English version of this page

Kompleks epilepsi

Forskergruppen Kompleks epilepsi har som sitt primære siktemål å fremskaffe ny kunnskap som gjør Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) enda bedre i stand til å ivareta sine fem landsfunksjoner. Forskningen er således i hovedsak klinisk rettet.

SSEs landsfunksjoner:

 • Medisinsk utredning og behandling av personer med alvorlig og terapiresistent epilepsi
 • Seleksjon og utredning av kandidater for epilepsikirurgi - og postoperativ oppfølging
 • Diettbehandling ved epilepsi
 • Utredning og diagnostikk av pasienter med mistanke om psykiske ikke-epileptiske anfall  
 • Utredning og behandling av personer med epilepsi og psykisk utviklingshemning

Om gruppen

Det foregår forskning innen følgende områder:

 • Fenotypisk og genotypisk karakterisering av pasienter med forskjellige epilepsisyndromer
 • Farmakologiske studier knyttet til antiepileptiske legemidler
 • Studier av effekt og bivirkninger av forskjellige former for epilepsibehandling, slike som antiepileptika, epilepsikirurgi, nevrostimulering og diettbehandling
 • Studier av diverse komorbiditet ved epilepsi, slik som nevropsykiatriske, nevrokognitive og psykososiale problemer
 • Studier av pasienter med psykogene ikke-epileptiske anfall

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Oslo universitetssykehus

Internasjonalt

 • EURAP - European Registry of Antiepileptic drugs and Pregnancy, Milano, Italia
 • EpiCare - European Reference Network for rare and complex epilepsies
 • Filadelfia, Dianalund, Danmark
 • Universitätsklinikum Bonn, Tyskland
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
Publisert 18. okt. 2018 08:36 - Sist endret 4. feb. 2021 11:05

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere