Klinisk kardiologi, Rikshospitalet

Forskergruppen har et vidt fokus med hovedtyngde på å initiere og gjennomføre «proof of the concept»-studier, for å teste egne ideer i velkontrollerte randomiserte studier. Gruppen favner leger, forskere og sykepleiere.

Om gruppen

Vi har et hovedfokus på inflammatoriske og andre aktive peptiders rolle i utvikling av hjertesykdom, først og fremst knyttet til utvikling av hjertesvikt, samt fokus på å teste ulike biomarkører i blod for å finne deres rolle i diagnose, prognose og terapeutisk behandling ved ulike CV sykdommer, spesielt hjertesvikt.

Våre forskningsprosjekter er i hovedsak egeninitierte, men vi deltar også i oppdragsstudier, spesielt der vi kan ha en sentral rolle. Vi ønsker å knytte stipendiater til alle våre prosjekter, og å sikre effektiv gjennomføring av gode ph.d.-løp.

Langsiktige mål

 • Initiere og gjennomføre «proof of the concept» randomiserte studier innen klinisk viktige hjertemedisinske problemstillinger.
 • Vedlikeholde og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med velrennomerte kardiovaskulære forskningsmiljøer.
 • Publisere resultater i medisinske kvalitetstidsskrifter med peer review.
 • Initiere ph.d.-prosjekter.
 • Produsere minst en disputas fra gruppen hvert år.

Samarbeid

Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med en rekke grupper både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Rune Wiseth, MD, PhD, St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Jan Kristian Damås, MD, PhD, St. Olavs hospital
 • Brage Amundsen, MD, PhD, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Anne Pernille Ofstad, MD, Bærum Sykehus
 • Odd E. Johansen, MD, PhD, Bærum Sykehus og Bayer

Internasjonalt

 • John J.V. McMurray, British Heart Foundation Glasgow Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, United Kingdom
 • John G.F. Cleland, MD , Department of Cardiology, Hull York Medical School, University of Hull, Castle Hill Hospital, Kingston-upon-Hull, UK
 • John Wikstrand, MD, Wallenberg laboratory, Gothenborg, Sweden
 • Finn Gustafsson, MD, Deperatment of Cardiology, Rigshospitalet Univiversity Hospital, Copenhagen, Denmark
 • Hans Eiskjær, MD, Department of Cardiology, Aarhus University Hospital, Denmark
 • Bert Andersson, Prof, Department of Cardiology, Sahlgrenska University Hospital, Sweden
 • Gøran Dellgren, MD, Prof, Transplant Unit, Sahlgrenska University Hospital, Sweden
 • Kristjan Karason, MD,  Department of Cardiology, Sahlgrenska University Hospital, Sweden
Publisert 3. sep. 2014 13:06 - Sist endret 11. nov. 2021 14:27

Kontakt

Gruppeleder

 • Kaspar Broch

Deltakere

 • Lars Gullestad
 • Anette Borger Kvaslerud
 • John Karsten Kjekshus
 • Kari Nytrøen
 • Andreas Auensen
 • Kristine Victoria Brautaset
 • Satish Arora
 • Natale Pinheiro Lage Rolim
 • Kjell Pettersen
 • Einar Gude
 • Christen Dahl
 • Elisabeth Bjørkelund
 • Christina Bendz
 • Amjad Iqbal Hussain
 • Gunn Marit Traaen
 • Anne Kristine Anstensrud
 • Katrine Rolid
 • Cristiane Caroline Kozlowski Mayerhofer
 • August Flø
 • Darijan Ribic
 • Margrethe Holt
 • Kristoffer Russell
 • Richard Massey
Detaljert oversikt over deltakere