Gynekologisk kreft

Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft i Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft.

Formål og strategi

Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft.

Hvert år rammes omtrent 1550 kvinner av en type gynekologisk kreft, og avdelingen er en av Europas største for behandling av gynekologiske kreftformer.

Målet med forskningen er å utvikle landets fremste forskningsmiljø for gynekologisk kreft med et bredt internasjonalt nettverk, samt å tilby befolkningen forskningsbasert behandling av høy kvalitet.

Forskergruppen ønsker å forstå hvordan kreft oppstår, og hvorfor enkelte svulster utvikler resistens mot behandling. Translasjonsforskning i samarbeid med instituttet, Patologisk avdeling og Kreftregisteret sikrer nye innfallsvinkler for å forstå klinisk tumorbiologi og strålebiologi.

Hovedoppgaven er rettet mot forskning på mikrometastaser, genetiske forandringer, maligne tumorer og betydning av hypoksi ved radioterapi. Nye terapeutiske strategier utvikles på instituttet og testes så i klinikken, eksempler på dette er stamcelleterapi, genterapi og immunterapi.

I lys av den store kliniske arbeidsbyrden er infrastruktur som forskningssykepleiere, databehandlere og administrative ressurser viktige forutsetninger for høy forskningsaktivitet.

Avdelingen er godkjent som Europeisk senter for gynekologisk onkologi, og vi håper dette vil innebære rekruttering av fremtidige forskere.

Pågående studier

Både kliniske og molekylærbiologiske studier brukes i forskningen på:

 • Eggstokkreft
 • Llivmorkreft
 • Livmorhalskreft
 • Kreft i skjede-/kjønnslepper og de ytre kvinnelige kjønnsorganer
 • SENSOR
 • Trachelektomi

Resultater fra laboratorieanalyser og kliniske studier sammenholdes i arbeidet med forskning på diagnostikk og behandling. Et felles hovedmål er å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og metastasering av de ulike kreftformene. Videre ønsker forskningsgruppen å undersøke om disse markørene kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for utvikling av mer effektive terapiformer og individualisert pasientbehandling.

I samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi deltar gruppen i diverse Fase II og Fase III studier. Se nettsidene til Kompetansetjenesten for mer informasjon. 

Prosjekter

 • Empowerment and quality of life in gynecological cancer survivors - Ingvild Vistad/Kristina Lindemann
 • Prevalence of chemotherapy-induced subjective and objective cognitive impairment in gynaecological cancer survivors and exploring tDCS (transcranial direct current stimulation) as a novel treatment option - Kristina Lindemann
 • Enhanced recovery after surgery in gynae-oncology - Kristina Lindemann
 • End of life care in gynaecological cancer patients - Kristina Lindemann/Torbjørn Paulsen
 • Recurrence and survival outcomes following adjuvant therapy for early stage uterine serous carcinoma - Ane-Gerda Zahl Eriksson
 • Outcome after treatment for neuroendocrine cervical cancer - Ane-Gerda Zahl Eriksson
 • Malignant Ovarian Germ cell tumors: long-term adverse health outcomes - Olesya Solheim
 • Promote-Prediction of response of hormonal treatment  in endometrial cancer - Kristina Lindemann
 • Clinical outcome after treatment for endometrial cancer - Kristina Lindemann
 • Rehabilitation among gynaecological cancer survivors - Lene Thorsen
 • Changes in cognitive function in elderly undergoing chemotherapy - Hege Rasmussen
 • MIMB Medical Imaging and Molecular Biology of Cervical Cancer - Heidi Lyng
 • Embrace - Kjersti Bruheim
 • HIPEC – A feasibility study - Anne Dørum
 • Outcome after pelvic exenteration - Kristina Lindemann
 • SENSOR - Ane-Gerda Zahl Eriksson/ Pernille Bjerre Trent

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Kreftregisteret
 • Nasjonal kompetansesenter for seneffekter
 • St Olavs Hospital
 • Haukeland universitetssykehus
 • Professor Stein Andersen, Institutt for psykologi 

Internasjonale

 • MD Andersen Cancer Centre, USA
 • NSGO, Danmark
 • ANZGOG, Australia
 • Harvard University, Boston, USA
 • INCIP (Cancer in pregnancy), Nederland
 • Radboud University Nijmegen, Nederland
 • Umea University, Sverige
 • Oregon University, USA
 • Princess Margaret Cancer Centre, Canada
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center

 

Publisert 23. mars 2012 13:23 - Sist endret 5. nov. 2021 15:09

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Kristina Yvonne Kathe Lindemann
 • Erik Rokkones
 • Tone Skeie-Jensen
 • Anne Dørum
 • Torbjørn Paulsen
 • Olesya Solheim
 • Bente Vilming Elgaaen
 • Bilal Sert
 • Ane Gerda Zahl Eriksson
 • Yun Wang
 • Brynhildur Eyjolfsdottir
 • Gunn Fallås Dahl
 • Mari Bunkholm Elstrand
 • Elisabeth Lillo
 • Alda Birgisdottir
 • Elisabeth Smogeli
 • Kjersti Bruheim
 • Esten Nakken
 • Kjersti Skipar
 • Gunnar Kristensen
 • Yun Yong Wang
 • Pernille Bjerre Trent
Detaljert oversikt over deltakere