of cochlear implant electrode and measurements of electrode insertion angle"
  Ralf Greisiger, Greg Eigner Jablonski, Marie Bunne
 • "Electrode position of electrode type CI532"
  Ralf Greisiger, Marie Bunne, Greg Eigner Jablonski og Kjell Rasmussen
 • "Electrocochleography using cochlear implant electrode (And whether it can be used for trauma detection)"
  Torquill Sørensen og Ralg Greisiger
 • "Hearing preservation of residual hearing of cochlear implant recipients"
  Marie Bunne og Greg Jablonski
 • "Speech perception in noise in typical hearing and CI participants"
  Marte Myhrum
 • "Development and validation of a consonant and vowel perception test for hearing impaired participants"
  Arne Rødvik
 • "Sustained reduction of tinnitus several years after sequential cochlear implantation"
  Arne Rødvik
 • “Radiologic visualization of tuba auditiva”, samarbeids-PhD prosjekt med Radiologisk avdeling, OUS
  Benedicte Falkenberg-Jensen, Greg Eigner Jablonski
 • “Tinnitus in Helicopter pilots”, samarbeids-PhD prosjekt med Institute of Aviation Medicine og Institutt for helse og samfunn, UiO
  Greg Eigner Jablonski (medveileder)
 • "Visual statistical learning in typically developing children, children with specific language impairment and children with hearing impairment"
  Janne von Koss Torkildsen (UiO), Joanne Arciuli (University of Sydney), Christiane Lingås Haukedal, Marit Gismarvik and Ona Bø Wie

Forskning i samarbeid med industri

Vi har samarbeid med de tre største leverandørene av cochlea implantater: Advanced Bionics, Cochlear og Med-EL. Noen av disse prosjektene er «investigator initiated projects» med ekstern finansiering. Disse prosjektene er innenfor følgende tema:  

 • Hørselsbevaring og electrocochlegraphy
 • Cochleasimplantat elektrodeposisjon med intraoperative målinger og sanntids røntgenavbildning (fluoroskopi)

Pågående prosjekter

 • "Electrocochleography and Fluoroscopy using Advanced Bionics cochlear implants"
  Torquil Macdonald Sørensen primary investigator
 • "Intra-operativ Trauma Detection with help of Electrocochleography an Fluoroscopy video"
  Ralf Greisiger primary investigator
 • "Effect of proximity for the Cochlear Nucleus CI532 Slim Mod elect array in terms of ECAP and programming levels"
  Ralf Greisiger primary investigator
 • "Optimize CI surgical procedure with help of objective measures"
  Ralf Greisiger primary investigator
 • "Robotic Cochlear implantation"
  Dette er et forsknings- og innovasjonsprosjekt der vi samarbeider med Cascination AG og Medel GmbH

Kvalitetsstudier

Interne kvalitetsstudier eller kvalitetsstudier med pasientsamtykke og publisering som formål inngår i oppgavene til forskningsgruppen. Derfor er mange medlemmer av forskningsgruppen ansatt helt eller delvis i klinisk stilling ved CI-enheten eller Hørselsentralen ved Øreseksjonen.

 

Publisert 17. sep. 2012 13:51 - Sist endret 3. sep. 2020 11:27

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Arne Kirkhorn Rødvik
 • Greg Eigner Jablonski
 • Marte Myhrum
 • Ona Bø Wie
 • Tobias Busch
 • Beth Eksveen
 • Borghild Landsvik
 • Jacob Skalleberg
 • Jens Jørgen Dammerud
 • Kjell Rasmussen
 • Leif Runar Opheim
 • Lisbeth Wingaard
 • Mariann Gjervik Heldahl
 • Marie Bunne
 • Ole Tvete
 • Ralf Greisiger
 • Synne Vidnes Norgren
 • Torquill Sørensen
 • Torstein Grønseth
 • Åsrun Edvardsen Valberg
Detaljert oversikt over deltakere