English version of this page

Eksperimentell immunterapi

Gruppen har som mål å utvikle nye T-cellebaserte konsepter for kreftimmunterapi for å undertrykke selvtoleranse i kreft.

En forutsetning for at immuncellene skal kunne angripe kreft er at de gjenkjenner kreftcellene som farlige, men svært få kreftceller blir oppdaget av pasientens egne T-celler.

Våre mål

En av våre hovedstrategier er å studere hvordan immunsystemet fra friske donorer målrettet skal kunne angripe kreftceller ved å identifisere gener som koder for immunreseptorer.

Vi har et sterkt fokus på utvikling av ny teknologi for high-throughput-identifisering av terapeutiske mål som kan fremkalle en immunrespons.

Videre har gruppen et sterkt translasjonsfokus og utfører mekanistiske analyser i kliniske studier sammen med våre kliniske samarbeidspartnere.

 

Publisert 14. okt. 2019 13:41 - Sist endret 20. okt. 2021 11:27

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere