English version of this page

Genomdynamikk

Vårt hovedfokus er studier av mekanismer invorvert i endring og vedlikehold av genomer i både bakterier og menneske, og effekten dette har på funksjon og sykdom.

Dette arbeidet involverer studier av DNA-reparasjonsmekanismer i både menneske og bakterier og studier av horisontal genoverføring i bakterier.

Stabiliteten til bakterielle genomer blir stadig utfordret av horisontal genoverføring og rekombinasjon, og av skader i DNA. Mekanismer for hurtig genom variasjon, adapsjon og vedlikehold er nødvendig for å sikre bakterienes levedyktighet og overlevelse i et miljø i stadig forandring.

Forståelsen av mikrobiell patogenese, horisontal genoverføring og DNA-reparasjon krever en tverrfaglig tilnærming basert på kunnskap innen molekylærbiologi, bioinformatikk og bakteriell fysiologi.

Studier av transformasjon og komponentene som sørger for vedlikehold av genomet i bakterier er viktig for å forstå balansen mellom bakteriens levedyktighet og sykdomsfremkallelse.

I tillegg til å studere genomdynamikk i bakterier, ser vi også på effekten av genomdynamikk på sykdom og funksjon hos mennesker. Særlig effekten i hjernens aldring og hjernerelaterte sykdommer som Alzheimer.

Prosjekter

  • Healthy Brain Ageing
  • DNA repair in ageing and Alzheimer’s disease
  • Genome maintenance in Mycobacterium tuberculosis
  • Tuberculosis molecular epidemiology
  • Inflammatory bowel disease
  • Transformation in Neisseria
  • Genome maintenance in Neisseria
Publisert 12. feb. 2015 11:37 - Sist endret 28. okt. 2020 11:45