English version of this page

Eksperimentell immunterapi

Gruppen har som mål å utvikle nye T-cellebaserte konsepter for kreftimmunterapi for å undertrykke selvtoleranse i kreft.

En forutsetning for at immuncellene skal kunne angripe kreft er at de gjenkjenner kreftcellene som farlige, men svært få kreftceller blir oppdaget av pasientens egne T-celler.

Våre mål

En av våre hovedstrategier er å studere hvordan immunsystemet fra friske donorer målrettet skal kunne angripe kreftceller ved å identifisere gener som koder for immunreseptorer.

Vi har et sterkt fokus på utvikling av ny teknologi for high-throughput-identifisering av terapeutiske mål som kan fremkalle en immunrespons.

Videre har gruppen et sterkt translasjonsfokus og utfører mekanistiske analyser i kliniske studier sammen med våre kliniske samarbeidspartnere.

 

Utvalgte publikasjoner:

Ali, M., Giannakopoulou, E., Li, Y. et al. T cells targeted to TdT kill leukemic lymphoblasts while sparing normal lymphocytes. Nat Biotechnol (2021).

https://doi.org/10.1038/s41587-021-01089-x   

https://www.nature.com/articles/s41587-021-01089-x

Publisert 14. okt. 2019 13:41 - Sist endret 9. des. 2021 15:31

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere