English version of this page

ClinVir - Klinisk virologi

Forskergruppen ClinVir driver klinisk virologisk forskning og vaksinestudier. Vårt hovedfokus er viral hepatitt, enteriske virus, luftveisvirus, virusinfeksjoner ved immunsvikt og virale infeksjoner hos gravide og nyfødte.

 Vi er en gruppe klinisk virologer, klinikere og forskere engasjert i virologisk forskning i og utenfor laboratorier. Gruppen samarbeider med forskere innenfor ulike områder nasjonalt og internasjonalt, samt driver veiledning av doktorgradskandidater.

Våre mål

Våre mål for forskergruppen er å videreutvikle målemetoder for virusdiagnostikk, øke innsikten i mekanismer for virologiske infeksjoner, behandling og forebyggende tiltak, som antiviral profylakse og vaksinasjon.

Vi er engasjerte både i randomiserte kliniske studier og epidemiologisk forskning.

Vi vil også veilede våre ph.d.studenter i et godt tverrfaglig miljø.

Prosjekter

Gruppens forskningsprosjekter er innen virologi, infeksjonssykdommenes epidemiologi, effekt av vaksiner mot virus infeksjoner, patogenese ved virale infeksjoner og virusinfeksjoner hos immunosupprimerte pasienter. 

Disse vil framskaffe resultater som er viktige innen klinisk terapi som antiviral behandling og profylakse, forebyggende helse og folkehelsetiltak som vaksinasjon, reduksjon av antibiotikabruk og resistens.

 • Hepatitt E vaksine studie i Bangladesh og risikofaktorer for alvorlig HEV infeksjon
  Leder: Susanne G. Dudman
 • Sykdomsbyrde studie av luftveisinfeksjoner og antibiotikaforbruk i Østfold
  Leder: Christine M. Jonassen
 • Molekylær epidemiologi og genetisk variasjon av enteriske virus hos barn under 5 år med akutt gastroenteritt i Norge i relasjon til rotavirus vaksinasjon
  Leder: Susanne G. Dudman
 • Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsler og forsinket språkutvikling
  Leder: Susanne G. Dudman
 • Sykdomsbyrde av enterovirus og parechovirus assosiert sykdom i Europa
  Leder: ENPEN
 • Sykdomsbyrde studie på virus infeksjoner hos immunsupprimerte og transplanterte
  Leder: TBD

Samarbeid

Gruppen har et stort nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og ønsker å fremme forskningssamarbeid internasjonalt spesielt i lavinntektsland.

Vi samarbeider med:

 • Ulike kliniske avdelinger ved OUS som fostermedisinsk senter, barneavdelingen, infeksjonsavdelingen og avdeling for transplantasjonsmedisin
 • Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital og andre norske sykehus
 • Folkehelseinstituttet

 • International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) i Dhaka/Matlab i Bangladesh - HEV vaccine trial project med lokal koordinator Dr. K. Zaman
 • Walter Reed/AFRIMS Research Unit Nepal (WARUN) med direktør Dr. Sanjaya Shrestha
 • European Society for Clinical Virology (ESCV) og European Non-Polio Enterovirus Network (ENPEN).

 

Publisert 18. des. 2019 11:19 - Sist endret 16. aug. 2021 13:14

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere