Hemostase- og tromboseforskning

Forskningsgruppen driver alt fra basalforskning og translasjonsforskning til epidemiologiske og kliniske studier relatert til trombose- og hemostaseproblematikk.

Basalforskningen omfatter celle- og molekylærbiologiske studier av koagulasjonshemmere og deres betydning for cellevekst, differensiering, apoptose og angiogenese både i normale celler og transformerte celler.

Translasjonsforskningen forsøker å identifisere mekanismer for trombose og blødning med tanke på å forebygge komplikasjoner og for å optimalisere behandling.

Epidemiologiske og kliniske studier er i hovedsak vinklet mot venøs blodpropp og blødning (hemofili). Vi studerer også algoritmer for å optimalisere diagnostikk av venøs trombose. Studier av pasienter med hemofili tar sikte på å optimalisere behandlingen som er meget kostbar.

Gruppen har som mål å øke kunnskapen om risikofaktorer for trombose, spesielt relatert til hormonbehandling (p-piller, postmenopausal hormonbehandling), og langtidskonsekvenser knyttet til venøs trombose.

Prosjekter

 • Basale studier i grenseflaten mellom trombose og kreft. Leder: Grethe Skretting.
 • Kliniske studier og translasjonsforskning knyttet til pasienter med hemofili. Leder: Pål Andre Holme.
 • Kliniske og epidemiologiske studier, særlig relatert til venøs trombose. Leder: Anders Dahm.
Publisert 30. apr. 2014 10:50 - Sist endret 18. okt. 2021 16:16

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Per Morten Sandset
 • Marie-Christine Mowinckel
 • Marianne Seierstad Andresen
 • Maria Eugenia Chollet Dugarte
 • Xue-Yan Cui
 • Ann Døli
 • Mari Tinholt
 • Saphira Felicitas Baumgarten
 • Anindita Bhattacharya
Detaljert oversikt over deltakere