English version of this page

Demens

Profil på forskningen kan sammenfattes i begrepet klinikknær forskning av alle type demenssykdommer.

I dette inngår forskning for å bedre diagnostikk i et tidlig stadium av demens ved bruk av kliniske metoder og biologiske markører som MR, spinalvæskemarkører og genetiske markører.

Et annet viktig område er å finne metoder for å kunne forsinke progresjon av demens, for eksempel ved å studere effekt av komorbide sykdommer, spesielt depresjon og vaskulære sykdommer samt å studere effekt av stress og inflammasjon på progresjon av demenssykdommer.

Behandling er definert vidt og omfatter også omsorgsforskning med mål å bede livskvalitet for personer med demens og deres pårørende, men behandling er også ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel effekt av fysisk trening og psykososial stimulering.

Langsiktige mål

De langsiktige målene er gjennom forskning blant annet å finne frem til bedre og mer presise diagnostiske metoder for å stille en spesifikk demensdiagnose i et tidlig stadium.

Vi vil gjennom forskning forsøke å finne intervensjoner som kan forsinke progresjon av demens, eller som kan utsette/forhindre at demens oppstår.

Vi vil dessuten finne metoder som kan bedre pasienter og pårørendes livssituasjon.

Gruppen ønsker spesielt å fokusere på hvilken betydning komorbide sykdommer har, hvilke epigenetiske, inflammatoriske og stressprosesser som ligger bak og influerer på progresjon av demens.

Samarbeid

Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med en rekke grupper både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Alderspsykiatrisk forskningssenter, sykehuset Innlandet
 • Alderspsykiatrisk nettverk i Telemark og Vestfold
 • Regionalt senter for eldremedisin i Stavanger
 • Geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital/NTNU, Trondheim
 • Folkehelseinstituttet

Internasjonalt

 • Alzheimer’s Disease Research Centre, The Federale universitety of Rio de Janeiro, Brasil
 • Hukommelsesklinikkene i København og Roskilde, Universitetet i København
 • Hukommelsesklinikken ved Karolinska klinikken, Karolinska institutet i Stockholm
 • Hukommelsesklinikken ved Landspitalin, Universitetet i Reykjavik, Island
 • Alderspsykiatrisk avdeling, Universitetet i Maastricht, Nederland
Publisert 14. apr. 2015 11:25 - Sist endret 11. nov. 2021 14:42

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Geir Selbæk
 • Knut Arne Engedal
 • Anne Brita Knapskog
 • Karin Persson
 • Maria Lage Barca
 • Marit Mjørud
 • Janne Røsvik
 • Anne Marie Rokstad
 • Lara Hvidsten
 • Ingeborg Halse
 • Signe Tretteteig
 • Guro Hanevold Bjørkløf
 • Mona Michelet
 • Margit Gausdal
 • Aud Johannessen
Detaljert oversikt over deltakere