Hemostase- og tromboseforskning

Forskningsgruppen driver alt fra basalforskning og translasjonsforskning til epidemiologiske og kliniske studier relatert til trombose- og hemostaseproblematikk.

Basalforskningen omfatter celle- og molekylærbiologiske studier av koagulasjonshemmere og deres betydning for cellevekst, differensiering, apoptose og angiogenese både i normale celler og transformerte celler.

Translasjonsforskningen forsøker å identifisere mekanismer for trombose og blødning med tanke på å forebygge komplikasjoner og for å optimalisere behandling.

Epidemiologiske og kliniske studier er i hovedsak vinklet mot venøs blodpropp og blødning (hemofili). Vi studerer også algoritmer for å optimalisere diagnostikk av venøs trombose. Studier av pasienter med hemofili tar sikte på å optimalisere behandlingen som er meget kostbar.

Gruppen har som mål å øke kunnskapen om risikofaktorer for trombose, spesielt relatert til hormonbehandling (p-piller, postmenopausal hormonbehandling), og langtidskonsekvenser knyttet til venøs trombose.

Prosjekter

 • Basale studier i grenseflaten mellom trombose og kreft. Leder: Grethe Skretting.
 • Kliniske studier og translasjonsforskning knyttet til pasienter med hemofili. Leder: Pål Andre Holme.
 • Kliniske og epidemiologiske studier, særlig relatert til venøs trombose. Leder: Anders Dahm.
Publisert 30. apr. 2014 10:50 - Sist endret 22. aug. 2017 09:45

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Eva-Marie Jacobsen
 • Anne Flem Jacobsen
 • Pål Andre Holme
 • Per Ole Iversen
 • Sigurd Liestøl
 • Elisabeth Dørum
 • Astrid Bergrem
 • Mari Tinholt
 • Stine Berntsen
 • Adelheid Holm
 • Lena Tjeldhorn
 • Christian Filion Myklebust
 • Anne Flem Jacobsen
 • Ida Katrine Gravensten
 • Kristin Hulbekkmo Låstad
 • Grethe Skretting
 • Benedicte Stavik
 • Marianne Seierstad Andresen
 • Marie-Christine Mowinckel
 • Linda Björk Helgadóttir
 • Hilde Skuterud Wik
 • Hoa Thi Tuyet Tran
Detaljert oversikt over deltakere