Forskningsprosjekter

Forskningsgruppen har fire prosjektområder. De er her tematisk inndelt.

Hudkreft

Leder: Petter Gjersvik

 • Hudkreft etter organtransplantasjon
  Alle organtransplantasjoner i Norge blir foretatt på Rikshospitalet, som er et av verdens ledende transplantasjonssentre. Det forskes på hudkomplikasjoner etter organtransplantasjon, bl.a. basert på eget registrer over organtransplanterte pasienter behandlet ved avdelingen. Avdelingen har et utstrakt samarbeid om slike pasienter med andre avdelinger, både hva gjelder forskning, diagnostikk og behandling.
  Pågående prosjekter inkluderer kutant malignt melanom, sesongvariasjoner i vitamin D-nivåer og dagslys-PDT (fotodynamisk behandling) av keratoser i hodebunn hos organtransplanterte pasienter.
 • Malignt melanom
  Genetiske regulering av kutant malignt melanom, bl.a. i samarbeid med melanommiljøet på Universitetet i Bergen.
 • Kutant lymfom
  Det forskes på follikulotrop mycosis fungoides i samarbeid med University of Toronto, Canada.
 • Plateepitelcarcinom

Inflammasjon i hud

Leder: Linn Landrø

 • Genital erosiv lichen planus - PDT behandling av genital lichen planus
 • Nor-Switch studien - biologisk bytte
 • PreventADALL
 • ORRACLE
 • PreventADALL
 • Hereditært angioødem

Kutan fysiologi

Leder: Kristin Bergersen

 • Håndsirkulasjon
 • Erytromelalgi

Livskvalitet/Samhandling

Forskning som hører under dette temaet omfatter epidemiologi av hudsykdommer, kompetanseoverføring til primærapparat ved for eksempel kroniske sår, kløe og psyke, samt angst og depresjon ved hudlidelser.

Leder: Jon Anders Halvorsen

 • Kløe
 • StanDerm

 

Publisert 30. apr. 2014 09:57 - Sist endret 17. mars 2016 06:16