English version of this page

Funksjonell og molekylær avbildning

Økt kunnskap om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg har ført til nye medikamenter og behandlingsformer.

Funksjonell og molekylær avbildning muliggjør diagnostikk og responsvurdering på et tidligere tidspunkt enn morfologisk avbildning.

I molekylær bildediagnostikk benyttes spesielle sporstoffer, eller kontrastmidler, som kan avbildes alene eller koblet til en radionuklide.

Et slikt sporstoff kan også kobles til et stoff med behandlende egenskaper, som for eksempel en radionuklide. Denne forbindelsen vil oppsøke en type vev eller en sykdomsprosess og gir der fra seg målrettet strålebehandling

Teranostikk er betegnelsen på kombinert diagnostikk og terapi. Vårt mål er å individualisere diagnostikk, behandling og oppfølging under behandling samt bruk av teranostikk for å bedre behandlingsresultater og redusere bivirkninger.

Vi fokuserer på

 • Kliniske studier og translasjonsstudier
 • Optimalisering av bildekvalitet for mer nøyaktighet og presis deteksjon av sykdom
 • Karakterisering av vev in vivo som kan beskrive sykdomsutvikling
 • Vurdering av behandlingsrespons
 • Multimodal avbildning
 • Terapeutisk bruk av radioaktive isotoper
 • Teranostikk

Prosjekter

 • Ulike avbildningsmetoder for tidlig diagnostikk, karakterisering av svulsters aggressivitet og responsevaluering ved en rekke kreftformer (prostatakreft, livmorhalskreft, brystkreft, sarkomer, spinale metastaser, nevroendokrine svulster, bløtvevssarkom i mage-tarmkanalen (GIST), tykktarms- og endetarmskreft, ondartede leversvulster, myelomatose (benmargskreft) og lymfom).
 • Karakterisering og påvisning av karveggsbetennelse, inkludert ustabile plakk ved åreforkalkning, valg av behandling og evaluering av behandlingsrespons med bruk av PET, MR og ultralyd.
 • Påvisning av betennelse valg av behandling og evaluering av behandlingsrespons med bruk av ulike PET tracere og MR.
 • Amyloid avbildning ved 18F-flutemetamol PET/CT – kliniske og kvantitative referansenivåer.
 • Radio-immunterapi for behandling av tilbakefall av CD37+ non-Hodgkins lymfom (Betalutin-studien) og Selektiv Intern Strålingsterapi (SIRT) med SIR-kuler ved ondartede leversvulster.
 • Ultralydveiledet perkutan etanol-injeksjonsbehandling hos pasienter med lymfeknutespredning fra skjoldbruskkjertelkreft.
Publisert 17. jan. 2018 15:02 - Sist endret 17. jan. 2018 15:05

Kontakt

Deltakere

 • Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim
 • Kjersti Vassmo Lund
 • Andreas Tulipan
 • Kjersti Johnsrud
 • Henning Langen Stokmo
 • Marta Switlyk
 • Audun Berstad
 • Ayca Løndalen
 • Erik Rud
 • Knut Håkon Hole
 • Eivor Hernes
 • Ebba Glørsen Muller
 • Håvard Stenbekk Giltvedt
 • Aksel Erichsen
 • Therese Seierstad
 • Harald Grut
 • James Patrick Connelly
Detaljert oversikt over deltakere