Klinisk nyfødtmedisin og epidemiologi

Vår forskergruppe har som formål å fremme kvalitet og fremskaffe ny kunnskap innen klinisk nyfødtmedisin.

Om gruppen

Hovedstrategien til forskningsgruppen er å utnytte prospektivt innsamlede kvalitetskontrollerte registerdata til formålet, samt initiere og delta i kliniske studier.

Prosjekter

 • Tidlig og sen sepsis i en nasjonal kohort av premature med svangerskapsalder ved fødsel < 32 uker i årene 2009 – 2019
 • Risikofaktorer for tidlig og sen sepsis i en nasjonal kohort av premature med svangerskapsalder ved fødsel < 32 uker i årene 2009 – 2019
 • Gram negativ sepsis i en nasjonal kohort av premature med svangerskapsalder ved fødsel < 32 uker i årene 2009 – 2014, virulensfaktorer og antibiotikaresistens
 • Risiko knyttet til langvarig antibiotika eksponering uten påvist agens, data fra NNK
 • Overlevelse, sykelighet i nyfødtperioden samt utfall ved 5 – 10 års alder hos barn behandlet med terapeutisk hypotermi i perioden 2009 – 2016. Koblingsstudie mellom Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister, Medisinsk fødselsregister, Norsk Pasientregister, cerebral parese registeret og dødsårsaksregisteret
 • Risikofaktorer ved svangerskap og fødsel for perinatal asfyksi og terapeutisk hypotermi i perioden 2009 – 2016. Koblingsstudie mellom Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister og Medisinsk fødselsregister
 • Kramper i nyfødtperioden. Risikofaktorer ved svangerskap og fødsel. Koblingsstudie mellom Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister og Medisinsk fødselsregister for perioden 2009 - 2016
 • Dødfødsler og død i første leveår over en 10 års periode 2009 – 2018. Koblingsstudie mellom Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister, Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret. Samarbeid med Ålesund Sykehus, Helse Sunnmøre og NTNU
 • Faktorer som predikerer vellykket avvenning fra respirator hos ekstremt premature barn med gestasjonsalder < 26 uker. PhD prosjekt med utgangspunkt i data fra Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister.

Samarbeid

Vi samarbeider nasjonalt med følgende institusjoner:

 • Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister
 • Medisinsk Fødselsregister
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
 • Institutt forn ernæringsvitenskap, UiO
 • Paediatric Research Group, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø-Arctic University of Norway, Tromsø
 • Stavanger universitetssykehus
 • Institutt for klinisk medisin, NTNU

Vi samarbeider internasjonalt med neonatalregistre i Sverige, Danmark, Finnland og Island med sikte på et felles internasjonalt neonatalregister.

Utvalgte publikasjoner

 • Enhanced nutrient supply and intestinal microbiota development in very low birth weight infants. Elin W. Blakstad, Katri Korpela, Sindre Lee, Britt Nakstad, Sissel J. Moltu, Kenneth Strømmen, Arild E. Rønnestad, Kristin Brække, Per O Iversen, Willem M de Vos and Christian A. Drevon. Pediatric Research. 86(3):323-332, 2019 Sep.
 • Uniform national guidelines do not prevent wide variations in the clinical application of phototherapy for neonatal jaundice. Mreihil K; Nakstad B; Stensvold HJ; Benth JS; Hansen TWR; Norwegian NICU Phototherapy Study Group and the Norwegian Neonatal Network. Acta Paediatrica. 107(4):620-627, 2018 Apr.
 • Machine Learning of Infant Spontaneous Movements for the Early Prediction of Cerebral Palsy: A Multi-Site Cohort Study. Ihlen EAF; Stoen R; Boswell L; Regnier RA; Fjortoft T; Gaebler-Spira D; Labori C; Loennecken MC; Msall ME; Moinichen UI; Peyton C; Schreiber MD; Silberg IE; Songstad NT; Vagen RT; Oberg GK; Adde Journal of Clinical Medicine. 9(1), 2019 Dec 18.
 • The Predictive Accuracy of the General Movement Assessment for Cerebral Palsy: A Prospective, Observational Study of High-Risk Infants in a Clinical Follow-Up Setting. Stoen R; Boswell L; de Regnier RA; Fjortoft T; Gaebler-Spira D; Ihlen E; Labori C; Loennecken M; Msall M; Moinichen UI; Peyton C; Russow A; Schreiber MD; Silberg IE; Songstad NT; Vagen R; Oberg GK; Adde L. Journal of Clinical Medicine. 8(11), 2019 Oct 25.
Publisert 30. juni 2020 12:32 - Sist endret 24. nov. 2021 11:14

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere