English version of this page

Digitale løsninger for genomisk medisin

Gruppen vår utvikler nye dataverktøy for effektiv bruk av genomiske data i helsevesenet, en viktig forutsetning for moderne presisjonsmedisin.

Om gruppen

Gruppen holder til ved Avdeling for medisinsk genetikk, og har daglig nærkontakt med klinisk og diagnostisk praksis. Våre innovasjoner drives ofte av brukerbehov som dukker opp i denne konteksten, og involverer nært samarbeid med sluttbrukere.

Løsningene våre dreier seg om forbedringer i kvalitet, effektivitet og skalerbarhet ved bruk av genomiske data. Selv om fokuset er digitale løsninger, er prosjektene våre svært tverrfaglige, og involverer ofte samarbeid mellom leger, molekylærbiologer, juridiske eksperter, helseøkonomer og industri.

Vi er en sentral partner i flere store IKT-innovasjonsprosjekter, i tillegg til Nordic Alliance for Clinical Genomics.

Prosjekter og samarbeid 

Les mer om våre prosjekter og samarbeid på ous-research.no (engelsk side)

Publisert 10. apr. 2019 11:05 - Sist endret 12. apr. 2019 09:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Dag Erik Undlien
 • Magnus Dehli Vigeland
 • Tony Håndstad
 • Morten C. Eike
 • Svein Tore Koksrud Seljebotn
 • Øyvind Evju
 • Sjur Urdson Gjerald
 • Tor Solli-Nowlan
 • Tom Egil Sørlie
 • Ying Sheng
 • Erik Severinsen
 • Eidi Nafstad
 • Xuyang Yuan
 • Yvan Strahm
Detaljert oversikt over deltakere